Efekt? Rozproszony sprzęt IT, taki jak routery VoIP, przełączniki i serwery, ulega przegrzaniu lub uszkodzeniu z powodu nie zachowania właściwych warunków środowiska pracy tych urządzeń. Warto więc pamiętać o podstawowych zasadach chłodzenia środowisk IT i znać najlepsze metody odprowadzania ciepła. W przeciwnym razie użytkownik serwerowni musi się liczyć z tym, że temperatura w tym pomieszczeniu przekroczy właściwy zakres. Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji (ASRAE), powszechnie powoływanymi w normalizacji oraz projektowaniu w Polsce, temperatura ta powinna zawierać się w granicach 18–27°C, a wilgotność w granicach 5,5–15°C według wskazań termometru mokrego. Trzeba uświadamiać klientów, że każdy kilowat energii zużytej przez ich urządzenia IT przyczynia się do powstania kilowata energii cieplnej, który należy usunąć, przy czym efektywność energetyczna rozwiązań powstających „ad hoc” jest daleka od optymalnych, co bezpośrednio wpływa na koszty zużywanej przez nie energii.

Z małych, ograniczonych przestrzeni, takich jak biuro lub niewielkie pomieszczenie sieciowe, ciepło można odprowadzać na różne sposoby. W przypadku wentylacji pasywnej ciepłe powietrze miesza się z zimniejszym poprzez otwory lub kratki wentylacyjne. Jej efektywność można zwiększyć dzięki urządzeniu wymuszającemu obieg powietrza. Innym sposobem jest odprowadzanie ciepła przez system klimatyzacji budynku, jak również chłodzenie dedykowane, kiedy ciepłe powietrze może być usuwane przez specjalny klimatyzator.

W większości pomieszczeń IT wentylacja jest najbardziej efektywną i praktyczną metodą chłodzenia. W serwerowniach o wysokiej gęstości urządzeń zaleca się wentylację z obiegiem wymuszonym i klimatyzację z urzadzeniami bezpośredniego odparowania lub wytwornicami wody lodowej. Nie poleca się wykorzystywania istniejących systemów tzw. klimatyzacji komfortu, gdyż często staje się to przyczyną dużych wahań temperatury w pomieszczeniu oraz awarii w serwerowni.

 

Obecnie podczas budowy lub modernizacji systemów zwraca się przede wszystkim uwagę na efektywność, opłacalność oraz późniejszy wpływ infrastruktury na środowisko. Dlatego też często korzysta się z technologii zasilania i chłodzenia, które są skalowalne, modułowe a także efektywne energetycznie. APC by Schneider Electric zapewnia rozwiązania umożliwiające dalszą redukcję kosztów oraz podnoszenie efektywności energetycznej. Oferta obejmuje urządzenia zasilające i chłodzące, niezawodne oprogramowanie oraz szafy i akcesoria. Tak kompletne portfolio urządzeń umożliwia zaprojektowanie i wdrożenie infrastruktury w pełni obsługującej zarówno zwirtualizowane, jak i fizyczne centra danych.

Odpowiednio zwymiarowana infrastruktura oraz zastosowanie skalowalnych rozwiązań zasilania i chłodzenia pozwala dostosować wydajność centrum danych do faktycznego zapotrzebowania, podnosząc jego efektywność i opłacalność. Rozwiązania APC by Schneider Electric, sprzężone z oprogramowaniem do monitorowania, integrują fizyczną infrastrukturę z wirtualnymi serwerami i oferują pełen obraz centrum danych. W ten sposób dają administratorom możliwość zarządzania złożonymi, zwirtualizowanymi środowiskami.

 

System InRow RD

Rozmiar, elastyczność, funkcjonalność – każdy z tych aspektów systemu InRow RD dostosowano z myślą o wyposażeniu serwerowni, jej rozbudowie oraz bezproblemowym wdrożeniu środowiska o wysokiej gęstości. Ułatwia to architektura Close Coupled Cooling, maksymalizując przewidywalność, moc i sprawność chłodzenia.

Dodatkowe korzyści płynące z zastosowania systemu InRow RD

>> efektywne energetycznie urządzenia zapewniają utrzymanie właściwej temperatury
oraz wilgotności,

>> wentylatory o zmiennej prędkości (silniki EC) z możliwością wymiany podczas pracy,

>> możliwość monitorowania parametrów prądu oraz dostępnej wydajności chłodzenia w czasie rzeczywistym,

>> powiadamianie o przewidywanych awariach,

>> typoszereg urzadzeń o wydajności od 10 do 70 kW mocy chłodniczej,

>> wbudowane funkcje zarządzania,

>> możliwość wyboru rozwiązania z chłodzeniem cieczą lub powietrzem.

 

System InRow RD zapewnia ścisłe dopasowanie wydajności chłodzenia do obciążenia cieplnego, zapobiegając powrotowi powietrza wylotowego do urządzeń IT wrażliwych na warunki otoczenia. Dzięki ukierunkowanemu torowi przepływu chłodzenia sprawdzi się w pomieszczeniach bez urządzeń klimatyzacyjnych oraz jako uzupełnienie nadmiernie obciążonych systemów. InRow RD wychwytuje gorące powietrze wylotowe bezpośrednio ze sprzętu IT, zamiast na końcu rzędu lub w osobnej lokalizacji – dzięki temu chłodzenie staje się bardziej przewidywalne. Gorące powietrze ze sprzętu IT jest kierowane do systemu za pomocą wentylatorów o zmiennej prędkości. Zainstalowana wewnątrz obudowy chłodnica pochłania ciepło z powietrza i oddaje zimne powietrze z powrotem do rzędu lub pomieszczenia. Natomiast zadaniem wentylatorów o zmiennej prędkości, modulacji mocy czy budowie rzędowej, jest obniżenie kosztów operacyjnych.

Trzy pytania do…

Pawła Wróbla, senior solution data center architect w APC by Schneider Electric 

CRN Truizmem wydaje się stwierdzenie, że bez klimatyzacji nie ma serwerowni. Tymczasem wielu użytkowników bagatelizuje tę kwestię, m.in. ze względu na generalnie chłodny klimat w naszej części Europy. Po co mają inwestować w klimę?

Paweł Wróbel W przypadku przyjętych standardowych warunków klimatycznych nierzadko zapomina się, że coraz częściej występują ekstremalne wartości temperatury, które w ogromnym stopniu wpływają na dobór mocy chłodniczej urządzeń klimatyzacyjnych. Dla przykładu w Warszawie w 2015 r. zanotowano 39,5°C. Gdy przyjmie się, zgodnie z wytycznymi ASHRAE, zalecane dla urządzeń IT graniczne parametry temperatury wynoszące 18–27°C oraz wilgotności wynoszące minimum 15°C termometru mokrego i maksymalnie 60 proc.RH, może dojść do sytuacji, że nominalnie obciążona serwerownia przez kilka dni następujących bezpośrednio po sobie nie będzie utrzymywała tych parametrów. A to przekłada się na podwyższenie ryzyka operacyjnego związanego z zapewnieniem niezawodnej pracy urządzeń IT.

 

CRN Wybór sposobu chłodzenia znacząco wpływa także na ilość zużytej energii. Na jakie jeszcze kwestie trzeba zwrócić klientowi uwagę?

Paweł Wróbel Lokalizacja urządzeń i stopień recyrkulacji gorącego powietrza w pomieszczeniu z serwerami może wpłynąć także na skuteczność schładzania i eliminację tzw. wysp ciepła. Paradoksalnie w trakcie eksploatacji najwięcej problemów generują te serwerownie, których obciążenie jest niewielkie. Chęć posiadania rezerwy mocy chłodniczej „na wszelki wypadek” może powodować permanentne niedociążenie urządzeń chłodzenia oraz zasilania serwerowni, co zmniejsza jej efektywność energetyczną.

 

CRN Z tego wynika, że integrator ani jego klient nie powinni bagatelizować tej kwestii w projekcie serwerowni, nawet tej niedużej.

Paweł Wróbel Należy zdać sobie sprawę, że instalacje i systemy chłodzenia w serwerowni powinny działać bez zakłóceń przez 10–15 lat. A to zależy od wiedzy, doświadczenia i odpowiedzialności projektanta, który wraz z inwestorem i wykonawcami ma za zadanie zapewnić niezawodną pracę systemów informatycznych oraz stały dostęp do zasobów IT.

Więcej informacji: Paweł Wróbel, pawel.wrobel@schneider-electric.com