Serwery NAS firmy Synology usprawniają działanie placówek edukacyjnych w wielu dziedzinach. Nauczycielom pomagają w opracowywaniu materiałów dydaktycznych, uczniom dają dostęp do nich i wielu innych informacji  (planów lekcji, ogłoszeń), sekretariat zaś może sprawniej prowadzić administrację szkoły. Prawie wszystkie modele są wyposażone w funkcję wirtualnych sieci vDSM. Dzięki temu zapewniany jest logiczny podział na podsieci, co gwarantuje, że nieuprawnione osoby nie uzyskają dostępu do poufnych informacji (np. pracownicy sekretariatu nie przeczytają uwag psychologa o uczniach, uczniowie nie poznają informacji księgowych itd.).

Synology rekomenduje podział infrastruktury IT w szkole na trzy segmenty – pedagogiczny, nauczycielski i administracyjny. Uprawnienia użytkowników z każdej grupy powinny zostać zdefiniowane podczas konfiguracji urządzenia. Jest ono wyposażone w pakiet Active Directory Server, który ułatwia szczegółowe zarządzanie uprawnieniami użytkowników i grup, a także bezpłatne pakiety, m.in. Synology Office, serwer poczty, chat i kalendarz oraz aplikacje Drive i Docker.

Segment pedagogiczny powinien zawierać oprogramowanie dydaktyczne oraz dokumenty przeznaczone dla uczniów. Indywidualne konta dla wszystkich osób zapewniają ich bezpieczne logowanie do sieci za pomocą własnego tabletu, smartfona lub laptopa i nieograniczony dostęp do materiałów dydaktycznych nawet np. podczas długotrwałego zwolnienia lekarskiego ucznia. Odpowiednia konfiguracja udostępnianych przez serwer aplikacji gwarantuje bezproblemową współpracę nauczyciel i uczniów.

Program dla szkół

Synology prowadzi specjalny program edukacyjny dla szkół, którym ograniczony budżet nie zawsze pozwala na kupno profesjonalnego serwera NAS. Reseller może wnioskować o przyznanie upustu projektowego konkretnej szkole (15-proc. przy zakupie urządzeń dwu- i czterodyskowych z serii Plus, 10-proc. – modeli jedno- i dwudyskowych z serii Value oraz J). Warunkiem jest wysłanie na adres anetabelasky@synology.com e-maila przez klienta końcowego (z oficjalnego adresu e-mailowego szkoły), potwierdzającego zainteresowanie placówki zakupem określonego modelu.

 

Aneta Belasky
Product Manager, Synology

Placówki edukacyjne przez lata nie były wyposażane w nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne. Komputery wykorzystywano tylko podczas lekcji informatyki, a uczniowie mieli większą wiedzę w tym zakresie od nauczycieli. Dopiero od dekady cyfryzacja postępuje w tempie wykładniczym. Nadal jednak często brakuje skutecznie wdrożonych rozwiązań IT, które usprawniają komunikację między nauczycielami i uczniami, a także wewnątrz grup.

Z kolei segment przeznaczony dla nauczycieli umożliwia współpracę pedagogów – wymianę dokumentów, dzielenie się pomysłami na klasówki lub egzaminy, koordynację wycieczek itp. Mogą oni bezpiecznie przechowywać swoje pliki i uzyskiwać do nich dostęp przez internet z dowolnego miejsca. Aplikacja Note Station zapewnia tworzenie i przechowywanie notatek oraz ich synchronizację między serwerem i urządzeniami końcowymi.

Użytkownikami segmentu administracyjnego są głównie pracownicy sekretariatu i dyrekcja szkoły. Synology ma w asortymencie bezpłatne aplikacje do tworzenia polityki prywatności dla grup oraz indywidualnych użytkowników, co ułatwia ochronę poufnych danych. Takie informacje można zaszyfrować kluczem AES-256. Oferowane jest także oprogramowanie do tworzenia zapasowych kopii plików (Active Backup dla Biznesu i Hyper Backup). Ułatwia to przestrzeganie przez placówki edukacyjne przepisów RODO.

NAS-y można podłączyć do routerów marki Synology, które mają inteligentny filtr sieci i ustawienia kontroli rodzicielskiej. Umożliwia to zablokowanie wybranych stron internetowych (Facebooka, stron dla graczy lub zawierających treści obsceniczne), aby uczniowie skupili się na nauce.

 

Dystrybutorami serwerów Synology w Polsce są: AB, EPA Systemy i Veracomp.
Dodatkowe informacje: Magdalena O’Dwyer, Product Manager, Synology, magdalenad@synology.com