Aby współpraca w biurze była efektywna, często konieczne jest przesyłanie plików między pracownikami, klientami i partnerami. Ze względu na ich wielkość nie zawsze można wykorzystać do tego celu pocztę elektroniczną. Dzięki temu popularność zyskały takie usługi jak Dropbox, Dysk Google czy Microsoft OneDrive. Eksperci ds. bezpieczeństwa biją jednak na alarm, bo korzystanie z nich do przechowywania i przesyłania wrażliwych informacji może skończyć się wyciekiem danych, katastrofalnym dla firmy, jej wizerunku, a często także konsekwencjami natury prawnej.

Istnieje jednak bezpieczna alternatywa wobec tego typu usług. To narzędzia do zarządzanego transferu plików, dzięki którym użytkownicy mogą bez przeszkód kontynuować pracę, administratorzy zaś nie muszą martwić się o bezpieczeństwo firmowych danych. Rozwiązania te konsolidują i zabezpieczają wszystkie działania związane z przesyłaniem danych, aby zapewnić lepszą kontrolę nad udostępnianymi plikami. Kluczowym elementem gwarantującym bezpieczeństwo jest protokół Secure File Transfer Protocol (SFTP), który zapewnia transmisję plików zgodną ze standardami Secure Shell (SSH) oraz Secure Sockets Layer (SSL).

Najważniejsze zalety rozwiązania MOVEit

  • Spójność danych – sprawdzanie, kto przesyła i pobiera określone pliki oraz czy przesłane i pobierane pliki są identyczne.
  • Szyfrowanie – odbywa się zgodnie ze standardami Advanced Encryption Standard (AES) oraz Secure Hash Algorithm 1 (SHA-1), zatwierdzonymi przez rząd USA jako wystarczające do ochrony danych przesyłanych i w spoczynku.
  • Kontrola dostępu – możliwość zdefiniowania ról pojedynczych użytkowników i ich grup (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych), którzy mogą uzyskiwać dostęp do plików na podstawie przyznanych uprawnień.
  • Raportowanie – dostęp do szczegółowych informacji dotyczących przesyłania plików i uprawnień użytkowników, umożliwiających przeprowadzenie audytu zgodności z umowami SLA, wewnętrznymi regulacjami i przepisami prawa.

Tego typu narzędziem jest MOVEit, stworzony przez firmę Ipswitch, kupioną na początku 2019 r. przez Progress. Z jego funkcji korzystają już tysiące firm na całym świecie. Umożliwia automatyzację działań związanych z zarządzanym transferem plików, tworzenie zasad ich przesyłania i sprawdzanie, czy nie łamią ich pracownicy.

W MOVEit wbudowano m.in. funkcję bezpiecznego współużytkowania folderów (Secure Folder Sharing), dzięki której użytkownicy mogą samodzielnie tworzyć bezpieczne foldery i decydować, kto będzie miał uprawnienia do odczytu i zapisu znajdujących się w nich plików (zarówno w firmowej sieci, jak i poza nią). Z folderów można swobodnie korzystać w sposób, do jakiego przyzwyczajeni są użytkownicy komputerów z systemami Windows i macOS. Także ich umiejscowienie jest dowolne – mogą znajdować się na serwerze w siedzibie przedsiębiorstwa lub w chmurze. Zaangażowanie administratorów w ten proces ograniczone jest do minimum, ale zachowują pełną kontrolę nad przyznawanymi uprawnieniami i mogą tworzyć rejestry zdarzeń zawierające szczegóły wszystkich dokonanych w tych folderach operacji.

Marta Zborowska
dyrektor sprzedaży,
Connect Distribution

Poczta elektroniczna oraz internetowe konsumenckie usługi udostępniania plików nie zapewniają wystarczającego poziomu bezpieczeństwa wymaganego przez przedsiębiorstwa i instytucje, w których przetwarzane są wrażliwe dane, np. osobowe, finansowe czy medyczne. Potrzebne jest rozwiązanie do zarządzania przesyłaniem danych, takie jak MOVEit, które chroni je za pomocą szyfrowania na każdym etapie – podczas przesyłania, edytowania i w spoczynku. Gwarantuje też kontrolę dostępu i możliwość prowadzenia audytu, podczas którego łatwo precyzyjnie określić, kto może przeglądać i przesyłać poufne dane.