Jeszcze do niedawna użytkownicy sieci bezprzewodowych nie mieli zbyt wygórowanych wymagań wobec WLAN, a ostatnio ich oczekiwania wobec jakości, niezawodności i wszechobecności tej techniki wyraźnie wzrosły. Zmieniają się też uwarunkowania i Wi-Fi musi radzić sobie z zadaniami, które nie ograniczają się wyłącznie do odbierania i przesyłania poczty elektronicznej. Jakby tego było mało, trzeba obsłużyć coraz więcej terminali, co dotyczy nie tylko smartfonów i tabletów, lecz także mnóstwa urządzeń IoT.

Zasadniczy problem polega na tym, że większość systemów WLAN, które można obecnie kupić, udostępnia ręczne narzędzia do konfiguracji, zarządzania i planowania pojemności. Mist Systems zaś idzie krok do przodu, bazując na nowych technikach, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, a także analiza danych w środowisku chmurowym – wyjaśnia Wojciech Wojtyła, Sales Director Poland w Nuvias.

Mist Systems, które powstało w 2014 r., kilka miesięcy temu zostało przejęte przez Juniper Networks. Oferta start-upu wyróżnia się na tle konkurentów podejściem do sposobu wykorzystania sztucznej inteligencji w sieciach bezprzewodowych. Punkty dostępowe tej marki co dwie sekundy zbierają informacje o 150 parametrach sieci z każdego podłączonego urządzenia. To zapewnia wnikliwe śledzenie rozwoju wydarzeń w firmowych WLAN-ach, a także umożliwia ich dostawcom i administratorom zrozumienie indywidualnych działań i zachowań użytkowników. Przy czym przetwarzanie tak dużych zbiorów danych wymaga architektury bazującej na środowisku chmury publicznej. Dzięki temu można analizować informacje i uruchamiać złożone algorytmy, które realizują zadania związane z dynamiczną korelacją zdarzeń, wykrywaniem anomalii i kontrolą poziomu świadczonych usług.

W efekcie rozwiązania Mist Systems zapewniają dostawcom sieci podejmowanie świadomych decyzji i ustalanie priorytetów dla stref o większej gęstości, a tym samym zagwarantowanie użytkownikom wystarczającego zasięgu i przepustowości. Niezaprzeczalnym atutem nowej linii produktów Junipera jest skuteczne przewidywanie wystąpienia potencjalnych problemów i zagrożeń.
Wirtualny asystent i Bluetooth Siri, Alexa czy Cortana to najpopularniejsi wirtualni asystenci, którzy ułatwiają życie użytkownikom smartfonów i komputerów PC. W nieco innym kierunku podążyło Mist Systems, które opracowało wirtualnego doradcę Marvisa wspomagającego pracę administratorów. W ten sposób wiele problemów z siecią bezprzewodową można rozwiązać za pomocą automatycznego centrum pomocy bez interwencji ludzi na pierwszym i drugim poziomie obsługi i asysty technicznej.

Kolejnym nowatorskim rozwiązaniem opracowanym przez specjalistów Mist Systems jest standard Bluetooth LE (BLE). Sama technika Bluetooth od wielu lat doskonale sprawdza się w przypadku łączenia urządzeń elektronicznych, aczkolwiek w sieciach WLAN była nieprzydatna ze względu na konieczność stosowania wielu beaconów, czyli małych nadajników sygnału radiowego. Innowacja wprowadzona przez Mist Systems eliminuje tę niedogodność. Wirtualny LE umożliwia świadczenie spersonalizowanych usług lokalizacyjnych, w tym kontroli dostępu, prowadzenia do celu, sprawdzania temperatury i oświetlenia. Może być również użyty do zarządzania aktywami i wykrywania rozlokowania cennego sprzętu, np. mobilnych systemów komputerowych lub sprzętu medycznego, a także dodawania nowych usług.

Wi-Fi szybko stało się niezbędnym elementem firmowego życia tak jak elektryczność czy usługi telefonii komórkowej. Wiele wskazuje na to, że dostawcy rozwiązań WLAN będą podążać z tym trendem i migrować do modelu usługowego.

Rozwiązania Mist Systems idealnie wpisują się w najnowsze tendencje występujące na rynku IT. Ogromne możliwości zdalnego zarządzania i kontrolowania sieci predysponują je do zastosowania w modelu subskrypcyjnym. Co więcej, wirtualny BLE pozwala dodawać nowe usługi i personalizować działanie sieci bezprzewodowej – podkreśla Wojciech Wojtyła.

Dystrybutorem systemów Mist Systems w Polsce jest Nuvias, który działa na polskim rynku od trzech lat. Firma nie jest jednak nowicjuszem, bowiem pojawiła się u nas w 2011 r. jako Zycko Poland. Dystrybutor oferuje wyspecjalizowane rozwiązania sieciowe, także systemy bezpieczeństwa oraz zunifikowane systemy do ujednoliconej komunikacji. Nuvias jako EMEA VAD dla Mist Systems zapewnia szkolenia i dostarcza dodatkowe informacje dla partnerów handlowych.

Więcej informacji: Nuvias Polska,
tel. 22 332 58 04, sales.pl@nuvias.com,
www.nuvias.com/en-pl