Commvault jest producentem oprogramowania zapewniającego zabezpieczanie, archiwizowanie, indeksowanie i przeszukiwanie informacji. Ułatwia wykonywanie kopii danych do chmury w ramach procesu Disaster Recovery, a także przenoszenie ich między różnymi usługami w chmurze. Zapewnia różne okresy retencji dla różnych typów danych oraz ułatwia zapewnienie zgodności procesu ochrony danych z przepisami prawnymi oraz korporacyjnymi regułami polityki bezpieczeństwa. Wielofunkcyjność oprogramowania Commvault jest bardzo dobrze oceniana przez analityków – od sześciu lat niezmiennie platforma tego producenta plasowana jest w kwadrancie liderów w raportach Gartnera dotyczących rozwiązań backupowych.

Oprogramowanie Commvault umożliwia zmniejszenie ryzyka przestoju firmy i obniżenie kosztów utrzymania środowiska IT. Rozwiązanie to jest konkurencyjne wobec wielu narzędzi wymagających żmudnej integracji i rozwiązujących problemy klientów w sposób punktowy.

Naszym zdaniem ochrona punktowa nie jest dobrą metodą, bo administratorzy oczekują całościowego podejścia. Nie mamy klienta, u którego jedynymi zabezpieczanymi danymi byłyby wirtualne maszyny, a zawsze istnieje potrzeba ochrony także środowiska fizycznego. Inwestując w produkt punktowy do ochrony środowiska wirtualnego, klient musi nabywać kilka dodatkowych elementów, nie tylko do backupu, ale np. także do deduplikacji – i to od różnych dostawców – mówi Przemysław Mazurkiewicz, dyrektor Działu System Engineering w regionie EMEA East w Commvault.

Oprogramowanie tego producenta współpracuje z głównymi wirtualizatorami (VMware ESX, Microsoft Hyper-V, Citrix Xen, Oracle VM i innymi) oraz środowiskami chmury prywatnej i publicznej. Klienci nie mają także narzucanych żadnych konkretnych rozwiązań sprzętowych – platforma współpracuje z każdym rozwiązaniem pamięci masowych dostępnym na rynku.

 

Funkcjonalność i oszczędności

Wielofunkcyjność oprogramowania Simpana może zapewnić klientom znaczne oszczędności. Dzięki wbudowanemu mechanizmowi deduplikacji i procesowi automatycznego kopiowania danych pomiędzy warstwami pamięci masowej (auto-tiering) możliwe jest ograniczenie inwestycji w rozbudowę posiadanych systemów pamięci masowych. Obsługa znajdujących się w macierzach dyskowych kopii migawkowych (snapshot) włączonych w proces backupowy umożliwia na przykład zabezpieczenie setek maszyn wirtualnych w ciągu kilku minut. Tak zaawansowana ochrona aplikacji jest dostępna zarówno dla środowisk fizycznych, jak i wirtualnych.

Wiele korzyści klienci mogą czerpać także z szerokiego wsparcia dla procesów typu eDiscovery. Wyszukiwanie archiwalnych informacji, np. w związku z rozprawą sądową odbywa się bardzo szybko i w prosty sposób. Przeszukiwane są wszystkie zabezpieczone dane – pliki, poczta elektroniczna itd. Dla każdego rodzaju informacji można zdefiniować czas przechowywania (po którym są automatycznie usuwane) – zgodnie z prawem lub wewnętrznymi regulacjami bądź potrzebami biznesowymi. Możliwe jest także oznaczenie wybranych informacji, aby nigdy nie były skasowane, bo potencjalnie w przyszłości mogą być wykorzystane w postępowaniu sądowym (legal hold).

Trzy pytania do…

Przemysława Mazurkiewicza, dyrektora działu System Engineering w regionie EMEA East, Commvault

CRN Commvault oferuje w ramach swojego rozwiązania wiele różnych funkcji, wśród których np. backup i archiwizacja niewiele mają ze sobą wspólnego, bo są to dwa zupełnie różne procesy. Czy takie podejście nie jest czasem uznawane przez klientów za wadę?

Przemysław Mazurkiewicz Z pewnością nie. Dla nas nie są to rozdzielne procesy, ale kolejne fazy jednego, spójnego procesu zarządzania danymi. W wielu przedsiębiorstwach traktuje się jako archiwum przechowywane przez długi czas kopie backupów. Nie dość, że przy takim podejściu dane przechowywane są wielokrotnie, zarówno w środowisku produkcyjnym, jak i backupowym, to dodatkowo trudno je przeszukiwać. Między innymi dlatego połączyliśmy procesy wykonywania backupów i archiwizacji oraz dołożyliśmy właśnie funkcję zaawansowanego wyszukiwania i indeksowania danych. Przy takim podejściu zdecydowanie łatwiej zapanować nad coraz szybciej rosnącą masą informacji.

 

CRN Jakiej wiedzy oczekujecie od partnerów?

Przemysław Mazurkiewicz Przede wszystkim dobrej znajomości biznesowych potrzeb i środowiska IT klientów. Powinni być świadomi założeń polityki dotyczącej ochrony danych w ich firmach, w tym takich informacji jak: częstotliwość wykonywania kopii zapasowych, potrzebna długość okna backupowego, wymagany czas przywrócenia dostępu do danych, wymogów prawnych w zakresie retencji informacji itd.

 

CRN W tym roku rewolucyjną dla Commvaulta zmianą było udostępnienie interfejsu programistycznego API dla partnerów. Jakie nadzieje wiążecie z tą decyzją?

Przemysław Mazurkiewicz Zaproponowaliśmy naszym partnerom współpracę w zakresie budowania aplikacji wykorzystujących silnik zarządzania danymi platformy Commvault. Pozwoli on na zbieranie danych, przenoszenie ich do archiwum, efektywną deduplikację oraz indeksowanie i przeszukiwanie. Liczymy na to, że firmy programistyczne, specjalizujące się w różnych niszowych dziedzinach, wykorzystają nasze rozwiązanie do rozbudowy funkcjonalności własnych aplikacji. Potencjalnych zastosowań jest bardzo wiele, bo praktycznie w każdej branży informacja zaczyna być najcenniejszym dobrem, więc trzeba o nią właściwie dbać. Według nas klienci chętniej wdrożą jedno rozwiązanie do zarządzania danymi, zamiast kilku punktowych i niezintegrowanych ze sobą.

 

Dla klientów i do chmury

W Polsce zainteresowanie firm IT współpracą z Commvault wynika przede wszystkim z możliwości łatwego rozszerzenia wdrożonego u klienta rozwiązania backupowego o kolejne moduły (archiwizacji, przeszukiwania, Disaster Recovery). Dzięki temu partnerzy producenta mogą oferować klientom więcej usług wdrożeniowych niż w przypadku prostych rozwiązań przeznaczonych tylko do środowisk wirtualnych.

Sprzedaż rozwiązań Commvaulta w Polsce i całym regionie EMEA rośnie także dzięki dostarczanym przez partnerów usługom chmurowym, takim jak Backup as a Service, Archive as a Service, Disaster Recovery as a Service itd. Usługodawcy chętnie korzystają z oprogramowania Simpana, ponieważ zaszyte są w nim pewne funkcje nieobecne w innych rozwiązaniach, które w łatwy sposób pozwalają na dopasowanie oferty do potrzeb klientów.

Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest m.in. stworzenie katalogu usług związanych z zarządzaniem danymi. Podczas ich definiowania można określić różne poziomy ochrony, czas odtworzenia danych itd. Dostępna jest też funkcja multi-tenancy, czyli pełne rozdzielenie danych różnych działów w jednej firmie lub różnych przedsiębiorstw – ma to szczególne znaczenie dla integratorów świadczących usługi kilku klientom. W ten sposób wyeliminowane zostaje ryzyko, że dane obsługiwanych firm mogą wpaść w niepowołane ręce. Dostępnych jest także wiele możliwości raportowania, co ułatwia późniejsze rozliczenie świadczonych usług.

Oprogramowanie firmy Commvault przeznaczone jest dla średnich i dużych firm. Najlepiej sprawdza się tam, gdzie przedsiębiorcy doświadczają szybkiego, niekontrolowanego wzrostu ilości przetwarzanych danych. Producent wspiera partnerów podczas tworzenia ofert dla firm z różnych branż. Dla placówek ochrony zdrowia przygotował wręcz specjalną wersję pakietu Commvault, która ułatwia przeszukiwanie obrazowych danych medycznych związanych z radiologią czy ultrasonografią. Podczas migracji danych ze starszych rozwiązań medycznych do nowszych rozwiązanie zapewnia ciągły dostęp do zgromadzonych informacji. W razie potrzeby specjaliści producenta pomagają partnerom w doborze odpowiedniej licencji, aby ekonomicznie była najbardziej korzystna dla klienta i żeby nie musiał kupować niepotrzebnych modułów. Commvault zapewnia również pełen cykl szkoleń i wsparcie podczas pierwszych wdrożeń.

S4E jest jedynym autoryzowanym dystrybutorem oprogramowania Commvault w Polsce.

Dodatkowe informacje:

Ryszard Regucki, dyrektor kanału sprzedaży na region Europy Wschodniej, Commvault,

rregucki@commvault.com

Artykuł powstał we współpracy z firmami Commvault i S4E.