Założona w 1997 r. innovaphone od początku specjalizuje się w produkcji systemów komunikacyjnych IP. Dwadzieścia lat na rynku zaowocowało powstaniem doświadczonego zespołu inżynierskiego i handlowego, co z kolei przełożyło się na osiągnięcie mocnej pozycji na rynkach europejskich. Obecnie niemiecki producent należy do średniej wielkości przedsiębiorstw technologicznych. Do najważniejszych linii produktowych innovaphone zalicza się PBX-y, telefony IP oraz rozwiązania do UC.

Jak oceniają specjaliści innovaphone, nasz rynek telekomunikacyjny od lat charakteryzuje się dużym potencjałem wzrostowym. W najbliższych latach dobra koniunktura ma dotyczyć zwłaszcza systemów IP. Lokalne, ale też i zagraniczne przedsiębiorstwa oraz instytucje – zwłaszcza wielooddziałowe – potrzebują wysokiej jakości produktów ze zintegrowanymi opcjami UC. Niemiecki producent oferuje wszystkie nowoczesne funkcje zunifikowanej komunikacji na jednej platformie oraz rozwiązanie w chmurze.

Do ważnych cech rozwiązań innovaphone należy zaliczyć pełną integrację urządzeń mobilnych z systemem komunikacyjnym oraz aplikacje unified communications, takie jak wideokonferencje adhoc, application sharing lub zapewnienie możliwości pracy w dowolnym miejscu. Usługę Anywhere workplace innovaphone świadczy w oparciu o najnowszą technologię WebRTC.

 

As w talii

Oferta innovaphone liczy kilkaset produktów. Wśród nich, obok już wspomnianych centralek PBX i telefonów IP, można wyróżnić bramy VoIP. Jednym z produktów z tej kategorii jest model IP811. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że tak naprawdę mamy w tym przypadku do czynienia z urządzeniem wielofunkcyjnym. Może bowiem pełnić rolę PBX-a albo systemu UC, bo to de facto kompletny i zintegrowany system do zunifikowanej komunikacji. Wspomniane cechy mogą być szczególnie przydatne w firmach do 200 pracowników. Rozwiązanie może spełniać rolę PSTN, jak też zapewnia możliwość korzystania z 10 kanałów konferencyjnych.

Bramę innovaphone IP811 wyposażono w wewnętrzne gniazdo dla nośnika SSD i w dwa porty Gigabit Ethernet. Można więc powiedzieć, że to w zasadzie urządzenie uniwersalne, którym powinny zainteresować się małe, średnie, a także duże przedsiębiorstwa. Zwłaszcza te, które potrzebują stabilnego i niezawodnego systemu telekomunikacyjnego.

Andreas Maier

Area Sales Manager Central East Europe w innovaphone

Wiele wskazuje na to, że już w niedalekiej przyszłości tradycyjne systemy telefonii mogą być dla klientów niewystarczające. Wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia, tak jak oczekiwania nabywców rosną wraz z pojawianiem się na rynku nowych rozwiązań. Nasza wiedza o rynku pozwala na stwierdzenie, że już niebawem wzrośnie popyt na bardziej rozbudowane produkty telekomunikacyjne. Ale jesteśmy przygotowani na różne warianty. Mamy w ofercie urządzenia, w których dominują tradycyjne funkcje telefoniczne, jak również kompleksowe rozwiązania UC. Naszą cechą jest to, że szybko potrafimy dostosować się do zmian zachodzących na rynku telekomunikacyjnym.

Więcej informacji: dystrybutorzy innovaphone w Polsce – Komsa Systems Polska tel. 71 33 11 400 lub Kontel tel. 22 646 76 76