Nowa wirtualna platforma
Exea to kompletna infrastruktura IT oferowana firmom i  instytucjom jako usługa chmury prywatnej.
Całość bazuje na VMware vCloud Director, co stawia Exea w gronie liderów
technologicznych na polskim rynku centrów danych. Platforma dostarcza
administratorom zestaw narzędzi do zarządzania oraz rozdzielania zasobów
obliczeniowych, sieciowych i przestrzeni dyskowych. VMware vCloud Director
gwarantuje pełną kontrolę zasobów chmury prywatnej bez kłopotów
z zarządzaniem warstwą sprzętową.

Exea opiera swoją
strategię działania na relacjach z resellerami oraz integratorami.
W tym celu dostawca opracował program partnerski, którego celem jest
zadowolenie wszystkich uczestników biznesu: klientów końcowych, resellerów
i Exea. Współpraca z partnerami bazuje na przejrzystych warunkach.
Każdy z nich otrzymuje gwarancję stałej prowizji od sprzedaży. Usługi data
center rozliczane są w cyklach miesięcznych, co oznacza stały
i regularny dochód ze sprzedaży. Exea generuje leady i przekazuje
potencjalnych klientów partnerowi do dalszej obsługi.

Integratorzy mają też
możliwość prowadzenia wspólnych projektów marketingowych z dostawcą.
W ramach takich inicjatyw możliwy jest udział w branżowych
wydarzeniach i konferencjach oraz prowadzenie działań typu media
relations. Kadra partnera może liczyć na profesjonalną pomoc techniczną ze
strony Exea. Współpraca koordynowana jest przez product managerów przypisanych
do poszczególnych usług.

Udział w programie
partnerskim wiąże się także z podnoszeniem kwalifikacji zespołu partnera –
dzięki uczestnictwu w Akademii Exea. Szkolenia i warsztaty
produktowe, sprzedażowe i techniczne oraz system certyfikacji sprzedawców
dają pewność, że doradcy biznesowi u integratora będą zawsze dysponować
odpowiednią wiedzą IT.

 

Oferta Exea jest warta uwagi, tym bardziej że resellerzy
coraz częściej poszukują możliwości szybkiego wdrożenia nowych usług  informatycznych, których wymagają klienci.
Chmura obliczeniowa jest dostępna dla wszystkich, ale – jak pokazują różne
badania – osoby decyzyjne w kwestiach IT wciąż mają wiele obaw
związanych z bezpieczeństwem danych. Nie są one bezzasadne. Ostatnie
miesiące przyniosły bezprecedensowy wzrost cyberzagrożeń. Dlatego tak ważny
jest solidny dostawca usług w chmurze oraz ośrodek oferujący bezpieczne
i sprawdzone zasoby serwerowe, a także przestrzeń dla infrastruktury.
Warunki te spełnia centrum danych Exea, które dysponuje własnym obiektem
i zbudowanymi na podstawie certyfikowanego projektu wykonawczego
(certyfikat Uptime Insitute Tier III of Design Documents).

Chmura Exea – podstawowe dane

• Zarządzanie
maszynami wirtualnymi przy użyciu otwartych interfejsów bazujących na usługach
REST: VMware vCloud API i Open Virtualization Format.

• Użytkownik jednego wirtualnego serwera
ma do dyspozycji: CPU do 24 vcore, RAM do 96 GB, HDD do 2 TB.

• Platforma udostępnia
prekonfigurowane szablony maszyn oraz opcje tworzenia własnych szablonów dla
wielu wirtualnych maszyn.

• Load balancer:
narzędzie zarządzające obciążeniami zasobów z możliwością szybkiej
konfiguracji.

• Platforma umożliwia pełne zarządzanie
zrzutami stanu maszyn wirtualnych (snapshotami).

• Użytkownik
administruje całą wirtualną siecią w ramach IaaS.

• W systemie działa
dedykowany firewall do ochrony ruchu między maszynami i siecią zewnętrzną.

• Platforma daje możliwość bardzo
precyzyjnego zarządzania dostępem do sieci poszczególnych użytkowników.

• Użytkownicy otrzymują bezpośredni dostęp
do katalogów i wirtualnych ośrodków danych za pomocą przyjaznego portalu
WWW.

Więcej informacji pod
adresem
: exea.pl