Korporacje, szpitale, centra wystawiennicze i sportowe, hotele, banki, szkoły – niezależnie czy mówimy o małym, czy dużym biznesie, sektorze publicznym czy o prywatnej firmie, dziś praktycznie każdy podmiot poszukuje zunifikowanych sieci, które są w stanie przesyłać jednocześnie głos i dane lub już wykorzystuje ich zalety.

Bezprzewodowe urządzenia mobilne szybko zyskują na popularności jako sposób na podniesienie produktywności przez dostęp do zasobów firmy z dowolnego miejsca. Bezpieczne korzystanie z infrastruktury bezprzewodowej jest dziś priorytetem i podstawowym wymogiem użytkowników z każdego segmentu rynkowego. Rozwiązania z rodziny Fortinet Infrastructure Wireless ułatwiają zbudowanie sieci WLAN, która będzie bezpieczna i jednocześnie bardzo wydajna.

W XXI w. praca przy biurku została zastąpiona pracą mobilną. Dzięki rozwojowi technicznemu oraz globalnym trendom narzędziem dostępu do firmowych zasobów nie jest już tylko komputer stacjonarny, a służą do tego celu także różnego typu urządzenia przenośne. Dzięki temu pracownicy zyskują zdalny dostęp do wcześniej nieosiągalnych bezprzewodowo zasobów. W związku z tym niezawodność sieci i swoboda korzystania z niej stały się czynnikiem krytycznym dla firm z każdego segmentu rynkowego.

Działy IT mierzą się obecnie z coraz to nowszymi wyzwaniami, sprostanie którym jest konieczne, aby spełniać ciągle rosnące oczekiwania ze strony rynku. Należą do nich m.in. integracja usług z chmurą oraz wydajny transfer danych i obrazu, konieczny w wielu nowych aplikacjach. W zmaganiu się z tymi wyzwaniami bardzo ważne jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci WLAN.

 

Bezprzewodowa sieć klasy enterprise powinna charakteryzować się przede wszystkim uniwersalnością – musi zapewniać np. przesyłanie zarówno głosu i obrazu pochodzącego z wideokonferencji, jak też tradycyjnych danych informatycznych. Ma być też skalowalna, dzięki czemu łatwa będzie jej rozbudowa w przypadku nagłego zwiększenia ilości przesyłanych danych lub zatrudnienia w firmie. Nie bez znaczenia jest też prostota instalacji i możliwość zintegrowania sieci z już posiadanymi przez firmę rozwiązaniami. Natomiast najważniejsze są oczywiście kwestie bezpieczeństwa danych i zapewnienia ciągłości dostępu do nich.

 

Zalety rozwiązań Fortinet Infrastructure Wireless

Bezprzewodowe systemy WLAN firmy Fortinet dzięki scentralizowanemu zarządzaniu i zaawansowanym funkcjom bezpieczeństwa zapewniają niezawodne działanie sieci bezprzewodowej w przedsiębiorstwie. Architektura Fortinet Infrastructure Wireless jest unikalna ze względu na wykorzystane w niej rozwiązania usprawniające działanie sieci Wi-Fi, takie jak: Virtual Cell, Airtime Fairness czy Channel Layering. Zapewniają one koordynację i synchronizację pracy systemu, co daje pełną kontrolę nad siecią bezprzewodową w całym obszarze, który obejmuje swoim zasięgiem.

Dzięki temu kontrolery i punkty dostępowe Fortinet stale zapewniają optymalną wydajność całej sieci, a nie tylko pracy pojedynczego użytkownika czy punktu dostępowego. Taki model umożliwia systemowi efektywnie zarządzanie całą infrastrukturą zbudowaną na bazie rozwiązań Infrastructure Wireless – poczynając od nadawania priorytetów wrażliwym na opóźnienia aplikacjom (rozwiązania głosowe oraz wideokonferencyjne), aż po natychmiastowe przełączanie klientów pomiędzy punktami dostępowymi, eleminujące zrywanie transmisji danych.

Korzyści ze stosowania systemu Fortinet Infrastructure Wireless

• Szybkie i łatwe wdrożenie, bez wstępnego planowania kanałów częstotliwości radiowej.

• Duża pojemność i przepustowość sieci do prowadzenia transmisji danych, głosu i wideo.

• Skalowalność nawet w największych rozwiązaniach biznesowych, atrakcyjna również dla małych szkół lub biur.

• Niskie koszty eksploatacji dzięki możliwości zastosowania do 30 proc. mniejszej niż w tradycyjnych rozwiązaniach liczby prostych w instalacji punktów dostępowych.

• Wysokiej jakości połączenia głosowe, niezakłócone nawet w przypadku przemieszczania się i jednoczesnego przesyłania dużych ilości danych.

• Proste i wydajne zastosowanie standardu 802.11n oraz 802.11ac.

• Najłatwiejszy sposób na dostosowanie infrastruktury bezprzewodowej do standardu 802.11ac.

• Pełna kompatybilność ze standardami Wi-Fi; nie wymaga stosowania specjalnych kart i sterowników w urządzeniach klienckich.

 

Zaimplementowane w Fortinet Infrastructure Wireless rozwiązanie Virtual Cell pozwala wszystkim punktom dostępowym na pracę w tym samym kanale radiowym oraz na rozgłaszanie jednego BSSID. W ten sposób możliwe staje się pokrycie zasięgiem sieci bezprzewodowej całego obszaru w jednolity sposób. Stanowi to przeciwieństwo pojedynczych mikrokomórek występujących w standardowych sieciach Wi-Fi i zapewnia uniknięcie wielu występujących w nich problemów. System WLAN firmy Fortinet zarządza nie tylko punktami dostępowymi, ale także dostępem do kanału radiowego dla poszczególnych klientów sieci bezprzewodowej. Umożliwia to balansowanie pasmem, zmniejszenie obciążenia w krytycznych punktach sieci, a także szybkie reagowanie na wszelkiego typu awarie.

Do ważnych zalet rozwiązania należy również to, że nie trzeba dokładnie planować rozmieszczenia kanałów radiowych w danym otoczeniu oraz zwiększona elastyczność rozwiązania (np. przeniesienie, dodanie punktu dostępowego lub inne zmiany nie wymagają ponownego planowania kanałów) i szybki roaming. Działanie na jednym kanale nie zakłóca pracy punktów dostępowych sieci Wi-Fi, co nie wymusza zmniejszenia mocy nadawania wbudowanego radia. Przekłada się to bezpośrednio na możliwość zmniejszenia kosztów inwestycji dzięki precyzyjnie rozplanowanej infrastrukturze.

 

Uniwersalne rozwiązanie dla wielu klientów

Rozwiązanie Fortinet Infrastructure Wireless powinno zaspokoić potrzeby klientów z licznych segmentów rynkowych. Na świecie i w Polsce zostało zrealizowanych wiele wdrożeń infrastruktury bazującej na tych systemach. Szczególne zainteresowanie nimi wykazują placówki handlowe (wielkopowierzchniowe centra handlowe, sieci z rozproszoną strukturą punktów sprzedaży, centra logistyczne, magazyny itp.), których pracownicy korzystający z bezprzewodowych urządzeń potrzebują bezpiecznego dostępu do przechowywanych centralnie danych.

Kolejną ważną grupę potencjalnych klientów stanowi branża hotelarska i rozrywkowa (hotele, centra sportowe, stadiony, multipleksy, centra wystawiennicze, muzea itp.), w których istnieje potrzeba przede wszystkim zapewnienia bezprzewodowego dostępu dla gości. Podobne wymagania mają placówki  ochrony zdrowia, przy czym tam powinny funkcjonować sieci dwóch kategorii – dla pacjentów i ich gości oraz dla personelu medycznego, do przesyłania poufnych danych medycznych. Ważnym klientem są też placówki z sektora edukacyjnego – szkoły podstawowe, szkoły średnie, uczelnie wyższe, inkubatory przedsiębiorczości itp.

Dodatkowe informacje:

Agnieszka Szarek, Channel Manager, Fortinet,

aszarek@fortinet.com lub fortinet@veracomp.pl

Jakub Kralka, Product Manager, Veracomp,

jakub.kralka@veracomp.pl

Artykuł powstał we współpracy z firmami Fortinet i Veracomp.