Opracowana przez Schneider Electric otwarta, skalowalna platforma EcoStruxure umożliwia rozwiązanie wielu problemów z zarządzaniem budynkami i warunkami w nich panującymi. Jest przystosowana do pracy zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Jej fundament stanowi oprogramowanie EcoStruxure Building Operation 2.0. Zapewnia ono panel kontrolny agregujący informacje spływające przez sieć z różnych czujników. Jego nowa wersja została dostosowana do bezproblemowej pracy z urządzeniami mobilnymi, dzięki czemu administrator może reagować na problematyczne sytuacje, korzystając np. z tabletu. Rozwiązanie wyróżnia się tym, że udostępnia dane z kontrolowanych czujników aplikacjom firm trzecich przez interfejs API. Zatem w budynkach, w których jest wykorzystywane, można stosować także oprogramowanie zarządzające innych producentów, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Kolejnym ciekawym pakietem oprogramowania jest Building Advisor. Umożliwia analizę zgromadzonych danych i automatyczne podejmowanie decyzji (według ustalonych reguł) odnośnie do zmian parametrów środowiskowych i powiadamianie wskazanych osób o konieczności interwencji specjalisty. Z przeprowadzonych przez Schneider Electric analiz wynika, że dzięki szybszemu i skuteczniejszemu przewidywaniu problemów, liczba niezaplanowanych działań naprawczych spada średnio o 29 proc., a 33 proc. mniej osób składa reklamacje do administracji budynku.

Łatwe zarządzanie szpitalem

Rozwiązanie EcoStruxure świetnie nadaje się także do zarządzania placówkami ochrony zdrowia, a przede wszystkim szpitalami. W połączeniu z produkowanymi przez Schneider Electric kontrolerami SmartX IP oraz sensorami SmartX Room
umożliwia stworzenie skalowalnego i prostego w obsłudze środowiska. Bardzo ważne jest, że można je wykorzystać do zapewniania ciągłości zasilania – w szpitalu często zależy od niej ludzkie życie.

Automatyzacja działań, którą gwarantuje EcoStruxure, ma szczególne znaczenie także dlatego, że według prognoz statystycznych do 2050 r. na świecie podwoi się liczba osób powyżej 60. roku życia. To oznacza, że coraz więcej ludzi będzie potrzebowało opieki medycznej. Konieczne jest zatem zoptymalizowanie zarządzania pracą szpitali za pomocą innowacyjnych rozwiązań. Do tego dochodzi kwestia wzrostu wymagań związanych z komfortem pobytu w placówce medycznej. Satysfakcja pacjentów jest obecnie jednym z pięciu najważniejszych wyzwań zarządców szpitali.

Dzięki danym zbieranym w czasie rzeczywistym na platformie EcoStruxure pracownicy szpitali mogą bardzo szybko reagować na nieoczekiwane sytuacje. Zagwarantowany jest dopływ energii do wszystkich kluczowych stref placówki, do dyspozycji jest bowiem infrastruktura zapasowa (system włącza ją automatycznie, elektrycy dostają tylko powiadomienie o awarii).

Zautomatyzowano także wiele działań związanych z przyjęciem pacjenta do placówki i jego pobytem w niej. Aplikacja zarządzająca sama wyszukuje wolną salę, ustawia w niej odpowiednią temperaturę, włącza światło, rozsuwa zasłony itp. Pacjent może przejąć pełną kontrolę na tymi ustawieniami za pomocą urządzenia mobilnego z łatwą z obsłudze aplikacją. Podobny proces ma miejsce, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia zabiegu. Centralny system po otrzymaniu informacji, że dany pacjent będzie operowany, rezerwuje salę operacyjną, sprawdza w niej wymagane parametry środowiskowe i przeprowadza test poprawności pracy zasilania awaryjnego.

Dodatkowe informacje:
Iwona Gabler, Inżynier Wsparcia Sprzedaży, Schneider Electric, iwona.gabler@se.com