Oprogramowanie Veeam chroni na całym świecie ponad 16,3 mln maszyn wirtualnych oraz co najmniej 320 tys. przedsiębiorstw. Dzięki rozwiązaniom tego producenta integratorzy mogą zaproponować każdemu klientowi usługi wysokiej dostępności środowisk IT, niezależnie od stosowanej przez niego pamięci masowej, aplikacji i systemów operacyjnych. Wystarczy, że korzysta on z wirtualizatorów VMware vSphere lub Microsoft Hyper-V.

Program VCSP pozwala integratorom rozszerzyć zasięg działalności o wdrożenia w środowisku chmurowym, dzięki czemu są w stanie jeszcze efektywniej docierać do klientów ze swoją ofertą oraz proponować im umowy SLA.

Umowa licencyjna Veeam (EULA) zapewnia korzystanie z oprogramowania wyłącznie licencjobiorcy, jednak uczestnictwo w programie VCSP i związana z nim licencja znoszą to ograniczenie. Dzięki temu za pomocą płatnych i bezpłatnych rozwiązań tej marki można świadczyć klientom kilka rodzajów własnych usług. Jedną z nich jest ochrona maszyn wirtualnych hostowanych w ramach usług IaaS i PaaS oraz aplikacji udostępnianych jako SaaS. Ułatwiono też stworzenie mechanizmu awaryjnego odzyskiwania danych i przywracania środowisk do pracy po awarii (Disaster Recovery as a Service).

Wyjątkowa elastyczność

Uczestnictwo w programie Veeam Cloud & Service Provider jest bezpłatne i nie zobowiązuje do zakupu rozwiązań Veeam. Daje natomiast prawo do bezpłatnego wykorzystywania wybranych narzędzi producenta do świadczenia usług. Status partnera w programie zależy od liczby chronionych lub zarządzanych maszyn wirtualnych. Za dostęp do licencjonowanego oprogramowania Veeam w ramach programu VCSP płaci się w jednym z dwóch obowiązujących modeli – miesięcznym lub wieczystym – dzięki czemu partnerzy mogą zdecydować, która opcja lepiej odpowiada charakterowi ich działalności. Prawa do licencji zachowywane są przez partnera, przypisane do niej oprogramowanie może on wdrożyć w chmurowym środowisku własnym lub firmy trzeciej, jak też w chmurze prywatnej u klienta.

Uczestnicy programu VCSP mają dostęp do darmowej pomocy technicznej, bezpłatnych kluczy licencyjnych NFR (na potrzeby prac rozwojowych, testów, prezentacji i szkoleń), mogą także dzielić się wiedzą oraz pomysłami na forum VCSP. Bardzo ważne jest też to, że Veeam przyjął strategię wyłącznej współpracy z dostawcami platform chmurowych i usług zarządzanych. Dlatego, w przeciwieństwie do wielu innych producentów na rynku, zaniechał oferowania własnej platformy chmurowej i usług zarządzanych.

Wszyscy zarejestrowani partnerzy mają dostęp do przeznaczonego dla nich portalu oraz wsparcia technicznego świadczonego przez całą dobę. Natomiast firmom, które osiągnęły wyższy niż podstawowy status w programie VCSP, Veeam zapewnia również wsparcie marketingowe. Udostępniane są im materiały promocyjne oraz fundusze MDF, a ponadto mają oni możliwość przedstawienia swoich usług w katalogu dla klientów na stronie veeam.com. Mogą też korzystać z odrębnego forum dla profesjonalnych dostawców usług chmurowych. Dla partnerów o statusie platynowym dostępny jest przedstawiciel Veeam, który wspólnie z nimi będzie odwiedzał klientów i pomagał przy przedstawianiu zalet oferowanych rozwiązań.

 

Więcej informacji:

Bartosz Niezabitowski, Product Manager Veeam, bartosz.niezabitowski@veracomp.pl
Konrad Szmeil, Product Manager Veeam, konrad.szmeil@veracomp.pl