Elastyczność i równoprawne podejście do wszystkich partnerów to dwa elementy, które powinny cechować programy partnerskie, gwarantując w ten sposób satysfakcję dla współpracujących ze sobą stron. Dzięki temu możliwe jest bieżące dostosowywanie działań producenta do potrzeb rynku i stałe doskonalenie narzędzi oraz oferowanych usług. Z powyższego założenia wychodzą specjaliści Schneider Electric z pionu Secure Power, na potrzeby którego powstał mySchneider IT Solution Partner Program, cieszący się dużym powodzeniem nie tylko w skali globalnej, ale również na polskim rynku. Jego początki sięgają lata wstecz, kiedy funkcjonował pod nazwą APC Channel Partner Program. W nowej wersji pojawił się w 2021 r. i była to zmiana jakościowa, przekładająca się na jeszcze lepszy, prostszy i bardziej elastyczny model współpracy.

Producent stawia na edukację

Integratorzy w ramach programu partnerskiego Schneider Electric mają dostęp do wszystkich narzędzi i wsparcia w ramach jednej platformy. Producent na bieżąco uzupełnia materiały szkoleniowe, kładąc nacisk na ich aktualność i przydatność dla partnerów. Portal oferuje dostęp do takich narzędzi jak LEC (ang. Local Edge Configurator), który ułatwia projektowanie rozwiązań brzegowych przy użyciu najlepszej infrastruktury od Schneider Electric, czy ORP (ang. Opportunity Registration Portal), automatyzujący proces zgłaszania projektów.

Ze Schneider Electric współpracuje aktualnie blisko półtora tysiąca partnerów. Struktura programu podzielona jest na kilka poziomów autoryzacji: od poziomu podstawowego (Registered Partner) po poziomy kwalifikowane, takie jak Select Partner, Premier Partner oraz Elite Partner. Ten ostatni dedykowany jest działalności z obszaru Data Center. Obecnie w Polsce w gronie firm objętych jednym z poziomów kwalifikowanych znajduje się blisko sześćdziesiąt podmiotów. Jeden z nich – firma AODC – należy do grupy Elite Partner Schneider Electric.

Warto podkreślić, że poziomy Select oraz Premier powiązane są z szeroką gamą specjalizacji po to, aby partner mógł rozwijać jednocześnie nawet kilka spośród swoich kluczowych kompetencji. Liczne szkolenia i certyfikaty pozwalają zaś aktualizować partnerom strategię biznesową i sprawiają, że są oni gotowi na nadciągające na rynku zmiany.

Dalsze korzyści dla lokalnego biznesu

Podstawowe cele programu są wspólne dla Schneider Electric oraz partnerów. Co naturalne, obu stronom zależy między innymi na zwiększeniu zyskowności prowadzonego biznesu i zadowoleniu klientów końcowych. Dzieje się to dzięki zapewnieniu profesjonalnego poziomu sprzedaży oraz wsparcia technicznego możliwego za sprawą dostępności szeregu zdigitalizowanych narzędzi. Wszystko to uzupełniane jest o wspólne, efektywne działania marketingowe. Wsparcie sprzedażowe gwarantuje zdywersyfikowany zespół, w skład którego wchodzą zarówno doświadczeni eksperci, jak i juniorzy, którzy często potrafią wnieść do projektu świeże spojrzenie.

„Miękkie” aspekty ważne jak nigdy dotąd

Resellerzy często narzekają na brak równowagi we współpracy z producentem, kłopotliwe wymogi czy brak lojalności. Często wiąże się to po prostu z brakiem koordynacji działań między poszczególnymi działami po stronie producenta, co prowadzi do niekorzystnych z punktu widzenia partnerów sytuacji. W efekcie mogą być odsuwani od poszczególnych projektów, co rodzi niezrozumienie i oczywiste niezadowolenie.

mySchneider IT Solution Partner Program prowadzony jest w taki sposób, aby uniknąć podobnych trudności. Dzieje się to dzięki doskonałej współpracy między zespołami Channel oraz Enterprise, w efekcie czego niemożliwe jest odsunięcie partnera od danego projektu bez jego wiedzy czy też wbrew jego zamiarom. Co więcej, szybki czas odpowiedzi na zapytania partnerów pozwala na niezwykle sprawne działanie.

– Jeśli posiadamy dostatecznie dużą liczbę informacji, opracowanie wyceny projektu może być przygotowane już w ciągu 24 godzin. Tak szybki proces decyzyjny jest możliwy właśnie dzięki dobrze skonfigurowanym narzędziom, choćby takim, jak wspomniane wcześniej LEC i ORP – podkreśla Mirosław Pisaniec, Secure Power Channel Manager.

Dodaje przy tym, że każdy partner finalnie otrzymuje od producenta opartą na faktach informację zwrotną. Eksperci Schneider Electric uczciwie informują go choćby o potencjalnych zagrożeniach, takich jak ograniczona dostępność produktów czy przecięte łańcuchy dostaw. Producent działa w modelu sprzedaży konsultacyjnej, aby w jak największym stopniu zoptymalizować docelowe rozwiązanie pod konkretne potrzeby klienta.

Koordynacja warunków cenowych na poziomie całego, obejmującego kontynent regionu ma wpływ na ograniczenie tzw. szarego kanału dystrybucyjnego, co także jest doceniane przez partnerów i przekłada się na zabezpieczenie przestrzegania warunków wynikających z umów. W ramach mySchneider IT Solution Partner Program wszystkie dokonywane na terenie Europy transakcje są koordynowane, dzięki czemu polityka wykorzystywania cen specjalnych staje się maksymalnie przejrzysta. Efektem jest wypracowanie zdrowego mechanizmu współpracy i brak konfliktowych sytuacji na linii partner – producent oraz ukazanie, jak powinien wyglądać rynkowy standard.

ZDANIEM EKSPERTA  

Mirosław Pisaniec, Secure Power Channel Manager w Schneider Electric

 

 

 

  • Na jaką cechę waszego programu partnerskiego należy zwrócić szczególną uwagę?  Nasz program partnerski ma bardzo elastyczną formułę za sprawą możliwości wyboru przez partnera specjalizacji właściwej dla jego „core” biznesu. Z kolei szkolenia i certyfikaty w zakresie najnowszych trendów rynkowych pozwalają aktualizować strategię biznesową i przygotować firmę na nadchodzące zmiany. Wszystko to bez skomplikowanych procedur i formalności związanych z uczestnictwem.
  • Na ile mySchneider IT Solution Partner Program jest globalny, a na ile lokalny?  W ramach naszego programu działamy lokalnie, czerpiąc z doświadczeń globalnych. Możemy śmiało założyć, że udostępniane przez nas materiały wyznaczają kierunek na polskim rynku, ukazując najbardziej innowacyjne i najciekawsze rozwiązania globalne. Doskonałym przykładem są kompleksowe informacje na temat najnowszych trendów w obszarze zarządzanych usług zasilania z myślą o Managed Service Providerach.
  • W jaki sposób dostosowujecie zapisy programu do nowych trendów biznesowych?  Współpracując z partnerami, optymalizujemy standardowy model sprzedaży i proponujemy nowe kierunki rozwoju, obejmującego między innymi świadczenie najnowocześniejszych usług z zakresu inteligentnego oprogramowania, opartego na rozwiązaniach chmurowych. Mam tu na myśli choćby platformę EcoStruxure IT Expert dedykowaną monitoringowi infrastruktury informatycznej lub EcoStruxure Building Advisor dla zarządzania budynkami wyposażonymi w najnowocześniejsze systemy.