Z jednej strony presja na obniżenie kosztów – zarówno inwestycyjnych, jak i operacyjnych – a z drugiej strony konieczność zaspokajania stale rosnącego zapotrzebowania na zasoby IT zmuszają właścicieli i operatorów data center do sięgania po zaawansowane usługi oraz narzędzia do precyzyjnego monitorowania i kontrolowania niemal każdego elementu w ich środowiskach. Począwszy od efektywności energetycznej i niezawodności zasilania po pojemność systemów IT oraz wykorzystanie przestrzeni w obiekcie. Takie możliwości oferuje platforma DCIM (Data Center Infrastructure Management), która pomaga w rozwiązaniu najbardziej istotnych problemów dotyczących zarządzania centrum danych.

Wiedza i kontrola

Dzięki bieżącej kontroli można w pełni poznać swój stan posiadania – oprogramowanie tworzy dokładny model centrum i szybko lokalizuje krytyczne urządzenia. Platforma ułatwia też zarządzanie pojemnością data center – identyfikuje obszary, w których zasoby są nie w pełni wykorzystywane, blokowane czy marnowane. Umożliwia nadzór nad zmianami – dokumentując najlepsze praktyki, śledząc procesy i zapewniając ich spójność. Rozwiązanie DCIM mierzy wydajność infrastruktury, konfrontując wyniki z założonymi wskaźnikami, takimi jak SLA czy KPI, i zapisując pomiary w ujęciu historycznym. Daje personelowi technicznemu wgląd w działanie systemów i monitoruje błędy. W wyposażonym w DCIM centrum danych łatwiejsze staje się planowanie zmian we wszystkich projektach oraz podejmowanie niezbędnych działań i natychmiastowe weryfikowanie ich efektów.

Każde ulepszenie wprowadzone dzięki oprogramowaniu do zarządzania infrastrukturą może mieć bezpośrednie przełożenie na ograniczenie kosztów centrum danych. Przykładowo kontrolowane podniesienie temperatury obniży opłaty za energię, odkrycie marnowanych zasobów zwiększy zwrot
z inwestycji, a zmniejszenie liczby fałszywych alarmów przyczyni się do optymalizacji kosztów operacyjnych.

Jeśli cele biznesowe mają być osiągnięte, każde centrum danych, niezależnie od skali działania, powinno zapewnić sobie pełną „widoczność”, kontrolę i możliwości planowania, jakie daje rozwiązanie DCIM. Takie jak platforma Trellis, która jest potężnym narzędziem do optymalizacji infrastruktury w czasie rzeczywistym. Modułowy i adaptacyjny charakter oprogramowania firmy
Vertiv przekłada się na jego wszechstronność – platformę bardzo szybko można dostosować do zmieniających się potrzeb. Trellis zapewnia wgląd w infrastrukturę krytyczną w całym przedsiębiorstwie i optymalizuje jej wydajność, wspierając ewolucję centrum danych w kierunku automatyzacji i zarządzania definiowanego programowo.

Dostosowane do potrzeb

Oprogramowanie Trellis jest dostępne w kilku wersjach. Przy wykorzystaniu bezpłatnej aplikacji Trellis Power Insight można kontrolować stan zainstalowanych u klienta UPS-ów i PDU z dowolnego miejsca, bez konieczności uzyskiwania dostępu do każdego osobno za pomocą wbudowanych w te urządzenia interfejsów. Z kolei licencjonowana na podstawie liczby monitorowanych urządzeń aplikacja Trellis Critical Insight kontroluje całą infrastrukturę w centrum danych. Oprogramowanie Trellis Enterprise natomiast, licencjonowane na podstawie liczby szaf rackowych, oprócz monitorowania i kontrolowania urządzeń zapewnia inwentaryzację całego sprzętu w data center, a także jego wizualizację (również w widoku 3D). Wszystkie wymienione systemy są wyko-
rzystywane w laboratorium infrastruktury krytycznej stworzonym przez firmy Vertiv i Atman na terenie warszawskiego kampusu data center Atmana. Testowanie różnych scenariuszy działania infrastruktury IT, odbywające się w laboratorium, ma pomóc klientom m.in. w znalezieniu optymalnych kosztowo rozwiązań w dobie zmian na rynku energii elektrycznej.

Dodatkowych informacji udziela:
Krzysztof Krawczyk
IT Solutions Sales Manager
Eastern Europe
Krzysztof.Krawczyk@Vertiv.com
+48 500 105 463
Rozwiązanie dostępne u autoryzowanych dystrybutorów Vertiv: AB, Alstor SDS, Roseville Investments, Veracomp