Oprogramowanie ITManager (ITM) umożliwia centralne zarządzanie infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstw oraz urzędów. ITM jest obecny na rynku już od ponad 13 lat. Korzysta z niego ponad tysiąc klientów, w tym m.in. GIODO.

ITM ma budowę modułową. Najważniejsze obszary, w których jest pomocny, to zarządzanie zasobami IT i legalnością oprogramowania, monitoring komputerów oraz szeroko rozumiany helpdesk. Firmy resellerskie mogą oferować poszczególne moduły, dzięki czemu nie narażają klientów na niepotrzebne koszty. ITM umożliwia też świadczenie szeregu dodatkowych usług – od konsultacji przedsprzedażowych i wdrażania oprogramowania po szkolenia kompetencyjne, na których partnerzy będą dodatkowo zarabiać.

 

ITManager i RODO

Zgodnie z zaleceniami GIODO oraz zbliżającym się terminem wejścia w życie rozporządzenia RODO każda firma powinna być w stanie w sposób systemowy generować raporty o aktualnych uprawnieniach związanych z dostępem do rejestrów zbiorów danych (w szczególności baz danych, systemów informatycznych oraz zasobów sieciowych). Obecne analizy stanu faktycznego u klientów w 90 proc. przypadków nie pozwalają określić, kto i do czego ma dostęp, kiedy został mu on nadany oraz na jaki okres.

Rozwiązanie tego problemu zapewnia wdrożenie modułu Rights Management systemu ITM. Gwarantuje on prawidłową realizację procesu nadawania i odbierania uprawnień. Każdy wniosek użytkownika jest rejestrowany poprzez portal WWW, następnie przekazywany do bezpośredniego przełożonego, a potem do ABI/ADO, który po akceptacji zleca realizację. Każdy wniosek o dostęp jest dokumentowany w postaci przejrzystych raportów, dostępnych dla ABI. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości system umożliwia uruchomienie procesu odebrania uprawnień. Wszystkie decyzje o akceptacji lub odrzuceniu wniosku są rejestrowane.

 

Zarządzanie zasobami IT, monitoring, ochrona i… oszczędności

Dla przedsiębiorców ITM jest nieocenionym narzędziem, pomocnym w monitorowaniu efektywności wykorzystania czasu pracy i wydajności pracowników. Dostarcza cennych informacji o ich aktywności w internecie i wpływa na ograniczenie czasu spędzanego w portalach społecznościowych, na czatach i robieniu zakupów w sieci. Zapewnia także przegląd rzeczywistego wykorzystania posiadanych licencji na oprogramowanie (analiza czasu aktywności/bezczynności użytkownika w poszczególnych aplikacjach). Dane są prezentowane w postaci przejrzystych zestawień i wykresów ułatwiających ich analizę.

W ramach inwentaryzacji ITM skanuje całe środowisko IT, dzięki czemu jest w stanie dostarczyć informacji o znajdujących się w nim zasobach sprzętowych oraz relacjach między nimi. Dzięki temu zespół IT ma pełną kontrolę nad zarządzaną infrastrukturą, za którą odpowiada. ITM zawiera też moduł analizujący informacje o zlecanych przez użytkowników wydrukach i związanych z tym kosztach. Pomaga również chronić zawartość komputerów przed wyciekiem poufnych informacji. ABI zyskuje możliwość autoryzacji oraz przeglądu operacji kopiowania z/do urządzeń typu pendrive.

System został zaprojektowany i wyprodukowany przez Infonet Projekt SA.

Więcej informacji: www.it-man.pl