Dostawcy oprogramowania coraz częściej rozwijają swoje produkty bazując na automatyzacji i sztucznej inteligencji. Tak jest chociażby w przypadku BMC Software, które dostarcza narzędzia do zarządzania firmowymi zasobami informatycznymi. Jednym z najważniejszych produktów tej marki jest Helix, platforma ITSM do zarządzania usługami IT. System łączy tradycyjne podejście z nowymi wytworami ludzkiej kreatywności: sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym czy analizą danych. Jak zauważa Ram Chakravarti, pełniący w BMC Software funkcję CTO, „sztuczna inteligencja jest najlepszym przyjacielem danych”.

– W ostatnich latach prowadzenie biznesu nie jest łatwe ze względu na niesprzyjające czynniki zewnętrzne, takie jak pandemia, utrzymujące się problemy z łańcuchami dostaw, wstrząsy geopolityczne oraz społeczno-gospodarcze. Niemniej w tym samym czasie zachodzą dynamiczne zmiany w świecie nowych technologii. Wiele koncepcji, o których mówi się od lat, takich jak chociażby sztuczna inteligencja, przestało być futurystyką. To już rzeczywistość – tłumaczy z kolei Ayman Sayed, CEO BMC Software.

Trzy lata temu producent ogłosił swoją koncepcję „autonomicznego przedsiębiorstwa cyfrowego”. W ten sposób chce pokazać, jak adaptacja nowych technologii zwiększa elastyczność w różnego rodzaju organizacjach. Inteligentne, zaawansowane systemy muszą być obecne w każdym aspekcie działalności, zaś automatyzacja pozwala uzyskiwać lepsze wyniki i analizy przy mniejszej interwencji człowieka.

– W tym roku otwieramy nowy rozdział, jakim jest Connected Digital Ops. W ten sposób opisujemy rolę wszystkich czynności związanych ze sztuczną inteligencją, danymi, DevOps i usługami. Chodzi nam o połączenie operacji cyfrowych w całym przedsiębiorstwie oraz przekształcanie systemów rejestracji w systemy działania. Connected Digital Ops pomoże organizacjom w płynnej automatyzacji i transformacji ich działalności – mówi Ayman Sayed.

Nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorcy będą inwestować w rozwiązania, dzięki którym będą mogli mieć większy niż do tej pory pożytek z danych. Tym bardziej, że jak wynika z informacji prezentowanych przez BMC, aż 50 proc. projektów Big Data zakończyło się fiaskiem.

– O sile sztucznej inteligencji i danych dyskutuje się bardzo często. Jednak w ciągu dwóch ostatnich lat cały czas powtarzają się dwa tematy. Pierwszy wiąże się z odblokowywaniem wartości biznesowej danych bez ogromnego obciążenia technicznego oraz zasobów. Natomiast drugi dotyczy sposobu, w jaki organizacje unowocześniają rozwiązania technologiczne, tak aby sprostać nowym, narzuconym im obowiązkom cyfrowym – mówi Ram Chakravarti.

Solix Technologies już od ponad dwóch dekad zajmuje się zarządzaniem cyfrowymi zasobami. Flagowy produkt tego producenta – Solix Common Data Platform – ujednolica i gromadzi wszystkie dane przedsiębiorstwa (starsze, aktywne, nieaktywne), a także ich typy (strukturyzowane i nieustrukturyzowane) w jednym systemie. Rozwiązanie może być wdrażane lokalnie lub w chmurze (Microsoft Azure, AWS Amazon, Google Cloud, IBM Cloud).

Firma cały czas pracuje nad rozwojem Solix GPT – inteligentnego asystenta, który pozwala użytkownikom zadawać pytania na różne tematy. Narzędzie wykorzystuje model dużego języka Llama 2 (LLM). Ponadto Solix GPT jest precyzyjnie dostrojony do użytkownika, ponieważ trenuje jego firmowe dane w celu poprawy rozumowania, kodowania, biegłości itp.

Pewnego rodzaju ciekawostką jest fakt, że wielu konkurentów Solix Technologies, którzy rozpoczynali działalność w podobnym czasie, zniknęła z rynku lub została wchłonięta przez wielkie koncerny (przykładowo HP kupiło OuterBay, zaś IBM przejął Princeton Softech).

– Cały czas kontynuujemy prace inżynieryjne, których celem jest rozwój produktu. Najpierw udostępniliśmy klientom rozwiązanie tylko do przeglądania danych strukturyzowanych. Potem rozszerzyliśmy te możliwości o dane nieustrukturyzowane i semistrukturyzowane. Kolejnym krokiem było przeniesienie do natywnego środowiska chmury. Poza tym nasze rozwiązanie dba o współpracę z systemami zewnętrznymi, przy czym obecnie posiadamy łączniki do ponad 100 źródeł. Co ważne, część naszych konkurentów stanęła w miejscu, czym należy tłumaczyć ich zniknięcie z rynku – tłumaczy Sai Gundavelli, CEO Solix Technologies.

Firma obsługuje klientów z różnych branż, w tym bankowości, ubezpieczeń, farmaceutyki czy dostawców produktów konsumenckich. Na liście referencyjnej Solix Technologies znajdują się między innymi: AIG, Citigroup, Insignia Financial, LinkedIn, Motorola, Panasonic, Sanofi, Santander, Unilever czy Zurich Insurance Group. Co ciekawe, Solix Technology dysponuje dość skromnym zespołem w Europie, bazując głównie na współpracy z integratorami, jak Accenture, Cognizant czy HCL.

– Jesteśmy w lepszej sytuacji niż kiedykolwiek wcześniej, nie tylko ze względu na wyniki finansowe, ale również dostęp do ogromnej ilości danych. To zwiększa nasze możliwości w zakresie tworzenia jeziora danych – podsumowuje Sai Gundavelli.