Platforma Snowflake łączy w sobie funkcjonalność kilku rodzajów rozwiązań, w tym hurtowni i jezior danych, inżynierii i nauki o danych czy ich wymiany w czasie rzeczywistym. Klientom zapewniona jest niemal nieograniczona skalowalność, dzięki czemu z tego rozwiązania mogą korzystać firmy każdej wielkości – od firm MŚP, poprzez startupy i fintechy, aż po wielooddziałowe korporacje (wśród klientów Snowflake są nawet przedsiębiorstwa z listy Fortune 500).

– Nasi klienci szukają sposobów na rozwiązanie problemów związanych z hurtowniami danych, z których do tej pory korzystali – mówi Piotr Pietrzkiewicz, inżynier działu sprzedaży w Snowflake. – Platforma Snowflake zapewnia zmianę w sposobie podejścia do danych. Jest nowoczesna, umiejscowiona w chmurze, demokratyzuje i jest korzystniejsza finansowo, a przy tym wykorzystuje wszystkie zalety chmury publicznej, jak skalowalność czy elastyczność. Nie ograniczamy naszych klientów do jednego dostawcy chmury czy jednego sposobu wizualizacji danych. Dajemy narzędzie, które dostosowuje się do ich biznesu, a nie odwrotnie.

Snowflake jest rozwiązaniem zapewniającym spójną architekturę danych i jakość usług. Można je uruchomić w trzech różnych chmurach publicznych – AWS, Azure i GCP. Dzięki temu klienci zyskują wybór preferowanego dostawcy chmurowego lub mogą tworzyć projekty gwarantujące wysoką dostępność pomiędzy tymi dostawcami (również scenariusze cross-cloud) oraz łatwą migrację poprzez replikację. Z kolei szeroka lista partnerów technologicznych pozwala na integrację Snowflake z tradycyjnymi mechanizmami bazodanowymi, portalami społecznościowymi, udostępnionymi interfejsami API, systemami klasy CRM i ERP, rozwiązaniami Internetu rzeczy i wieloma innymi źródłami, w celu przeprowadzania skutecznej, szeroko rozumianej analityki.

Snowflake daje też użytkownikom możliwość łączenia danych częściowo ustrukturyzowanych jak JSON czy XML z w pełni ustrukturyzowanymi, poszerzając możliwości analizy. Według Snowflake przyszłością analityki jest błyskawiczna i bezpieczna wymiana danych pomiędzy korporacjami, partnerami biznesowymi i klientami, jak również brak sztywnych schematów danych, które ograniczają sposoby analizowania problemów biznesowych.


Usługi, które partnerzy Snowflake mogą świadczyć klientom

 • Stworzenie planu wdrożenia platformy Snowflake
 • Usługi migracji posiadanych przez klienta danych
 • Projektowanie architektury bazy danych wraz z ich przepływem
 • Prowadzenie projektów proof-of-concept
 • Integracja z narzędziami Business Intelligence oraz ETL (Extract, Transform and Load)
 • Optymalizacja wydajności środowiska zgodnie z najlepszymi praktykami
 • Prowadzenie szkoleń dla analityków i inżynierów danych
 • Konwersja skryptów SQL
 • Tworzenie i wdrażanie skryptów łączących platformę Snowflake z narzędziami ETL, BI i innymi
 • Zarządzanie danymi i zabezpieczanie ich
 • Usługi specyficzne dla różnych branż

Program partnerski

Integratorzy powinni zwrócić uwagę na program Snowflake Partner Network (SPN) dla firm IT wdrażających usługi chmurowe. Usługodawca proponuje im współpracę w dwóch modelach. Partnerzy usługowi (Service Partners) zapewniają swoim klientom wsparcie doradcze i analizy techniczne oraz prowadzą wdrożenia, integrują inne narzędzia biznesowe z platformą Snowflake oraz szkolą przyszłych użytkowników.

Ich usługi związane są z takimi dziedzinami jak migracja danych, integracja z innymi narzędziami biznesowymi, zarządzanie informacją, prowadzenie hurtowni danych oraz zaawansowana analityka. W ich przypadku istnieją cztery poziomy partnerstwa (Registered, Select, Premier, Elite), zależne od kwalifikacji integratora, referencji jego klientów oraz zaangażowania w rozwój biznesu wspólnie ze Snowflake.

Współpracę ze Snowflake mogą podjąć także partnerzy technologiczni (Technology Partners). To z kolei firmy, które są twórcami innych narzędzi do przetwarzania danych i zarządzania nimi, zainteresowane stworzeniem wtyczek do platformy Snowflake w celu umożliwienia klientowi bezproblemowej wymiany informacji pomiędzy obydwoma rozwiązaniami. W przypadku programu dla partnerów technologicznych obowiązują trzy poziomy: Registered, Premier i Elite.

Aby zostać partnerem Snowflake należy zarejestrować się w Programie SPN – wypełnić formularz online i zaakceptować obowiązujące warunki. Żeby zaś uzyskać status wyższy niż Registered, integrator musi spełnić określone wymagania i zostać zaakceptowany przez Snowflake. Potencjalni partnerzy mogą liczyć na wsparcie lokalnego zespołu w przejściu przez poszczególne kroki weryfikacji.

Do dyspozycji partnerów przygotowano portal Snowflake Partner Network (www.snowflake.com/partners), pełniący rolę centralnego repozytorium treści i narzędzi, które integratorzy mogą wykorzystywać przy pracy ze swoimi klientami. Znajdują się tam szkolenia handlowe i techniczne, moduł rejestracji transakcji oraz cały szereg zasobów z zakresu sprzedaży oraz marketingu. Każdy partner musi wyznaczyć administratora kont w portalu SPN i to właśnie on będzie odpowiedzialny za dodawanie kolejnych użytkowników z danej firmy.

– Naszymi partnerami zostają głównie firmy z dwóch kategorii. Najczęściej są to integratorzy wyspecjalizowani we wdrażaniu rozwiązań on-premise do zarządzania danymi, którzy zauważyli korzyści płynące z narzędzi chmurowych i chcą rozszerzyć swoje portfolio. Do drugiej kategorii zaś zaliczyłbym firmy specjalizujące się w analityce biznesowej, które z kolei potrzebują wydajnej platformy analitycznej łączącej dane z różnych źródeł – mówi Tomasz Mazurek, dyrektor sprzedaży Snowflake na Europę Wschodnią.

We wrześniu br. Snowflake trafił na amerykańską giełdę NYSE. Pierwszy dzień notowań zakończył się rekordowym skokiem cen akcji – ze 120 na 245 dol. Od grudnia 2018 r. Gartner klasyfikuje Snowflake w kwadracie liderów w swoim raporcie „Magic Quadrant for Data Management Solutions”. Polski oddział Snowflake’a działa od lipca 2019 r.

Trzy pytania do…  

Jonathana Sandera, Security Field CTO w Snowflake’u

 

 

 

 1. Gromadzenie w chmurze firmowych danych budzi naturalne obawy co do ich bezpieczeństwa. Jak bardzo Snowflake postrzega tę kwestię jako wyzwanie? Częstym problemem jest to, że klienci postrzegają środowisko chmurowe przez pryzmat stosowanych dawniej modeli bezpieczeństwa. Tymczasem w przypadku nowoczesnych platform strategia ochrony danych powinna być stworzona od początku, czasem wspólnie z usługodawcą, aby klient w pełni rozumiał zasady podziału odpowiedzialności. Niestety, spotykamy się też z sytuacją, w której klientowi tak bardzo się „spieszy” do chmury, że w ogóle ignoruje kwestie związane z bezpieczeństwem. Za główne wyzwanie zatem uważamy edukację klientów.
 2. Czy należy odczytywać to jako głos, że usługodawcy nie mogą zrobić nic więcej w kwestii bezpieczeństwa? Każdy z usługodawców ochroni swoją infrastrukturę najlepiej jak potrafi, bo jest to w jego interesie. Natomiast statystycznie najczęściej do zaistnienia incydentów związanych z bezpieczeństwem przyczyniają się użytkownicy usług. Jedynym rozwiązaniem jest ścisła współpraca z klientami, abyśmy mogli poznać ich postrzeganie tego problemu i ewentualnie korygować je. Natomiast oczywiście, jeśli okaże się, że konieczna będzie ingerencja w naszą architekturę usług chmurowych, to uczynimy to, podnosząc w ten sposób poziom ochrony danych.
 3. Czy można obecnie wskazać konkretne podejście do zabezpieczeń w chmurze, które okazuje się najskuteczniejsze w walce z cyberzagrożeniami? Tak, jest to taktyka Zero Trust, zgodnie z którą zabezpieczenia są skonfigurowane w taki sposób, aby nie ufać automatycznie niczemu wewnątrz lub na zewnątrz infrastruktury swojej platformy. Tylko zweryfikowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do kluczowych zbiorów danych. Wielu dostawców usług chmurowych już wdrożyło takie podejście – także my. Kluczowe jednak jest, aby dotyczyło ono nie tylko procesu logowania się do usługi, ale także jej wewnętrznych procesów. Polityka bezpieczeństwa w firmach powinna także uwzględniać szeroko zakrojone testy weryfikujące, czy podejście Zero Trust działa w praktyce.
  

Dodatkowe informacje: Tomasz Mazurek, dyrektor sprzedaży na Europę Wschodnią, Snowflake, tomasz.mazurek@snowflake.com