Filarem działalności SDR-IT jest fizyczne niszczenie nośników danych. Jednak firma świadczy również usługę likwidacji ośrodków obliczeniowych, powiązaną z usuwaniem zgromadzonych przez nie danych, a także usługę ITAD (IT Asset Disposal), czyli odzyskiwanie wartościowych aktywów IT. W ten sposób zapewnia możliwość ponownego wykorzystania sprzętu komputerowego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, czyli po usunięciu danych, co przekłada się na oszczędność pieniędzy (brak konieczności kupowania nowego sprzętu) i ochronę środowiska naturalnego.

Specjaliści SDR-IT zdecydowali się na wybór narzędzi firmy Blancco do świadczenia usług, gdyż zapewniają najwyższą skuteczność w usuwaniu danych, potwierdzoną licznymi certyfikatami. Oprogramowanie to uzyskało także certyfikat polskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która uznała je za jedyne dopuszczalne do usuwania danych. Warto dodać, że firma Ontrack, a więc lider w odzyskiwaniu danych, rekomenduje oprogramowanie Blancco do usuwania danych z dysków HDD i SSD.
Funkcjonalność narzędzi niemieckiej marki jest niemal nieograniczona. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość bezpiecznego kasowania danych z nośników SSD, w przypadku których nie działa demagnetyzacja, powszechnie wykorzystywana do niszczenia mechanicznych dysków. Rozwiązania Blancco zapewniają także trwałe kasowanie wszelkich informacji z urządzeń mobilnych (telefonów, smartfonów i tabletów), niezależnie od środowiska, w którym działają, a także pendrive’ów i kart pamięci flash. Oprogramowanie to umożliwia ponadto usuwanie informacji z serwerów i dysków sieciowych, dzięki czemu nie trzeba wyjmować ich z urządzeń na stałe zainstalowanych w centrach danych. Trwałej destrukcji można poddawać nie tylko całe napędy, lecz także pojedyncze pliki i foldery z komputerów osobistych i serwerów oraz macierzy dyskowych.

Jarosław Dancewicz, prezes zarządu, SDR-IT

Z badań przeprowadzonych przez Blancco we współpracy z firmą Ontrack wynika, że ponad 42 proc. dysków sprzedawanych na portalu aukcyjnym eBay zawiera cenne informacje – od wiadomości e-mail po zdjęcia i różnego typu dokumenty. Jako firma specjalizująca się w profesjonalnym niszczeniu danych widzimy, że świadomość osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w firmach z roku na rok rośnie. Wierzymy, że jest to nie tylko efekt strachu przed obowiązującymi przepisami, jak chociażby RODO, lecz także wynik zrozumienia konsekwencji biznesowych związanych z wyciekiem najcenniejszych dla firmy informacji, w tym dokumentów zawierających tajemnice przedsiębiorstwa. Dlatego żeby zapewnić pełne bezpieczeństwo, należy pilnować, by dane zostały usunięte zarówno z wycofywanych z użytku dysków, jak i innych nośników pamięci czy urządzeń mobilnych.

Specjaliści SDR-IT zapraszają do współpracy resellerów i integratorów, których klienci byliby zainteresowani trwałym usunięciem danych ze swoich nośników, ale bez konieczności ich fizycznego niszczenia. Oprogramowanie Blancco gwarantuje pełne bezpieczeństwo takich operacji. Procedura kasowania może zostać przeprowadzona u klienta, a także w  siedzibie SDR-IT. Potencjalnemu usługobiorcy warto wskazać, że usługi te zapewniają zgodność z regulacjami prawnymi (w tym RODO), a także zapisami normy ISO 27001 (szczegóły w ramce poniżej).

Dodatkowe informacje: 
Miłosz Krzywania, dyrektor operacyjny, SDR-IT, m.krzywania@sdr-it.pl

Zgodnie z normami
Każdy podmiot, który zdecydował się na działanie na rynku zgodnie z normą ISO 27001, jest zobowiązany – na podstawie załącznika A do europejskiej wersji normy („Wzorcowy wykaz celów stosowania zabezpieczeń i zabezpieczeń”) – stosować odpowiednie zabezpieczenia. Sekcja A.8.C tego dokumentu („Postępowanie z nośnikami”) definiuje określone, konieczne do podjęcia działania. W treści podpunktu A.8.3.2, który dotyczy wycofywania nośników, wskazano: „Nośniki, które nie będą dłużej wykorzystywane, należy bezpiecznie wycofać, zgodnie z formalnymi procedurami”. Z kolei w sekcji A.11.2 („Sprzęt”), w podpunkcie A.11.2.7, czytamy: „Przed zbyciem lub przekazaniem sprzętu do ponownego użycia należy sprawdzić wszystkie jego składniki zawierające nośniki informacji, dla zapewnienia, że wszystkie wrażliwe dane i licencjonowane programy zostały usunięte lub bezpiecznie nadpisane”.