Celem władz powiatu jeleniogórskiego było stworzenie miejsca, które pełni funkcję punktu koordynacyjnego i ośrodka łączności, scalającego w działalności służby ratownicze i komunalne biorące udział w akcjach ratowniczych. W ramach tego projektu utworzono Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, a jako lokalizację wybrano salę konferencyjną znajdującą się w budynku starostwa powiatowego. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu poprawy bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy. Do inicjatywy przystąpiły władze powiatu jeleniogórskiego wspólnie z włodarzami Jeleniej Góry i Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Libercu.

Wybór rozwiązań, opracowanie koncepcji, programowanie i konfiguracja

Odpowiednio zaprojektowany system audiowizualny przeznaczony dla jednostek odpowiedzialnych za zarządzenie kryzysowe musi zawierać kilka kluczowych elementów. Najważniejsze z nich to: bezpieczeństwo prezentowanych danych, duża przestrzeń robocza, jednoczesna wizualizacja wielu obrazów i predefiniowane scenariusze wyświetlania, zapewniające intuicyjne zarządzanie treściami oraz właściwą ocenę zaistniałych zdarzeń.

Jako firma ITSC mamy wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów audiowizualnych, realizujemy bowiem takie projekty od początku działalności. Żeby zapewnić właściwy dobór rozwiązań, prowadzimy analizy i audyty informatyczne w odniesieniu do norm i obowiązujących ustaw. Dlatego też cieszymy się zaufaniem klientów, także tych z administracji publicznej – stwierdza Krzysztof Gumula, właściciel ITSC.

Veracomp wspierał ITSC na każdym etapie projektu, zaczynając od konsultacji z klientem dotyczących wyboru rozwiązań i przygotowania pełnej koncepcji systemu, a kończąc na jego programowaniu i konfiguracji.

Systemy audiowizualne ułatwiają zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Sercem dostarczonego systemu jest procesor graficzny DigiBird odpowiedzialny za zarządzanie treścią wyświetlaną na ścianie wideo zbudowanej z dziewięciu 46-calowych, cienkoramkowych monitorów NEC MultiSync X464UNV-3. Transmisja sygnału AV jest realizowana za pomocą aktywnych przyłączy i ekstenderów marki Kramer. Ponadto dzięki rozwiązaniu Barco ClickShare użytkownicy zyskali możliwość bezprzewodowej prezentacji treści multimedialnych, także z urządzeń mobilnych.

Nad automatyzacją i intuicyjnym zarządzaniem czuwa system sterowania Crestron. Zapewnia on obsługę rozwiązań audiowizualnych, a także integrację z elementami automatyki budynkowej takimi jak oświetlenie i rolety okienne. Sterowanie odbywa się za pomocą dwóch bezprzewodowych paneli dotykowych i klawiatury naściennej. Dodatkową funkcją oferowaną przez produkty Epiphan jest nagrywanie i transmisja przebiegu obrad sztabu kryzysowego.

W ramach projektu stworzono transgraniczne centrum zarządzania i wyposażono je w nowoczesne środki łączności multimedialnej. Będzie ono pełnić tę funkcję w ewentualnych sytuacjach kryzysowych, a także pomieszczenia szkoleniowego dla wszystkich służb współpracujących ze starostwem.

– Proces instalacji i konfiguracji wszystkich urządzeń w sali transgranicznego centrum przebiegł bez żadnych problemów. Wykonawca w pełni wywiązał się z postanowień umowy, dzięki czemu możemy korzystać z licznych udogodnień technicznych – zapewnia Damian Kubiak, dyrektor Biura Informatyki Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

Zastosowanie systemów audiowizualnych w urzędach publicznych stanowi nową jakość, jeśli chodzi o wykorzystywanie narzędzi pracy, i umożliwia przejście z zasobów papierowych na cyfrowe. Dzięki nowym technologiom szybkość docierania do informacji jest niewspółmierna w porównaniu do systemu analogowego, a wiele procesów można zautomatyzować.

 Nadzorowanie sygnalizacji świetlnej, monitoringu miejskiego i śledzenie ruchu pojazdów to tylko niektóre z możliwości wykorzystania rozwiązań bazujących na wielkoformatowych ścianach wideo i zaawansowanych kontrolerach graficznych – podsumowuje Artur Wojcieszuk, Key Account Manager w Veracompie.