Szkoła Podstawowa nr 146 im. Janusza Korczaka istnieje od 1964 r. To placówka edukacyjna, która stawia na nowoczesne rozwiązania i metody nauczania. W ostatnich latach dynamicznie rozwija się pod tym względem, zachęcając dzieci do aktywnego korzystania z udostępnianych im zasobów. Dyrekcja szkoły zdecydowała się także na informatyzację codziennych czynności. Uczniowie wymieniają się z nauczycielami pracami domowymi i zadaniami, które są udostępniane w katalogach domowych nadzorowanych przez pedagogów. Dzięki temu w każdej chwili nauczyciele i rodzice mogą sprawdzać aktualny postęp prac oraz nadzorować wykonywane zadania.

 

Wyzwanie

To, że szkoła postanowiła dopasować ofertę do wymogów XXI wieku, wiązało się z określonymi wyzwaniami. Zwłaszcza że w tym roku szkolnym jej infrastruktura znacząco się powiększyła, ze względu na przejęcie dodatkowej placówki wraz z jej wszystkimi zasobami. Wynikająca z tego rozbudowa infrastruktury spowodowała problemy związane z dużą liczbą jednoczesnych zapytań oraz niewystarczającymi zasobami posiadanego serwera. To z kolei uniemożliwiało efektywne korzystanie z niego w czasie rzeczywistym. Kolejnym wyzwaniem okazały się popularne programy szyfrujące dane. W rezultacie pojawiła się potrzeba zakupu urządzenia, które pełniłoby funkcję centrum kopii zapasowych z możliwością odzyskiwania zaszyfrowanych plików historycznych, aby uniknąć potencjalnej straty ważnych dokumentów.

 

Rozwiązanie

Dyrekcja i szkolni specjaliści IT po analizie rynku wskazali na serwer Synology RS815+. Spełniał on wszystkie zakładane wymogi i dysponował niezbędnymi funkcjonalnościami. Wdrożenie przeprowadziła firma IT Solution. Urządzenie zostało zaimplementowane w infrastrukturze sieciowej placówki (ok. 100 komputerów i ok. 400 użytkowników). Dzięki zastosowaniu dysku SSD w trybie cache skróceniu uległ czas dostępu do najczęściej używanych plików. Urządzenie zostało dodatkowo skonfigurowane jako centrum backupu i współużytkowania plików ważnych dla części administracyjnej szkoły. Dzięki synchronizacji kluczowych elementów oraz wersjonowaniu plików możliwe stało się – jak już wspomnieliśmy – odzyskiwanie ważnych danych po zaszyfrowaniu ich na komputerze. Dzięki czterem portom GbE ustawiona została agregacja łączy, co zwiększyło wydajność w sieci lokalnej. Istotnym elementem serwera RS815+ jest system DSM, dzięki któremu Synology może zapewnić instytucjom publicznym czy też firmom prywatnym możliwość efektywnej komunikacji w czasie rzeczywistym w trakcie tworzenia plików oraz wspólne działania na jednej bezpiecznej platformie.

 

Synology – opieka nad partnerami

Warto przypomnieć, że od połowy ub.r. polski zespół Synology powiększył się o dwie dodatkowe osoby. Opieką nad kanałem partnerskim i koordynacją działań marketingowych zajmują się od tamtej pory: Magdalena O’Dwyer oraz Aneta Bélasky (obie panie w ramach funkcji product managera). Jak mówią: „Rynek polski jest naszym priorytetem i dołożymy wszelkich starań, aby partnerzy Synology czuli nasze wsparcie. Jednocześnie doceniamy wkład klientów w sukces naszej firmy. Jako producent jesteśmy otwarci na wszelką współpracę z resellerami i integratorami, którzy mają ciekawe, innowacyjne i praktyczne pomysły”.