W ocenie czytelników portalu CRN.pl już widać, że obecny rok będzie lepszy pod względem przychodów niż 2018. Powstaje natomiast pytanie, jak na przyszłość firm IT wpłyną coraz bardziej odczuwane przez nie trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Najnowsze wyniki naszej ankiety wskazują, że staje się to coraz bardziej palącą kwestią.

Przypomnijmy, że kiedy w grudniu 2018 r. za pośrednictwem naszej ankiety zapytaliśmy czytelników portalu CRN.pl o ocenę kończącego się wówczas roku pod względem przychodów, tylko 29 proc. respondentów stwierdziło, że był on lepszy w zestawieniu z rokiem 2017, a według 25 proc. – podobny. Tymczasem pozostali uczestnicy ankiety (46 proc.) przyznali wprost, że wiodło im się gorzej w porównaniu z dwunastoma miesiącami 2017.

Tym razem zwróciliśmy się z prośbą o ocenę przychodów w I półroczu 2019 i otrzymaliśmy odpowiedzi, które napawają większym optymizmem. Aż 48 proc. respondentów ankiety CRN.pl wskazało, że było ono lepsze, a według 20 proc. – porównywalne z tym samym okresem ub.r. Pozostała część respondentów przyznała jednak, że w pierwszym półroczu bieżącego roku wiodło im się zdecydowanie gorzej, biorąc pod uwagę przychody firmy. Jeśli chodzi o prognozy odnośnie do bieżącego półrocza, to 50 proc. respondentów uważa, że w zestawieniu z tym samym okresem ub.r. ich firmy odnotują wyższe przychody, a w ocenie 11 proc. ich poziom będzie podobny. Jednocześnie 25 proc. spodziewa się spadku, a 14 proc. pytanych, nie chcąc przedwcześnie wyrokować, wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

W związku z coraz częściej dyskutowanymi w branży problemami kadrowymi – jeśli chodzi o szeroko pojętych specjalistów IT – zapytaliśmy następnie czytelników portalu CRN.pl, czy na rozwój ich przedsiębiorstw wpływają hamująco kłopoty ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Wszak brak do pracy ludzi o konkretnych kwalifikacjach, o którym często słyszymy m.in. w rozmowach z właścicielami firm IT, prędzej czy później musi wpłynąć na możliwości dalszego rozwoju, a w konsekwencji również ich kondycję finansową. Odpowiedzi na to ostatnie pytanie (patrz: wykres) uświadamiają, że kwestia niedoboru kadr w przedsiębiorstwach z polskiego rynku IT staje się naprawdę paląca.