Cyfryzacja zatacza coraz szersze kręgi. Nie omija szkół, które – chcąc wykorzystać cały potencjał nowych technologii w nauczaniu – wcześniej czy później muszą stać się cyfrowe. Choć minie jeszcze trochę czasu, zanim urządzenia elektroniczne staną się podstawowymi przyborami szkolnymi, a egzaminy będą się zaczynały od pobrania arkuszy z pytaniami na tablety, to już teraz placówki oświatowe powinny stworzyć solidną podstawę do cyfryzacji. Jest nią sprawny system komunikacji, który łączy nauczycieli i uczniów oraz urządzenia wspomagające nauczanie. Zadaniem integratora jest dotarcie do decydentów i przekonanie ich, że cyfrowej szkole potrzebne są nie tylko interaktywne tablice i tablety, lecz – przede wszystkim – że do wprowadzania nowych metod nauczania niezbędne jest stworzenie niezawodnej sieci komputerowej.

 

Bezprzewodowo z myślą o szkole

Powinna to być sieć bezprzewodowa, bo kable sprawdzają się w pracowniach komputerowych, ale w zasadzie tylko tam. Wi-Fi natomiast umożliwia bardziej elastyczne gospodarowanie salami i jest naturalnym medium dla rozmaitego typu urządzeń mobilnych.

Sieć wspierająca cyfryzację placówki edukacyjnej musi być wydajna, bezpieczna i dająca się bez trudu rozbudowywać. Rozwiązanie firmy Aerohive umożliwia stworzenie takiego właśnie Wi-Fi i – co równie ważne – oferuje aplikację do cyfrowego nauczania. Dzięki niej nauczyciel może przesyłać treści wprost na urządzenia mobilne uczniów, monitorować i stymulować ich pracę, udostępniać najróżniejsze materiały przydatne w nauczaniu. Funkcje współużytkowania plików i kontroli pracy nad nimi wspomagają stworzenie efektywnego środowiska do edukacji. Uczniowie mogą na swoich urządzeniach śledzić ekran komputera nauczyciela z prezentowanym wykładem. To działa także w drugą stronę: nauczyciel na swoim komputerze ma możliwość podglądu każdego uczniowskiego ekranu i postępu jego pracy. Aplikacja dba o to, by uczniowie oglądali tylko przewidziane w nauczaniu treści.

 

Platforma obsłuży dowolny sprzęt komputerowy, ale warto zwrócić uwagę, że – dzięki bliskiej kooperacji Aerohive z Apple’em – doskonale współpracują z nią przenośne urządzenia tego producenta (w odróżnieniu od wielu konkurencyjnych rozwiązań).

Szkoły mogą inwestować w tablety i komputery przenośne, ale mogą też wzorem biznesu (trend BYOD) wykorzystywać urządzenia mobilne należące do uczniów. Dzięki aplikacji dostarczanej z rozwiązaniem Aerohive ci ostatni mogą pobierać na nie zadania do wykonania, tworzyć projekty (także w grupach), za pomocą swojego sprzętu zadawać pytania nauczycielom itp.

 

Jak prąd z gniazdka i woda z kranu

Korzystanie z mobilnej sieci w szkole już niedługo będzie powszechne i oczywiste, jak w przypadku mediów użytkowych. Musi być ona zatem niezawodna i zapewniać pełną kontrolę nad dostępem do danych. Zarządzanie szkolnym IT często wykracza poza możliwości zatrudnionego w niej informatyka – zresztą w wielu szkołach nie ma takiego etatu. Można zatem świadczyć je w formie usługi zewnętrznej. Warto też zwrócić uwagę, że w rozbudowie infrastruktury informatycznej w placówce oświatowej bardzo pomocne mogą okazać się fundusze unijne. We współpracy z firmą Zycko, przedstawicielem Aerohive w Polsce, można zaoferować szkołom pomoc w ich zdobyciu.

Dodatkowe informacje:

tel. 12 262 55 99, zyckopolska@zycko.com