W ciągu najbliższych dwóch lat znacznie więcej przedsiębiorstw będzie rozbudowywało swoją infrastrukturę sieciową o nowe funkcje. Stojąc przy tym w obliczu ograniczonych zasobów ludzkich i możliwości finansowych. To główne wnioski z badania „Global Networking Trends”, które zostało przeprowadzone przez IDC na zlecenie Cisco w listopadzie 2023 roku. Respondentami było ponad 2 tys. kierowników działów IT oraz specjalistów z 13 krajów i 10 branż. Menedżerowie odpowiedzialni za infrastrukturę sieciową wskazali, że wyzwaniem dla nich będzie zapewnienie skalowalności sieci oraz komfortu pracy użytkowników w wielodomenowych i wielochmurowych środowiskach, co będzie związane z koniecznością zagwarantowania bezpieczeństwa infrastruktury. Zapewniona będzie musiała być też obsługa coraz bardziej różnorodnych urządzeń końcowych i aplikacji. Do tego należy przygotować się na zwiększoną ilość ruchu sieciowego powodowanego przez rozwiązania sztucznej inteligencji.

Źródło: Raport Global Networking Trends, Cisco Systems