Informacje przechowywane i przetwarzane przez przedsiębiorstwo stanowią jego cenny zasób, którego utrata może znacząco wpłynąć na zdolność działania. O ile świadomość konieczności ochrony systemów informatycznych jest powszechna, o tyle wiele firm wciąż nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń płynących z niewłaściwej ochrony danych, które przepływają przez biurowe drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i skanery.

Bezpieczeństwo druku w firmach to poważny problem. Jak wynika z analizy firmy Quocirca, która w grudniu 2018 r. przebadała 250 przedsiębiorstw z całego świata, w aż 59 proc. z nich doszło do wycieku danych w trakcie drukowania. Przeciętnie taki incydent przekładał się na straty wysokości 1,5 mln zł. W dobie upowszechniania się Internetu rzeczy należy pamiętać, że każde urządzenie podłączone do sieci, w tym także drukarka, może stanowić wektor ataku na firmową infrastrukturę.

Bardzo istotny jest zatem wybór sprzętu, który zapewnia regularne aktualizacje oprogramowania, a także jest zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostępem spoza sieci. Dlatego drukarki Brother mają wbudowaną obsługę protokołu IPsec, służącego do obsługi bezpiecznych połączeń oraz wymiany kluczy szyfrowania pomiędzy urządzeniami wewnątrz sieci. Dzięki temu nie ma potrzeby instalowania oprogramowania pośredniego ani używania zewnętrznego sprzętu zabezpieczającego. Urządzenia mają do dyspozycji także filtr IP i kontrolę protokołów.

Równie ważne jak ochrona sprzętu przed atakiem z zewnątrz okazuje się zadbanie, by firmowe dane były odpowiednio zabezpieczone przed nieautoryzowanym wykorzystaniem przez pracowników przedsiębiorstwa. Niewłaściwe zabezpieczenie firmowej dokumentacji podczas procesów jej druku i skanowania może być równie kosztowne jak atak hakerski. Rozwiązaniem opisanego problemu jest wdrożenie systemu autoryzacji korzystania z urządzenia. Wybrane modele drukarek i skanerów Brother mają opcję zabezpieczenia dostępu kodem PIN, dzięki czemu jedynie upoważnieni pracownicy mogą korzystać z niektórych funkcji sprzętu.

Urządzenia Brother pozwalają także na ograniczenie ingerencji z poziomu interfejsu, co utrudnia potencjalny atak za pomocą malware’u. Firmy coraz częściej inwestują również w odpowiednie szkolenia pracowników z zakresu bezpiecznego druku, dzięki czemu zmniejszają ryzyko dostania się poufnych danych w niepowołane ręce wskutek pomyłki lub nieuwagi. Jednocześnie w ten sposób zwiększają społeczną świadomość problemu, z korzyścią dla biznesu, a także sprzedawców bezpiecznych rozwiązań.