Instalowany we współczesnych środowiskach sprzęt IT, taki jak serwery, pamięci masowe, routery i przełączniki, charakteryzuje się podwyższoną gęstością mocy w porównaniu z rozwiązaniami stosowanymi jeszcze kilka lat temu. W związku z tym często ulega przegrzaniu lub psuje się przedwcześnie z powodu niewłaściwego chłodzenia. Ponieważ rozwiązania IT stają się coraz bardziej istotne dla działalności firm, zagwarantowanie ich wysokiej dostępności jest sprawą zasadniczą. Dlatego warto pamiętać o podstawowych zasadach ich chłodzenia.

Na chłodzenie należy spojrzeć raczej z perspektywy usuwania nadmiernego ciepła niż dostarczania zimnego powietrza. W przypadku gdy nie ma systemu odprowadzania ciepła, gromadzi się ono w pomieszczeniach IT i powoduje podniesienie temperatury powyżej typowego, zalecanego dla tego środowiska zakresu (21–24 stopni C). Należy pamiętać, że każdy kilowat energii zużytej przez urządzenia IT przyczynia się do powstania kilowata energii cieplnej, którą należy usunąć.

Paweł Wróbel

Senior Solution Data Center Architect, APC by Schneider Electric

Firmy decydujące się na wprowadzenie wirtualizacji do infrastruktury IT robią to przede wszystkim z chęci oszczędności i zapewnienia wysokiej dostępności całego środowiska. Oferowane przez APC by Schneider Electric kompleksowe rozwiązania dla zwirtualizowanych centrów danych pomogą w redukcji kosztów, podnoszeniu efektywności energetycznej i zagwarantowaniu ciągłości pracy infrastruktury. Oferta APC obejmuje: skalowalne urządzenia do zasilania i chłodzenia, oprogramowanie monitorujące oraz szafy i akcesoria, które umożliwią wdrożenie infrastruktury obejmującej zarówno zwirtualizowane, jak i fizyczne centra danych.

 

Z małych, ograniczonych przestrzeni, takich jak biuro lub niewielkie pomieszczenie serwerowe, ciepło można odprowadzać na wiele sposobów, które różnią się wydajnością, kosztem i innymi ograniczeniami. W wentylacji pasywnej ciepłe powietrze miesza się z zimniejszym przez otwory lub kratki wentylacyjne. W takim przypadku efektywność odprowadzania powietrza można zwiększyć dzięki urządzeniu wymuszającemu jego obieg. Innym sposobem jest odprowadzanie ciepła za pomocą systemu klimatyzacji budynku, ale z wykorzystaniem dodatkowo specjalistycznego klimatyzatora.

W większości pomieszczeń IT wentylacja jest najbardziej efektywną i praktyczną metodą chłodzenia. Poprawnie zaprojektowana i wykonana instalacja wentylacji pasywnej jest wystarczająca dla urządzeń o niskim poborze mocy. Natomiast w pomieszczeniach z urządzeniami o wysokiej gęstości mocy zaleca się wentylację z obiegiem wymuszonym.

W pomieszczeniach serwerowych, w których poziom poboru mocy jest wyższy niż 2 tys. W (lub w przypadku rozwiązań IT o mniejszym znaczeniu – 4,5 tys. W), oraz w sytuacji, gdy na zewnątrz panuje wysoka temperatura lub powietrze jest mocno zanieczyszczone, najlepiej zastosować specjalistyczne klimatyzatory. Nie zaleca się wykorzystywania systemów standardowej klimatyzacji budynkowej (klimatyzacja komfortu), gdyż najczęściej stają się przyczyną dużych wahań temperatury w pomieszczeniu.

Dodatkowe informacje:

Paweł Wróbel,

Senior Solution Data Center Architect,

APC by Schneider Electric,

pawel.wrobel@schneider-electric.com

Artykuł powstał we współpracy z firmą Schneider Electric.