Radio Kraków to jedna z siedemnastu samodzielnych rozgłośni Polskiego Radia, nadająca całodobowy program regionalny i obejmująca zasięgiem województwo małopolskie. Oprócz serwisów i magazynów informacyjnych przygotowuje liczne audycje o tematyce publicystycznej, społecznej i kulturalnej.

Rozgłośnia dysponuje nowoczesnym studiem nagraniowym im. Romany Bobrowskiej, które składa się z sali koncertowej dla 200 osób oraz reżyserki (całość o powierzchni 200 m2). Ze względu na wielkość i zaplecze jest idealnym miejscem do nagrań koncertowych i studyjnych, w tym dużych form muzycznych, jak nagrania orkiestrowe (studio dysponuje odsłuchem osobistym dla 50 osób), ścieżki dźwiękowe do filmów, programów, audycji i multimediów.

Placówka aktywnie uczestniczyła w programie tworzenia Biblioteki Cyfrowej Mediów Publicznych. Z założeń programu wynikało, że media powinny służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego. Program rozpoczęto w 2013 r.; zakładał on m.in. ujednolicony dostęp do zasobów audiowizualnych nadawców publicznych w Internecie, głównie tych, które należą do kanonu dziedzictwa narodowego. Dzięki temu z zasobów archiwalnych wszystkich spółek medialnych mogą korzystać zarówno użytkownicy zewnętrzni, jak i dziennikarze.

W ramach Radia Kraków działa też, będąca dumą rozgłośni, Fonoteka. Składają się na nią nagrania muzyczne zarejestrowane w radiowym studio oraz podczas licznych koncertów, programów kabaretowych i festiwali, a także różnorodne gatunki nagrań słownych, cennych ze względu na walory artystyczne i dokumentalne: słuchowiska, wywiady, reportaże, audycje poświęcone kulturze i sztuce, doniesienia sportowe oraz publicystyka. Archiwum Radia Kraków posiada największe i najcenniejsze zbiory archiwalne ze wszystkich publicznych rozgłośni regionalnych w Polsce. Te bezcenne zbiory są stopniowo przenoszone do archiwum cyfrowego i z czasem będą włączone do projektu Biblioteki Cyfrowej Mediów Publicznych.

Jak zatem widać, przed osobami przygotowującymi system do przechowywania i archiwizacji danych stało duże wyzwanie. W poszukiwaniu najefektywniejszego systemu przetestowano szereg renomowanych rozwiązań do backupu i archiwizacji. Po wnikliwych analizach i testach zdecydowano się na wybór oprogramowania SEP sesam, które najlepiej sprawdziło się w istniejącej infrastrukturze sieciowej i serwerowej rozgłośni.

Tomasz Spyra,
architekt systemowy z firmy RAFcom, przeprowadzającej wdrożenie

Wdrożony system backupu SEP Sesam zaspokaja wszystkie potrzeby użytkownika w zakresie ochrony danych. Działa w sposób automatyczny, realizując opracowaną strategię backupów. Uruchomiony system powiadomień o zdarzeniach zapewnia ciągły monitoring stanu wykonywania kopii zapasowych. System pozwala na szybkie odtwarzanie danych z backupu dyskowego dla najnowszych plików oraz starszych znajdujących się na taśmach LTO. dzięki przechowywanym indeksom. Dzięki przechowywanym indeksom rozwiązanie umożliwia szybkie odnajdywanie wymaganych zasobów plikowych, które mają być odzyskane.

 
Zarządzanie olbrzymią bazą plików

Radio Kraków potrzebowało systemu backupu zapewniającego ochronę bardzo dużej ilości plików, będących skompresowanymi zapisami dźwięku w formacie mp3 i mp2. System backupu musiał gwarantować elastyczne tworzenie polityk backupu tak, aby płynnie dopasowywał on się do zwiększającej się ilości danych oraz do bardzo dużej zmienności danych na poziomie 30 proc. w ciągu dnia. Dodatkowym wymogiem było, aby system umożliwiał wydajny backup plików mp3 i mp2, które to będąc już skompresowanymi zapisami, nie podlegały mechanizmom kompresji w trakcie operacji backupu.

Wymogiem koniecznym było dwuetapowe składowanie backupów na dwóch różnych nośnikach danych. W ramach pierwszego etapu kopie musiały być zapisywane na napędach w dedykowanej macierzy dyskowej w celu ich bardzo szybkiego odtworzenia oraz w kolejnym etapie dane musiały być migrowane na taśmy LTO, aby zapewnić dłuższą retencję oraz możliwość ich składowania w innej lokalizacji.

Rozwiązanie SEP Sesam pozwala na pełne i szybkie zabezpieczenie danych znajdujących się na serwerach pracujących pod kontrolą systemu Novell Open Enterprise Server. Zapewnia wykonanie kopii danych dla platformy Novell OES wraz z informacjami dodatkowymi takimi jak atrybuty i prawa dostępu. Oprogramowanie to dodatkowo umożliwia pełne zabezpieczenie usług katalogowych Novell NDS oraz na odtwarzanie pojedynczych obiektów z drzewa NDS.

SEP Sesam umożliwia zrównoważenie operacji zapisu na dwa napędy taśmowe LTO w trakcie wykonywania operacji migracji backupów z dedykowanej macierzy dyskowej. Pozwoliło to na wykonywanie migracji danych z backupu dyskowego na obydwa napędy taśmowe LTO równocześnie. Takie równomierne obciążenie obydwu napędów taśmowych zapewniło skrócenie czasu wykonywanej migracji.

Skalę wyzwania obrazuje struktura serwerów służących do backupu:

– serwer rkn3: 0,29 TB danych, 33?337 katalogów, 151?836 plików,

– serwer rka1: 6,15 TB danych, 2072 katalogi, 76?826 plików.

Norbert Kucharczyk, prezes zarządu firmy Zafi, która w ramach umowy outsourcingu zarządza infrastrukturą informatyczną w Radiu Kraków

Oprogramowanie SEP sesam sprawuje się bardzo dobrze i zaspokoiło wszystkie potrzeby Radia Kraków. Obecnie, w związku z wymaganym przez KRRiTV wdrożeniem w mediach publicznych Biblioteki Cyfrowej Mediów Publicznych, zaistniała potrzeba zakupu dodatkowej licencji w celu zwiększenia powierzchni wykonywanego backupu, jednak nie wpłynęło to negatywnie na pracę całego systemu.

 

 

Testowane rozwiązania

 

 

Przed wyborem docelowego rozwiązania testowano inne produkty, m.in. oprogramowanie arcserve Backup, które było wcześniej wykorzystywane przez Radio Kraków. Okazało się, że arcserve Backup nie umożliwia pełnego zabezpieczenia systemu plików Novell Storage Services (NSS) oraz ochrony usług katalogowych Novell eDirectory. Rozwiązanie SEP Sesam w pełni zapewniło kompletne zabezpieczenie wolumenów NSS oraz usług eDirectory co zostało sprawdzone w ramach testów. Testy wydajnościowe backupu danych znajdujących się na serwerach NOES wykazały przewagę rozwiązania SEP Sesam nad konkurencyjnym systemem.

 

 

SEP Sesam – właściwy wybór

Podczas wdrożenia systemu nie napotkano poważniejszych trudności. Wdrożony system SEP Sesam w sposób automatyczny i bezproblemowy wykonywał zdefiniowaną politykę backupu w architekturze D2D2T (Disk-to-Disk-toTape). Dopiero po jakimś czasie pojawił się problem z migracją danych na taśmy. Okazało się bowiem, że nastąpił gwałtowny wzrost ilości danych do backupu, dużo większy niż przyjęty był w założeniach przedwdrożeniowych, co było efektem zmian w polityce archiwizacji dźwięków w Radio Kraków. Po przeanalizowaniu przyczyn zdarzenia i określenia nowego współczynnika przyrostu danych wykonana została rekonfiguracja polityk backupu, w tym m.in. wdrożono wykonywanie backupów przyrostowych. Przekonfigurowano sam system backupu SEP Sesam tak, aby backupy pełne wykonujące się w weekend mogły trwać dłużej niż 24 godziny.

System przygotowany do rozbudowy

Plany rozwoju systemu backupu wymuszone są zwiększającą się ilością danych, jaka musi podlegać zabezpieczeniu. W ostatnim czasie system backupu został rozbudowany o dodatkowe licencje SEP Sesam Storage Pool oraz rozbudowana została przestrzeń dyskowa w dedykowanej macierzy służącej do składowania backupów dyskowych.

Prace wdrożeniowe zostały wykonane przy współudziale firmy Zafi, która w ramach umowy outsourcingu zarządza infrastrukturą informatyczną w Radiu Kraków. Problemy, jakie zostały napotkane w trakcie prac wdrożeniowych oraz w pierwszym okresie działania systemu, dzięki zaangażowaniu i wiedzy specjalistów z firmy Zafi i RAFcom zostały szybko i sprawnie rozwiązane. Rozwiązanie zostało dostarczone przez Veracomp.

Zafi w skrócie

Firma z wieloletnim doświadczeniem, realizująca projekty w oparciu o własne zaplecze, w skład którego wchodzi doświadczona kadra inżynierska – administratorzy sieci, projektanci, programiści, webmasterzy, teleinformatycy i inni specjaliści – oraz obszerna baza oprogramowania i sprzętu. Zafi świadczy pełen zakres usług informatycznych, obejmujących wszystkie fazy związane z projektowaniem, budową, wdrażaniem, administracją systemów informatycznych przedsiębiorstw. Specjaliści firmy zajmują się także analizą potrzeb klienta, audytem stosowanych rozwiązań, jak również usługami IT w modelu outsourcingu.

RAFcom w skrócie

 

 

Firma specjalizuje się w projektowaniu, dostarczaniu i wdrażaniu systemów zabezpieczania i ochrony danych elektronicznych, w tym ochroną krytycznych zasobów danych oraz aplikacji biznesowych działających w systemach jej klientów. Oferuje kompleksowe usługi w zakresie systemów zabezpieczenia i odtwarzania danych, składowania oraz wirtualizacji, świadczy pomoc techniczną w zakresie doboru rozwiązywania, opracowania procedur Disaster Recovery oraz rozwiązywania problemów technicznych napotykanych w trakcie użytkowania systemów.