Od sierpnia 2017 roku dokumentacja medyczna będzie musiała
być prowadzona w formie elektronicznej. Wbrew pozorom czasu jest mało
i szefowie placówek zdrowotnych już teraz powinni rozpocząć proces
cyfryzacji. Zwłaszcza, że obsługa dokumentów i danych w tym sektorze
jest bardzo istotna ze względu na konieczność zachowania bardzo wysokich
standardów bezpieczeństwa, usprawnienia dostępu i wyszukiwania informacji.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii z pewnością przyczyni się do
lepszego zarządzania danymi i zwiększenia ich integralności.

 

Archimedes

Rozwiązania oferowane przez Ricoh spełniają wysokie
standardy związane z procedurami i przepisami, które obowiązują
w sektorze zdrowia w zakresie cyfryzacji dokumentacji medycznej.
Producent zapewnia dostęp do kompleksowej usługi, na którą składa się
odpowiedni sprzęt i oprogramowanie. Warto podkreślić, że rynkowy sukces
mogą osiągnąć tylko te rozwiązania, które łączą najwyższy poziom intuicyjności
obsługi i bezpieczeństwa danych oraz możliwości integracji
z funkcjonującym w danej placówce środowiskiem informatycznym.
W tym celu Ricoh stale rozszerza swoją ofertę i tworzy rozwiązania
dostosowane do wymagań polskiego rynku.

 

Jednym z przykładów
jest opracowane wspólnie ze specjalistami Kamsoftu rozwiązanie Archimedes.
Umożliwia ono digitalizację dokumentacji medycznej dla systemu KS-SOMED.
Przebieg całego procesu jest bardzo prosty, a obsługa programu intuicyjna.
Do autoryzacji użytkownik wykorzystuje taki sam jak w KS-SOMED login
i hasło lub kartę zbliżeniową czy magnetyczną. Następnie może szybko
wyszukać pacjenta po numerze PESEL lub nazwisku i dołączyć kolejny
dokument do jego archiwum. Każdy dokument może mieć nadany konkretny typ już na
etapie skanowania. Zapewnia to usprawnienie pracy i zminimalizowanie
ryzyka wystąpienia błędów w archiwizowaniu danych. Oprogramowanie
oferowane jest w pakiecie z zaawansowanym wielofunkcyjnym urządzeniem
drukującym oraz wsparciem technicznym i opieką serwisową.

 

Bezpieczeństwo i integralność danych

Największe wyzwania związane z administrowaniem
dokumentacją wiążą się z bezpieczeństwem, zapewnieniem integralności oraz
usprawnieniem zarządzania danymi. Dotyczy to zarówno cyfryzacji, jak i
opracowania odpowiedniej polityki druku. Wdrożenie właściwych narzędzi
służących do nadzoru nad tym, co, gdzie i przez kogo jest drukowane
(Equitrac, WorkingDoc Cost Control, Card Authentication Package, Enhanced
Locked Print, Streamline), umożliwia zabezpieczenie poufnych dokumentów oraz
lepsze monitorowanie dostępu do nich, a w rezultacie obniżenie
kosztów związanych z drukiem. Nie bez znaczenia są też dodatkowe funkcje
związane z bezpieczeństwem, takie jak wydruk podążający czy poufny.
Istotna jest również  możliwość sprawnego
i efektywnego ucyfrowienia wstecznego istniejącej dokumentacji papierowej.
Wiąże się to nie tylko z możliwością znacznie szybszego dostępu do danych,
ale również obniżeniem kosztów archiwizacji.

Więcej informacji: healthcare@ricoh.pl