Założone w XV wieku miasto Alaquàs jest położone w Walencji. Zamieszkuje je ponad 30 tys. mieszkańców. W siedzibie władz samorządowych, mieszczącej się w ratuszu, pracuje ponad 200 profesjonalistów, których zadaniem jest dbałość o prawidłowe funkcjonowanie lokalnych instytucji i usług. W tym celu Rada Miasta zarządza poufnymi danymi dotyczącymi mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego, planowania przestrzennego, przetwarzania danych osobowych, opodatkowania itp.

Początkowo ratusz używał jednego serwera plików Synology DS2015xs do zapisywania informacji i ich wymiany pomiędzy poszczególnymi działami. Jednakże w celu zapobieżenia utracie danych na skutek nieoczekiwanych zdarzeń, takich jak awarie dysku twardego, klęski żywiołowe, a także ataki przy użyciu oprogramowania typu ransomware, Toni Saura, radny odpowiadający w Radzie Miasta Alaquàs za nowe technologie, gospodarkę, zatrudnienie i kulturę, postanowił wzmocnić bezpieczeństwo danych, archiwizując wszystkie poufne dokumenty w lokalizacji zdalnej.

Hiszpański specjalista zdecydował się wdrożyć usługę Synology C2 Backup jako dodatkową warstwę zabezpieczeń. Ochrona danych znajdujących się do tej pory na jednym serwerze Synology NAS została wzmocniona przez usługę chmury Synology. Zapewniło to użytkownikom zabezpieczenie ważnych danych przed nielegalnym dostępem podczas ich przesyłania lub ich przechowywanie z wykorzystaniem algorytmów szyfrowania AES-256 i RSA-2048 klasy wojskowej. Bez klucza prywatnego (znanego tylko użytkownikowi) istotne dane przechowywane w usłudze Synology C2 nie mogą zostać odszyfrowane przez nikogo, nawet przez samego dostawcę usługi. Co najważniejsze, centrum usługi C2 Backup znajduje się w Europie, a producent gwarantuje jej zgodność z RODO.

      Polecane funkcje Synology C2

  • pakiet Hyper Backup optymalizujący wykorzystanie pamięci masowej
  • usługa C2 Backup rozszerzająca zakres ochrony danych
  • technologia Snapshot Replication umożliwiająca przywracanie danych
 

Wśród korzyści, jakich mogą oczekiwać użytkownicy usługi, można wymienić m.in. szyfrowanie po stronie klienta. W ten sposób usługa Synology C2 Backup umożliwia Radzie Miasta Alaquàs zabezpieczenie danych przed ich zapisaniem w centrum danych usługi C2. W rezultacie nikt inny nie uzyska dostępu do prywatnych i poufnych danych. Kolejna istotna kwestia to szczegółowe przywracanie danych na poziomie plików, dzięki czemu personel informatyczny hiszpańskiego urzędu może odzyskać określony plik bez konieczności przywracania wszystkich danych z tego samego zadania tworzenia kopii zapasowej.

Co więcej, użytkownicy należący do Rady Miasta mogą uzyskać dostęp do ważnych danych przechowywanych w usłudze Synology C2 Backup za pomocą dowolnej platformy – w ten sposób zapewniono niewiarygodną elastyczność. I wreszcie, dzięki obsłudze wielu wersji plików, usługa Synology C2 Backup zapewnia dostęp do wielu punktów odtwarzania danych i umożliwia łatwe przeglądanie poprzednich wersji dokumentów.

Niezbędne dla nas było rozpoczęcie współpracy z godną zaufania firmą o sprawdzonych, wiarygodnych możliwościach technologicznych. Dzięki intuicyjnemu procesowi wdrażania usługi Synology C2 Backup skonfigurowaliśmy procedurę tworzenia kopii zapasowych i zmieniliśmy w zaledwie kilka minut zasady ich rotacji – mówi Toni Saura, radny odpowiedzialny w Radzie Miasta Alaquàs za nowe technologie, gospodarkę, zatrudnienie i kulturę.