Systemy zasilania UPS marki Delta Electronics zainstalowano aż na pięciu stadionach piłkarskich, na których zostały rozegrane mecze w ramach Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 w Rosji. Taki wybór organizatorów ugruntował pozycję firmy nie tylko na rosyjskim, ale także światowym rynku. Rozwiązania, których łączna moc wynosi ponad 3 megawaty (MW), zapewniły zasilanie nie tylko samych boisk piłkarskich, oświetlenia awaryjnego, systemów nagłaśniających czy transmisji danych, ale również systemów bezpieczeństwa na tych stadionach. Było to możliwe dzięki bogatemu portfolio produktów Delta wykorzystywanych zarówno w aplikacjach dla sektora publicznego w Rosji, jak i przez podmioty prywatne. Delta wygrywa na rynku dzięki niezawodności swoich systemów UPS (modułowa architektura, redundancja, nadmiarowość), jak również najwyższej w ich klasie sprawności konwersji AC-AC wynoszącej do 96 proc.

 

Na pięciu wcześniej wspomnianych stadionach część rozwiązań zasilania awaryjnego Delta, o łącznej mocy przekraczającej 1,2 MW, wykorzystano do zasilania systemów boiska i oświetlenia awaryjnego. Urządzenia służące do podtrzymania infrastruktury krytycznej, takiej jak oświetlenie przestrzeni wspólnych i zasilanie systemów przeciwpożarowych, mają łączną moc przekraczającą 1,5 MW. Kolejne 300 kW jest wykorzystywane na potrzeby systemów monitoringu i przesyłu danych.

 

Przykładowo na dwóch stadionach zastosowano trójfazowe, monoblokowe zasilacze awaryjne Delta Ultron z serii DPS o mocy do 500 kVA każdy, a także zasilacze Delta Ultron z serii HPH. Te ostatnie charakteryzują się skalowalną architekturą o mocy od 20 kVA do 120 kVA. Umożliwiają niezawodne podtrzymanie zasilania rozbudowanej infrastruktury krytycznej, w tym systemów bezpieczeństwa pożarowego, automatycznych systemów gaśniczych, systemów alarmowych itp.

 

Na innym stadionie wykorzystano trójfazowe, monoblokowe zasilacze awaryjne Delta Ultron z serii DPS o mocy do 400 kVA każdy, a także zasilacze Delta Ultron z serii HPH o mocy do 120 kVA, aby zasilić maszty oświetlające boisko, oświetlenie przestrzeni wspólnych oraz oświetlenie awaryjne.

 

Na wszystkich pięciu stadionach zainstalowano także zasilacze awaryjne Ultron z serii HPH, które charakteryzują się wysoce elastyczną architekturą o mocy 20 kVA oraz 40 kVA. Umożliwia ona optymalne dopasowanie infrastruktury UPS do konkretnych wymagań klienta. Rozwiązania te gwarantują niezawodne zasilanie systemów powiadamiania awaryjnego oraz infrastruktury przeciwpożarowej. Z kolei 1-fazowe zasilacze UPS Delta Amplon z serii RT o mocy od 1 kVA do 10 kVA podtrzymują zasilanie sieci komunikacyjnych, baz danych oraz urządzeń biurowych na terenie większości wspomnianych stadionów.

 

Dodatkowe informacje

Delta Electronics (Poland)

ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa, tel. 22 33 52 600, e-mail: ups.poland@deltaww.com, deltapowersolutions.com