Pracownicy firm z wieloma lokalizacjami często wykonują swoje zadania w trybie zdalnym, przez co wyzwaniem staje się zagwarantowanie poufności ich danych, ale też satysfakcjonującej szybkości połączeń. Jednak przy korzystaniu z tradycyjnych rozwiązań VPN spowolnienie przesyłu danych jest nieuniknione, gdyż wszystkie pakiety muszą przejść przez jeden centralny punkt, nawet jeśli nadawca i odbiorca znajdują się niedaleko siebie, ale obaj w znacznej odległości od miejsca, w którym zbiega się cała infrastruktura IT (centrala firmy lub centrum danych).

Infrastruktura sieci SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) ułatwia rozwiązanie tego problemu. Dzięki niej – bez konieczności wdrażania skomplikowanego w obsłudze sprzętu klasy korporacyjnej – możliwe jest bezpieczne bezpośrednie połączenie wielu oddziałów, a także zagwarantowanie szyfrowanego dostępu pracownikom zdalnym.

Rozwiązanie QNAP QuWAN zapewnia transmisję danych w ramach sieci o topologii VPN Mesh, która dobrze sprawdza się tam, gdzie wielu współpracowników musi pozostawać ze sobą w stałym kontakcie. Składa się ono z dwóch elementów. Na urządzeniach firmy QNAP, we wbudowanym w nie środowisku maszyn wirtualnych Virtualization Station, instalowana jest aplikacja QuWAN Agent. Natomiast wszystkie agenty są zarządzane z chmury poprzez centralną platformę QuWAN Orchestrator (quwan.qnap.com).

SD-WAN dostępny wszędzie

Z zabezpieczonej w ten sposób transmisji danych korzystać mogą posiadacze różnego typu sprzętu QNAP-a. Do infrastruktury VPN można podłączyć oddziały firm użytkujące serwery z nowej rodziny QuCPE oraz tradycyjne systemy NAS tego producenta – w obu przypadkach z uruchomionym pakietem Virtualization Station. W małych firmach (przykładowo placówkach handlowych lub przychodniach lekarskich) QuWAN Agent może być zainstalowany na przełącznikach GuardianQGD oraz routerach QHora. Pracownicy firmy korzystającej z architektury QuWAN nawiązują zdalne połączenie SSL VPN z najbliższym agentem za pomocą aplikacji QVPN zainstalowanej na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Platforma chmurowa QuWAN Orchestrator nieustannie analizuje jakość połączenia pomiędzy poszczególnymi agentami, dzięki czemu – korzystając z mechanizmu VPN Auto Mesh – może podzielić je na grupy pod względem wydajności i wybrać najbardziej optymalną ścieżkę do transmisji danych pomiędzy działami w tym samym budynku, zdalnymi lokalizacjami lub biurami na całym świecie. Wszystkie informacje są szyfrowane kluczem IPsec. Zastosowano także mechanizm optymalizacji transmisji danych przesyłanych w sieci WAN oraz agregacji łączy internetowych od kilku dostawców.

Bezpiecznie i oszczędnie

Architektura QuWAN pomaga zminimalizować liczbę pracowników IT w firmie, zmniejszyć koszty wdrożenia i obsługi sprzętu IT, jak też zapewnia oszczędność czasu. Dzięki połączeniu VPN Auto Mesh użytkownik nie musi wykonywać ręcznie w routerze żmudnej konfiguracji statycznej sieci VPN. System QuWAN wykorzystuje funkcję głębokiej kontroli pakietów (Deep Packet Inspection) do analizy warstwy 7. w sieci, co pomaga wykrywać złośliwą zawartość stron internetowych oraz aktywność podejrzanych aplikacji.

Integratorzy z pewnością docenią możliwość zdalnego świadczenia usług zarządzania infrastrukturą SD-WAN klientów z wykorzystaniem scentralizowanej platformy QuWAN Orchestrator. Zapewnia ona przyjazny w obsłudze graficzny interfejs do monitorowania przepustowości sieci, konfigurowania jej parametrów oraz analizowania ruchu sieciowego.

Autoryzowanymi dystrybutorami rozwiązań QNAP w Polsce są: AB, Also, EPA Systemy i Konsorcjum FEN.

Dodatkowe informacje: Grzegorz Bielawski, Country Manager, QNAP, gbielawski@qnap.com