W maju bieżącego
roku przeprowadzilismy wśród resellerów ankietę dotyczącą sprzedaży urządzeń
drukujących, tak atramentowych jak laserowych. Wyniki badania są nieco
zaskakujące. Jak wiadomo, sprzedaż w tym segmencie rynku od lat maleje,
ale zjawisko to nie jest zauważane u resellerów. U ponad jednej
trzeciej ankietowanych w zeszłym roku wzrosła sprzedaż sprzętu
atramentowego (oczywiście wielofunkcyjnego) i o ponad jednej czwartej
laserowego. Co ciekawe, jeśli mowa o spadkach, to badani częściej niż
w przeszłości uważają, że mają one miejsce za sprawą ogólnie malejącego
popytu, a nie przez konkurencję ze strony sieci detalicznych. Dwa lata
temu aż 55 proc. ankietowanych wskazało na spadki z powodu
konkurencji detalu, obecnie zauważalnie mniej, bo 44 proc.

Z tegorocznej ankiety wynika też, że w przypadku
sprzętu laserowego, głównym odbiorcą są korporacje, a rzadziej – niż
dwa lata temu – małe i średnie przedsiębiorstwa (36 proc. wobec
42 proc. w badaniu z 2013 r.).