Sophos ma w swoim portfolio pełną gamę rozwiązań do ochrony środowisk IT – sieci i urządzeń końcowych. Ich administratorzy zyskują dostęp do kompletnego pakietu informacji dotyczących poziomu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. W jednym pulpicie menedżerskim zbierane są dane ze wszystkich agentów, a następnie analizowane i prezentowane w postaci wykresów oraz czytelnych tabel.

Funkcjonalność rozwiązań Sophos jest bardzo szeroka. Oprócz tradycyjnej ochrony przed złośliwym kodem klienci mogą liczyć na bezpieczeństwo zapewniane przez wbudowany moduł firewalla, szyfrowanie transmisji danych, ochronę serwerów internetowych, poczty elektronicznej, kontrolę urządzeń mobilnych itd. Nie muszą martwić się o dobór tych rozwiązań od różnych dostawców, podpisywać wielu kontraktów, a następnie pilnować terminu ich wygaśnięcia.

Unikalną cechą urządzeń marki Sophos jest automatyczna wymiana informacji między nimi o zaobserwowanych anomaliach (Synchronized Security). Dzięki temu zdecydowanie zwiększa się poziom bezpieczeństwa środowiska IT, a czas reakcji na zagrożenia jest redukowany o 99,9 proc. Dla przykładu, gdy oprogramowanie antywirusowe Sophos Endpoint wykryje podejrzane zachowanie kodu na urządzeniu końcowym, dzieli się tą informacją z urządzeniem XG Firewall, które może podjąć decyzję o automatycznym odizolowaniu potencjalnie zarażonego komputera oraz objęciu go obserwacją.

Jedna platforma zarządzania

Klienci, który wdrożyli w swoim środowisku kilka rozwiązań firmy Sophos, mogą korzystać z centralnej platformy zarządzającej Sophos Central, skupiającej wszystkie informacje dotyczące poziomu zabezpieczeń w przedsiębiorstwie. Odmiana tej platformy została przygotowana także dla partnerów uczestniczących w programie MSP Connect. Analogicznie mogą oni uzyskać zbiorczą informację na temat aktualnego poziomu bezpieczeństwa wszystkich swoich klientów i – w razie potrzeby – przejść do szczegółów. W sytuacji kryzysowej można wówczas zdalnie podjąć stosowną akcję.

Producent postarał się także o ułatwienie partnerom instalowania u klientów rozwiązań do zdalnego zarządzania i monitoringu. Zostały opracowane przykładowe skrypty, które usługodawcy mogą wykorzystać do zautomatyzowania instalacji agentów. Skrypty te da się modyfikować, dzięki czemu każdy integrator może przygotować własną wersję i dostosować ją do potrzeb poszczególnych klientów.

Sophos oferuje swoje rozwiązania wyłącznie przez kanał partnerski. Producent zapewnia współpracującym usługodawcom kilka elastycznych form rozliczania za licencje rozwiązań, które wykorzystywane są do świadczenia usług w ramach programu MSP Connect. Mogą oni wykupić subskrypcję na rok, dwa lub trzy lata albo wybrać opcję MSP Connect Flex, w ramach której możliwe jest rozliczanie miesięczne (faktura zbiorcza dostępna w centralnym panelu partnerskim). Korzystanie z opcji MSP Connect Flex możliwe jest po ukończeniu trzech wymaganych, darmowych kursów szkoleniowych online. Jest to najbardziej elastyczna forma współpracy – nie wymaga ciągłego weryfikowania, czy licencja wykupiona przez klienta wkrótce nie wygaśnie.

Wniosek o rozpoczęcie współpracy partnerskiej można złożyć na stronie www.sophos.pl/msp albo za pomocą e-maila do Macieja Kotowicza (maciej.kotowicz@sophos.com), odpowiedzialnego za kanał sprzedaży Sophos w Polsce.

 

Maciej Kotowicz,
Channel Account Executive Poland, Sophos

Sophos hołduje modelowi współpracy z integratorami, dzięki któremu mogą oni zagwarantować klientom pełen pakiet zabezpieczeń od jednego dostawcy i w ramach jednego programu partnerskiego Sophos MSP Connect. Jego konstrukcja oraz funkcjonalność narzędzi zabezpieczających ułatwiają prowadzenie sprzedaży krzyżowej, a przez to zwiększenie rentowności. Wdrażanie produktów u nowych i obecnych klientów zostało uproszczone do maksimum, a dzięki centralnemu panelowi gwarantowana jest bardzo wydajna ich obsługa i reakcja na ewentualne problemy.