Oprogramowanie ABBYY FineReader to uniwersalne narzędzie zapewniające wiele funkcji związanych z tworzeniem, edycją oraz zarządzaniem dokumentami w cyfrowym środowisku pracy. Jego filarem jest technika optycznego rozpoznawania znaków (OCR), która ostatnio wzbogacona została o mechanizm sztucznej inteligencji. Rozwiązanie ułatwia digitalizację dowolnego rodzaju dokumentów, ich edycję, zabezpieczanie oraz udostępnianie w firmowym środowisku.

Dzięki użyciu FineReadera brak możliwości przeszukiwania dokumentów PDF lub kopiowania ich treści przestają mieć znaczenie. Usprawnia obieg papierowych i cyfrowych dokumentów w firmie, także tych, do których przetwarzania potrzebnych jest kilka aplikacji. Dzięki temu pracownicy mogą skupić się na swoich służbowych zadaniach i nie tracić czasu na eksperymentowanie z dokumentami w poszukiwaniu potrzebnej funkcji.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Oprogramowanie ABBYY FineReader zawiera wiele funkcji zapewniających bezpieczeństwo przechowywanych, przetwarzanych i udostępnianych współpracownikom, partnerom biznesowym i klientom dokumentów PDF. Pliki te mogą być szyfrowane i chronione hasłami, aby ograniczyć do nich dostęp (np. otwieranie, edytowanie, drukowanie, kopiowanie tekstu lub innych treści). Szyfrowanie odbywa się z wykorzystaniem 40-bitowego klucza RC4 albo 128- lub 256-bitowego klucza AES. Dokumenty mogą być podpisywane cyfrowo, a weryfikacja podpisów następuje automatycznie zaraz po otwarciu pliku PDF. Za pomocą wirtualnej drukarki możliwe jest generowanie cyfrowych certyfikatów z własnym podpisem.

Oprócz zabezpieczeń w warstwie technicznej, oferowana jest także ochrona treści merytorycznej. FineReader ułatwia usuwanie z dokumentów wrażliwych informacji (ukrywane są np. w warstwach tekstowych dodawanych w procesie rozpoznawania OCR), komentarzy i adnotacji, załączników, zakładek, metadanych, linków, skryptów, danych wpisywanych w formularzach itp. Umożliwia także wyszukiwanie i redakcję słów kluczowych w całym dokumencie (m.in. w tekście dokumentu, komentarzach i metadanych). Dzięki temu ułatwia firmie spełnienie wymagań nakładanych przez Rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

 

Edycja bez przeszkód

ABBYY FineReader PDF zapewnia kompleksowy zestaw funkcji ułatwiających pracę z dokumentami w różnych formatach – wygenerowanych w postaci cyfrowej oraz zeskanowanych i poddanych optycznemu rozpoznawaniu treści. Możliwa jest ich łatwa edycja, w tym poprawianie całych zdań i akapitów, modyfikacja tabel, a także zmienianie układu dokumentu, bez prowadzenia jego ponownej konwersji. Nieskomplikowany interfejs użytkownika i bogactwo funkcji umożliwiają redukcję liczby używanych do edycji dokumentów i eliminują konieczność wykonywania tej samej pracy dwukrotnie.

Zespoły pracowników mogą edytować te same dokumenty PDF w oprogramowaniu FineReader, co pozwala na dzielenie się pomysłami (zaznaczanie fragmentów i komentowanie ich, dodawanie rysunków) oraz zatwierdzanie zmian. Możliwe jest też konwertowanie dokumentów w plikach dowolnego formatu lub zeskanowanych do formatu Microsoft Word i Excel w celu zapewnienia edycji oraz zapisywanie ich w postaci przeszukiwalnych plików PDF zgodnych ze specyfikacją ISO.

Istnieje również wersja FineReader Corporate przeznaczona dla większych firm, która zawiera dwie dodatkowe funkcje. Pierwsza zapewnia porównywanie dokumentów, także zapisanych w różnych formatach. Możliwe jest szybkie identyfikowanie różnic między dwiema wersjami dokumentu, nawet jeśli jeden z nich lub obydwa to nieprzeszukiwalne skany. Listę zmian można wyeksportować w przejrzystej formie komentarzy w dokumencie PDF lub jako poprawki w trybie śledzenia zmian w dokumencie Word.

Druga dodatkowa funkcja to narzędzie automatyzujące wiele zadań w oprogramowaniu FineReader. Może objąć m.in. powtarzające się procesy: rozpoznawanie tekstu (OCR) oraz konwertowanie wielu dokumentów do przeszukiwalnych plików PDF i PDF/A lub do edytowalnych formatów, takich jak Microsoft Word, Excel i inne.

Główne zalety oprogramowania ABBYY FineReader

  • Wyjątkowa jakość rozpoznawania tekstu (OCR)
  • Komfortowa praca z nieprzeszukiwalnymi dokumentami PDF, dzięki szybkiemu rozpoznawaniu tekstu
  • Jedno rozwiązanie do obsługi dokumentów PDF i zarządzania nimi w całej firmie
  • Wydajne porównywanie dokumentów w różnych formatach, w tym nieprzeszukiwalnych skanów
  • Rozpoznawanie tekstu w wielu językach, m.in. inteligentne wykrywanie języka dokumentu oraz obsługa dokumentów wielojęzycznych
  • Funkcja digitalizacji i przetwarzania dokumentów za pomocą edytora OCR
  • Wysoka dokładność przetwarzania i wyodrębniania tabel
  • Optymalizacja kosztów dzięki elastycznemu modelowi kupowania licencji i zarządzania nimi

 

 

Trzy pytania do

Jacka Wójcika

Dyrektora handlowego Działu Dystrybucji AutoID Polska

 

Jak duże jest obecnie zainteresowanie rozwiązaniami do optycznego rozpoznawania znaków, skoro coraz więcej dokumentów powstaje od razu w postaci cyfrowej?

W Polsce nadal dość często papierowe dokumenty są skanowane i poddawane optycznemu rozpoznawaniu tekstu, ale w przypadku oprogramowania Fine-
Reader to tylko jedna i wcale nie najważniejsza dzisiaj funkcja. O wiele ciekawsze są: zapewnianie bezpieczeństwa, anonimizacja, podpisy elektroniczne, standaryzacja w celu archiwizacji jak również współpraca przy pracy z dokumentami również
o genezie cyfrowej. Coraz więcej regulacji prawnych narzuca takie wymagania, więc popularność tego oprogramowania szybko rośnie, również w instytucjach państwowych.

Który zaproponowany przez ABBYY model licencjonowania jest najpopularniejszy?

Zdecydowanie ten zapewniający jednoczesny dostęp do aplikacji określonej liczbie użytkowników. Umożliwia on efektywną pracę w przedsiębiorstwach lub instytucjach, w których z narzędzia FineReader korzysta się okazjonalnie. Jest dla nich najbardziej korzystny finansowo, bo koszt w przeliczeniu na jednego pracownika jest najniższy. Ponadto, dzięki identyfikacji użytkowników przez moduł zarządzania licencjami, administratorzy mogą reagować na zmieniające się potrzeby w firmach.

Współpracą z jakiego typu partnerami jesteście zainteresowani?

Aby z nami współpracować, należy przystąpić do programu partnerskiego, który uprawnia do sprzedaży rozwiązań ABBYY FineReader. Dzięki weryfikacji zgłoszeń mamy stuprocentową pewność, że partner, który zarejestrował projekt sprzedażowy jako pierwszy, otrzyma najlepszą cenę dla tego klienta. Początkującym partnerom zapewniamy pełne wsparcie, ale zawsze zdecydowanie zalecamy poszerzanie wiedzy na temat rozwiązań OCR, gdyż to procentuje. Mamy kilku partnerów, którzy wcale nie są dużymi firmami, ale z powodzeniem obsługują wiele instytucji państwowych w swojej okolicy i dobrze na tym zarabiają.

 

Elastyczne licencjonowanie

Firma ABBYY, producent oprogramowania FineReader, zapewnia kilka metod jego licencjonowania, dostosowanych do różnych potrzeb użytkowników indywidualnych, firm każdej wielkości, placówek edukacyjnych oraz instytucji państwowych. W każdym przedstawionym dalej przypadku konieczny jest zakup minimum pięciu licencji.

Dowolnej wielkości podmiotom działającym w sieci rozproszonej lub lokalnej (LAN), które na wybranych stanowiskach potrzebują rozwiązania do zarządzania dokumentami i ich edycji, ABBYY rekomenduje wersję stanowiskową. Centralne zarządzanie licencjami (ręczne lub tzw. ciche instalacje, przydzielanie uprawnień poszczególnym pracownikom i odbieranie ich) odbywa się za pomocą modułu menedżera.

Istnieje też opcja zdalnego korzystania z programu FineReader na komputerach stacjonarnych i w rozwiązaniach wirtualizacyjnych, takich jak Microsoft Remote Desktop Services (RDS) oraz Citrix Virtual Apps and Desktops. Wówczas aplikacja wdrażana jest na farmach serwerów, a menedżer licencji wykorzystywany do jej konfiguracji kontroli wykorzystania licencji i przypisywania ich do użytkowników.

Oferowana jest także licencja jednoczesnego dostępu. W tym przypadku aplikację instaluje się na nieograniczonej liczbie stacji roboczych i zarządza nią z wykorzystaniem centralnego menedżera. Klient płaci za liczbę stanowisk, które mogą jednocześnie korzystać z oprogramowania FineReader. Innymi słowy wszyscy pracownicy w firmie mogą korzystać na zasadach zamienności z jednej puli wykupionych licencji.

Generalnym przedstawicielem i dystrybutorem ABBYY w Polsce jest krakowska firma AutoID Polska. Na jej stronie finereader.pl dostępna jest 30-dniowa wersja testowa oprogramowania FineReader. Natomiast rejestracji w programie partnerskim można dokonać pod adresem partner.autoid.pl/new_partner.