Każdy, kto studiował przed kilkunastu laty, z pewnością pamięta, że jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc na uczelni był punkt ksero. Nowe systemy informatyczne całkowicie zmieniają sytuację na uczelniach, ułatwiając naukę i pracę, ale również przynosząc tak uczelniom, jak i ich studentom oraz pracownikom wymierne korzyści. Niezwykle ważną cechą takich rozwiązań jest ich uniwersalność oraz całościowe podejście do problemu zarządzania informacjami, nie tylko w kwestii pozyskiwania i wymiany materiałów edukacyjnych, ale też odnośnie do procesów dydaktycznych oraz administracyjnych. Przykładem takiego systemu jest Sharp Optimised University, którego jeden z modułów wdrożono już w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

W ramach pełnej wersji rozwiązania studenci i pracownicy uzyskują łatwy dostęp do kopiowania, drukowania i skanowania, czyli czynności, które są przez nich wykonywane bardzo często. Wszystkie te operacje są w stanie przeprowadzić samodzielnie na dowolnych urządzeniach wielofunkcyjnych objętych systemem, używając do tego uczelnianych stacji roboczych lub własnego sprzętu mobilnego. W nowatorski sposób została rozwiązana kwestia płatności – studenci zasilają swoje konta za pomocą platformy obsługującej płatności online, a do autoryzacji wykorzystują legitymację studencką. Ta łatwa procedura zdejmuje z uczelni obowiązek administrowania kontami i płatnościami, bo wszystkie czynności są wykonywane przez użytkowników samodzielnie. Oczywiście z tego rozwiązania korzystają nie tylko studenci, ale również kadra naukowa oraz administracja. Wymóg autoryzacji pozwala na pozyskiwanie precyzyjnych informacji o nakładach, ponoszonych kosztach oraz ich właściwe przypisanie do odpowiednich MPK.

 

Sharp Optimised University to także nowoczesne narzędzia edukacyjne. Jednym z elementów systemu są monitory interaktywne BIG PAD, które doskonale nadają się do prezentowania treści podczas wykładów. Mogą być na nich wyświetlane dokumenty pobierane z zasobów sieciowych, chmury lub bezpośrednio wskanowane z urządzenia wielofunkcyjnego. Unikalną cechą jest możliwość równoczesnego wyświetlania treści również na urządzeniach mobilnych uczestników wykładu oraz jej edycja przez wiele osób. Zmieniony dokument można szybko wydrukować, przesłać lub umieścić w lokalizacji dostępnej dla wszystkich zainteresowanych.

Opisane powyżej rozwiązanie jest przykładem zastosowania najnowocześniejszych technologii w trakcie wykonywania codziennych obowiązków. Pełna integracja różnorodnych elementów, takich jak sprzęt, oprogramowanie oraz usługi, przynosi w rezultacie liczne korzyści. Należy do nich chociażby ograniczenie kosztów oraz ułatwienie nauki i pracy. Jest to też czynnik, który może zadecydować o wzmocnieniu pozycji uczelni na niezwykle konkurencyjnym rynku edukacyjnym. Możliwość korzystania z nowoczesnych narzędzi i rozwiązań świadczy o innowacyjności i przekłada się na satysfakcję studentów, jak również popularność placówki wśród kandydatów na studentów.

Opracowanie projektu całego systemu jest poprzedzone dogłębnym audytem. Dzięki temu uczelnia otrzymuje skrojone na miarę rozwiązanie, zaspokające jej wszystkie potrzeby i wymagania, bazujące na najnowocześniejszych oraz najbardziej optymalnych kosztowo urządzeniach.

Więcej informacji na stronie: www.sharpdlauczelni.pl

Aby umówić się na prezentację lub testy rozwiązania Sharp Optimised University,

skontaktuj się z przedstawicielem Sharp: Dorota Juć, Manager ds. Sektora Edukacji,

tel. +48 662 173 039, e-mail: dorota.juc@sharp.eu.