Rozwiązania Axis – zarówno kamery, jak i wspierające ich pracę oprogramowanie – od lat są udoskonalane pod kątem zastosowania w inteligentnych miastach. Umożliwiają na przykład zbieranie danych związanych z ruchem ulicznym – zliczanie pojazdów, określanie stopnia zajętości poszczególnych pasów ruchu oraz średniej prędkości na nich, klasyfikują pojazdy i szacują dynamikę ruchu ulicznego. Możliwe jest także pozyskiwanie danych dotyczących osób, a więc ich zliczanie, określanie liczebności czoła tłumu podczas przemarszu oraz ustalanie zajętości miejsca przez wszystkie osoby.

Rozbudowane statystyki ruchu ulicznego pochodzące z kamer można łączyć z danymi ze stacji pogodowych mierzących jakość powietrza, rejestrujących w czasie rzeczywistym informacje dotyczące gazów, cząstek stałych, prędkości i kierunku wiatru. Na podstawie tak szczegółowych danych wejściowych aplikacje big data mogą dostarczać lepsze analizy w zakresie korelacji jakości powietrza i źródeł jego zanieczyszczeń, a do tego pomóc w ocenie rzeczywistego wpływu działań podejmowanych przez miasto.

Karol Dominiczak

Key Account Manager, Axis Communications

Infrastruktura IT inteligentnych miast powinna być zabezpieczona w profesjonalny sposób. Przestępcy mogą próbować dokonać ataku typu DDoS, mającego na celu destabilizację sytuacji w mieście, albo próbować włamać się i wykraść cenne informacje. Aby zapewnić sprawną pracę sieciowych systemów dozoru wizyjnego, władze miejskie powinny zadbać, żeby wszystkie strony zaangażowane w zarządzanie nimi przestrzegały standardów bezpieczeństwa, dopilnowały opracowania strategii ciągłości działania stosowanych rozwiązań na wypadek awarii lub ataku, skonfigurowały i wdrożyły system wizyjny tak, aby wyeliminować luki w ochronie. W wielu działaniach w tych obszarach zarządy miast mogą wspierać integratorzy.

 

Aplikacje działające w kamerach sieciowych są też w stanie wykryć opady deszczu i śniegu oraz zmierzyć ich intensywność. Zebrane w ten sposób dane po przetworzeniu przez algorytmy analityczne i agregacji stają się źródłem wielu użytecznych informacji. Mogą na przykład pomóc w ustaleniu korelacji pomiędzy natężeniem ruchu ulicznego i pogodą oraz poziomem zanieczyszczenia powietrza i hałasem.

Kamery sieciowe Axis funkcjonują już w wielu miastach jako inteligentne czujniki zbierające w czasie rzeczywistym dane o ruchu ulicznym, zakłóceniach, korkach, robotach drogowych i wypadkach. Dostępność obrazu na żywo i  automatycznie wysyłane powiadomienia stanowią wsparcie dla władz miejskich w dokonywaniu oceny sytuacji i zlecaniu służbom interwencyjnym podjęcia działań. Ale ważne jest też to, że kamery sieciowe są łatwiejsze w instalacji i znacznie bardziej wszechstronne niż tradycyjne urządzenia do zliczania pojazdów umieszczone pod jezdnią. Są też bardziej ekonomiczne w utrzymaniu. Umożliwia to stworzenie gęstszej sieci czujników niż zbudowana z innych urządzeń.

Aby zapewnić partnerom i klientom nabycie kompleksowych, przetestowanych  rozwiązań, Axis nawiązał strategiczną współpracę w firmą Libelium (www.libelium.com) produkującą czujniki mierzące warunki środowiskowe (jakość powietrza i wody, temperaturę, wilgotność, poziom hałasu) i systemy zbierające informacje spływające z wielu czujników.

Ocena efektywności, także finansowej, systemów monitoringu miejskiego to często pierwsza kwestia podnoszona w trakcie dokonywania analizy bezpieczeństwa w mieście. Dostępne statystyki trudno jednak przełożyć na konkretne wnioski. Dlatego Axis opracował kompleksowe studium przedstawiające najlepsze praktyki związane z obliczaniem całkowitych kosztów posiadania rozległego systemu monitoringu miejskiego.

 

https://www.axis.com/pl/pl/solutions-by-industry/total-cost-of-ownership

Dodatkowe informacje:

Karol Dominiczak, Key Account Manager, Axis Communications,
karol.dominiczak@axis.com

Artykuł powstał we współpracy z firmą Axis Communications.