W efekcie czasem bardzo ciężko jest określić realne koszty w skali roku, gdyż są zależne od ilości przesyłanych danych, użytkowników czy odwołań do API. Dlatego właśnie Synology przy projektowaniu swoich produktów stawia za priorytet nie tylko bezpieczeństwo, ale także prostotę obsługi, co tyczy się także modelu subskrypcji w przypadku usług chmurowych. Przy czym warto podkreślić, że Synology, które od ponad 20 lat jest znanym dostawcą rozwiązań do przechowywania danych (serwerów NAS) oraz chmury prywatnej, w ostatnich dwóch latach poszerzył swoją ofertę właśnie o wiele usług chmury publicznej oraz rozwiązań hybrydowych.

W czerwcu 2022 premierę miała nowa usługa chmury publicznej od Synology, a mianowicie C2 Object Storage. Usługa udostępnia przestrzeń w chmurze publicznej Synology C2 z łatwym dostępem do danych przez interfejs WWW oraz API zgodnym ze standardem Amazon S3. Wykorzystanie powszechnie znanego standardu, daje ogromne możliwości i pozwala na interoperacyjność w przypadku korzystania z aplikacji zewnętrznych, czy też umożliwia wykorzystanie tej przestrzeni w aplikacjach WWW.

To, co wyróżnia ofertę Synology na tle konkurencji to przejrzysty plan cenowy, pozwalający w łatwy sposób policzyć koszty dla firmy. Nie ma dodatkowych opłat za usuwanie danych. Jeśli użytkownik przechowuje 10 TB danych, to może tyle bezpłatnie co miesiąc pobrać, a cena za 1TB jest dużo bardziej atrakcyjna niż w przypadku konkurencji.

Ważnym aspektem korzystania z chmury publicznej jest bezpieczeństwo, zarówno jeśli chodzi o same dane, jak też dane uwierzytelniające. W przypadku środowisk heterogenicznych, gdzie mamy do czynienia z różnymi dostawcami usług i różnorodnymi systemami klienckimi (jak PC i Mac), ważne jest sprawne zarządzanie i prosty dostęp dla użytkowników. Synology oferuje w tym zakresie kompleksowy pakiet rozwiązań.

Usługa C2 Identity pozwala to wszystko scentralizować i uprościć tak, aby użytkownik nie musiał się logować do każdej usługi z osobna, a administrator mógł sprawnie zarządzać tożsamościami i urządzeniami nawet w organizacjach o rozproszonej strukturze czy dużym udziale pracowników zdalnych. Można także wykorzystać dodatkowo lokalny serwer LDAP, aby przyspieszyć proces weryfikacji tożsamości w siedzibie firmy.

Przy pomocy C2 Backup dane komputerów klienckich (Mac i PC) mogą być zabezpieczane kopiami zapasowymi bezpośrednio do chmury Synology. Ważne jest także też, że w ramach usługi jest możliwość robienia kopii danych z Microsoft 365 i to wszystko w ramach jednego przejrzystego abonamentu.

Chmura publiczna nie stanowi jednak idealnego rozwiązania w każdym możliwym przypadku. Czasem wymogi techniczne lub specyfika firmy wymuszają inne podejście. Firmy, które chcą zabezpieczyć dane z chmury publicznej lokalnie, czy to ze względu na specyfikę pracy czy zasady prywatności, mogą wykorzystać sprawdzone rozwiązanie dla serwerów NAS Synology, a mianowicie Active Backup Suite. Zestaw bezpłatnych aplikacji dostępny dla serwerów Synology od serii Plus w górę, pozwala zabezpieczyć kompletne środowisko firmowe oraz usługi chmury publicznej, takie jak Google Workspace czy Microsoft 365. W tym wypadku użytkownik inwestuje tylko w odpowiedni sprzęt, co oznacza, że odpadają koszty subskrypcji czy licencji. 

Takie podeście oczywiście nie ogranicza możliwości rozbudowy i robienia kopii zapasowych także offsite, czy to na inne urządzenia w innych lokalizacjach firmy, czy do usług chmurowych. Ważne jest to, że wszystkie narzędzia do tego potrzebne są dostępne w ramach jednego rozwiązania i nie są dodatkowo płatne.

W wielu przypadkach rozwiązanie pośrednie, czyli chmura hybrydowa jest tym najbardziej odpowiednim i wydajnym. Również w tym zakresie Synology ma wiele do zaoferowania. Kopie zapasowe oraz dane, które już są na serwerze NAS, można dalej zarchiwizować w chmurze C2 Storage, tak aby w razie katastrofy mieć kopię na zewnątrz.

W ramach C2 Storage jest dostępna funkcja Hybrid Share, pozwalająca zamontować przestrzeń w chmurze publicznej C2 Storage jako folder współdzielony na kilku serwerach NAS Synology. Dzięki tej usłudze, wspieranej przez lokalny bufor na serwerze, użytkownik operuje na danych w chmurze mając do nich szybki dostęp w kilku lokalizacjach. Dzięki obsłudze różnych protokołów i aplikacji, taki folder jest bardzo przydatny w firmach o rozproszonej strukturze. Usługa ma także wewnętrzny mechanizm zabezpieczania danych, taki jak kopie migawkowe, które wykonują się bezpośrednio w chmurze publicznej C2 Storage.