Jason Cook, dyrektor techniczny BT Americas, przyznał w rozmowie z Data Center Knowledge, że zabezpieczenia fizyczne to często pomijany element ochrony. „Jaki sens ma stosowanie wszystkich wyrafinowanych form zabezpieczeń, jeżeli ktoś może otworzyć drzwi i wejść?” – pytał. Zwłaszcza że fizyczne zabezpieczenia zapobiegają nie tylko konkretnym zagrożeniom, np. włamaniom, ale również chronią przed ogniem, dymem, wodą, pyłem, a także „podsłuchem” komputerów, polegającym na wykorzystaniu ich pola elektromagnetycznego.

Katalog Federalnego Urzędu Bezpieczeństwa i Technik wymienia aż 27 zagrożeń fizycznych dla centrów danych oraz serwerowni. Na tej długiej liście znajdują się m.in. szkody wyrządzone przez pracowników. Warto dodać, że według badania zleconego przez Schneider Electric 70 proc. przestojów serwerowni wynika z celowego działania człowieka lub jego błędów.

Nowoczesne serwerownie naszpikowane są inteligentnymi rozwiązaniami ochronnymi. Jednak mimo dużych możliwości, jakie otwiera przez resellerami oraz integratorami ten segment rynku, większość przedsiębiorstw skupia się na sprzedaży rozwiązań służących do cyfrowej ochrony sieci. Tymczasem presja ze strony usługodawców, a także europejskie dyrektywy o ochronie danych osobowych (UE 95/46/WE) oraz ogólne przepisy (PCI DSS, HIPAA, ustawa Sarbanesa-Oxleya) wymuszają na firmach stosowanie także fizycznych zabezpieczeń.

Zdaniem integratora

• Piotr Piejko, dyrektor Działu Kontraktów, ZSK

Instalujemy systemy monitoringu wizyjnego w serwerowniach. Zainteresowanie takimi rozwiązaniami w 2016 r. było dość stabilne. Można powiedzieć, że widać lekki trend wzrostowy, związany ze zwiększaniem się wiedzy użytkowników na temat roli monitoringu wizyjnego w utrzymaniu bezpieczeństwa obiektów. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym popyt jest modernizacja istniejących systemów, które często były wykonywane w technologii analogowej. Obecnie wszystkie nowe systemy wykorzystują już technologię IP. W segmencie monitoringu wizyjnego występuje kilka istotnych trendów, takich jak bezprzewodowość, zmniejszanie wymiarów kamer, coraz wyższa jakość zapisywanego obrazu, a także analiza obrazu dokonywana bezpośrednio przez kamery.

 

Kolejne poważne wyzwanie stanowi Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które zacznie obowiązywać we wszystkich krajach Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r. Nakłada ono nowe obowiązki w zakresie dostępu i przetwarzania danych osobowych. Przedsiębiorcy, którzy nie będą wypełniać zaleceń, muszą się liczyć z wysokimi grzywnami, dochodzącymi nawet do 4 proc. obrotów. Większość z nich będzie zmuszona poprawić zarówno jakość zabezpieczeń sieciowych, jak i ochrony fizycznej pomieszczeń z serwerami oraz macierzami dyskowymi.

Zdaniem ekspertów

• Grzegorz Bielawski, Country Manager, QNAP

Firmy wprowadzające do oferty systemy monitoringu wizyjnego muszą uwzględnić dwie cechy: funkcjonalność określonego systemu oraz możliwość rozbudowania go o dodatkowe funkcje, urządzenia i narzędzia. Nie ma dwóch takich samych wdrożeń. Klienci mają różne potrzeby i oczekiwania wobec systemu monitoringu, dlatego tak ważna jest możliwość precyzyjnego dostosowania go do specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa.

• Jakub Kozak, Sales Manager, Axis Communications

Naszym zdaniem kierunek rozwoju rynku monitoringu wizyjnego będą wyznaczać: szybka transmisja danych, big data oraz deep learning. Zauważamy też, że w miarę rozwoju innowacyjnych rozwiązań klienci przestają traktować systemy zabezpieczeń jak zbiór podłączonych do sieci elementów sprzętowych i oprogramowania. Zaczynają natomiast patrzeć na kwestie bezpieczeństwa holistycznie, jak na usługę zdalnego i profesjonalnego dozoru wizyjnego.

• Bartłomiej Madej, TELCO Group Manager, Veracomp

Stosowanie monitoringu wizyjnego stało się powszechne. Począwszy od standardowej ochrony obwodowej, obejmującej ogrodzenia posesji, parkingów czy placów budowy, aż po bardzo wysublimowane zastosowanie w sklepach, gdzie najważniejszą zaletą dobrej kamery jest jej zdolność analityczna. Urządzenia posiadające dodatkowe, ponadstandardowe funkcje, np. obiektywy termiczne, wykorzystywane są do monitorowania linii technologicznych. Dokładność wskazań na poziomie dziesiątych części stopnia Celsjusza pozwala na kilkakrotne zwiększenie dokładności podczas kontroli jakości.

• Piotr Kotas, Monitoring IP Product Manager, EPA Systemy

Monitoring wizyjny jest stosowany przede wszystkim w otoczeniu przedsiębiorstw, na parkingach oraz w ciągach komunikacyjnych. Takie umiejscowienie kamer pozwala rozpoznawać osoby przebywające na terenie firmy, a w razie potrzeby na szybką reakcję. Wartość dodaną systemów monitoringu stanowi specjalistyczne oprogramowanie, które ma rozbudowane funkcje analityczne. Ich lista jest bardzo długa. Systemy mogą rozpoznawać tablice rejestracyjne, twarze, kolory, wykryć dym lub pożar, czy też zliczać obiekty przekraczające wirtualne linie itp.

• Grzegorz Całun, Pre-Sales Engineer, D-Link

System monitoringu powinien być dostosowany do potrzeb użytkownika i spełniać wyznaczone zadania. Jednoznaczne określenie cech idealnego systemu jest niemożliwe. Każde wdrożenie jest inne, na co wpływa wiele czynników, np. rodzaj użytych kamer, jak również ich lokalizacja. Przykładowo instalacja bazująca na dwóch kamerach stałopozycyjnych ustawionych naprzeciw siebie będzie działać podobnie jak system jednej kamery panoramicznej lub rybiego oka.

 

Jednym z newralgicznych punktów zestawu zabezpieczeń fizycznych są systemy kontroli dostępu. W najbliższym czasie firmy będą rezygnować z prostych środków, w postaci kodów, na rzecz kart zbliżeniowych oraz rozwiązań wykorzystujących cechy biometryczne, takie jak linie papilarne, geometria dłoni, siatkówka oka czy głos. Każda metoda uwierzytelniania wymaga zastosowania odpowiednich urządzeń wejściowych – skanerów, klawiatur, a także rygli bądź zamków elektronicznych.

Niektóre zmiany, choć mają charakter kosmetyczny, znacznie poprawiają bezpieczeństwo danych. Dla przykładu instytucje finansowe oraz placówki służby zdrowia zamiast kluczy mechanicznych, chroniących szafy z serwerami, zaczynają stosować systemy elektroniczne. Wynika to z obaw, że zgubienie klucza lub jego podrobienie przez nieupoważnione osoby spowoduje kradzież danych bądź ich celowe usunięcie. W pomieszczeniach chroniących dane pojawiają się również bardziej wysublimowane zabezpieczenia w postaci specjalistycznych zamków elektronicznych. Administrator może zdalnie przekazywać i odbierać pracownikom uprawnienia dostępu do poszczególnych szaf serwerowych oraz sprawdzać, kto i kiedy otwierał zamek.

 

Monitoring wizyjny

Jednym z podstawowych rozwiązań wchodzących w skład fizycznych zabezpieczeń serwerowni jest system monitoringu. Przed zajmującymi się sprzedażą takich rozwiązań przedsiębiorstwami rysuje się jasna przyszłość. Według firmy analitycznej MarketsandMarkets w 2022 r. globalne przychody ze sprzedaży systemów monitoringu wizyjnego osiągną 71,3 mld dol., a średni wskaźnik ich wzrostu w latach 2016–2022 wyniesie 16,6 proc. Niższe ceny kamer oraz nowe funkcje sprawiają, że rośnie popyt na tę grupę produktów.

Segment rozwiązań monitoringu wizyjnego od kilku lat podzielony jest na systemy wykorzystujące kamery analogowe oraz modele IP. W ostatnim czasie wzrasta przewaga tych drugich.

– Cztery lata temu większość wdrażanych systemów dozorowych stanowiły rozwiązania analogowe. Obecnie około 60 proc. instalowanych systemów bazuje na technologii sieciowej. Dzięki przejściu z rozwiązań analogowych na sieciowe zwiększyły się możliwości systemów monitoringu wizyjnego – twierdzi Jakub Kozak, Sales Manager w Axis Communications.

Dużym ułatwieniem dla integratorów i klientów okazało się wprowadzenie technologii HD-CVI, która umożliwia transmisję wideo w wysokiej jakości przez kabel koncentryczny.

– To rozwiązanie cieszy się dużym popytem ze względu na stosunek jakości do ceny. Poza tym umożliwia rozbudowę starego systemu nadzoru wizyjnego dzięki kompatybilności z istniejącym sprzętem analogowym i nie wymaga wydatków na okablowanie. Nawet jeśli firmy wdrażają monitoring od podstaw, często sięgają po rozwiązania w standardzie Analog High Definition, bowiem rozdzielczość 2 Mpix lub 4 Mpix spełnia ich wymagania – mówi Beata Głydziak, doradca zarządu ds. grup produktów Smart Home & Security w Action.

 

Niestety, kamery pracujące w standardzie AHD nie są wyposażone w funkcje związane z inteligentną analizą obrazu. Tymczasem eksperci są zgodni, że właśnie ta cecha ma fundamentalny wpływ na rozwój systemów monitoringu. Automatyczne reagowanie systemu na zdefiniowane wydarzenia, takie jak ruch w określonej strefie czy odstępstwa od ustalonych wzorców zachowań, oraz informowanie o takich zdarzeniach użytkowników, zapewnia osobom odpowiedzialnym za nadzór obiektów zaoszczędzenie mnóstwa czasu.

Równolegle ze sprzętem rozwijają się aplikacje do analizy danych, znacznie zwiększające możliwości kamer. Rośnie także popularność termowizji zapewniającej rozpoznawanie zagrożeń w zupełnej ciemności.

W rozwiązaniach wideo producenci dążą do zapewnienia maksymalizacji rozdzielczości obrazu. Nie inaczej jest w przypadku systemów monitoringu. Największe możliwości mają kamery Ultra HD, ale na razie nie cieszą się zbyt dużym popytem. Wprawdzie czterokrotnie większa rozdzielczość obrazu niż w modelach Full HD wpływa na jego jakość, ale przedsiębiorstwa nie są przygotowane do korzystania z nowego standardu. Rejestracja obrazu z kamer Ultra HD wymaga odpowiednio zaprojektowanej infrastruktury sieciowej, wdrożenia pojemnych macierzy dyskowych, a także wysokiej klasy monitorów.

Dostawcy wierzą, że rozwiązania do monitoringu wejdą w skład całościowego systemu, który pozwoli w pełni wykorzystać możliwości wszystkich urządzeń zabezpieczających.

– Zapewnienie ochrony nie polega wyłącznie na obserwacji osób, miejsc czy przedmiotów. Integralnym elementem jest również kontrola nad dostępem fizycznym, komunikacja oraz zarządzanie w sytuacjach awaryjnych – podsumowuje Jakub Kozak.