Usługi obejmują przede wszystkim szkolenia i implementacje wielu produktów z oferty Bakotechu. Już od 1 października br. partnerzy dystrybutora będą mogli zakupić vouchery na szkolenia dotyczące trzech pierwszych producentów – WatchGuard Technologies (wydajne rozwiązania UTM i ochrona sieci bezprzewodowych), Cososys (skuteczna i łatwa we wdrożeniu i użyciu platforma DLP) oraz SolarWinds (efektywne zarządzanie infrastrukturą sieciową). W kolejnych kwartałach oferta poszerzana będzie o pozostałe rozwiązania krakowskiego dystrybutora.

Szkolenia zostały przygotowane we współpracy z producentami i na podstawie ich autoryzowanych programów kształcenia. Dzięki temu osoby biorące w nich udział mogą maksymalnie wykorzystać czas, by przygotować się do egzaminów certyfikacyjnych, mając dostęp do najbardziej aktualnych materiałów i ćwiczeń. Wszystkie autoryzowane szkolenia certyfikacyjne będą odbywały się w Krakowie i Warszawie.

Oprócz tego Bakotech oferuje także autorskie szkolenia z administrowania, dające przegląd najważniejszych funkcjonalności oferowanych rozwiązań oraz przygotowujące administratorów do zarządzania infrastrukturą wybranych producentów. Taka praktyczna edukacja będzie prowadzona również online, więc każdy administrator bez względu na to, gdzie znajduje się siedziba jego przedsiębiorstwa, będzie miał do niej łatwy dostęp.

Wszystkie szkolenia sprzedawane będą w formie voucherów elektronicznych. Będzie je można wykorzystać w okresie 90 dni od zakupu, rezerwując wybrane pozycje na stronie www.adit.pl. Vouchery będą na okaziciela, więc jeśli partner zechce zaoferować klientowi udział w szkoleniu, nie będzie to wymagać od niego żadnych dodatkowych działań. Wykłady i prezentacje w języku polskim będą prowadzone przez inżynierów dystrybutora, którzy posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty.

 

Krzysztof Hałgas, dyrektor zarządzający, Bakotech

ADIT działa w modelu dystrybucyjnym, czyli nie konkuruje z naszymi partnerami handlowymi. Całe grono resellerów i integratorów, które albo nie dysponuje odpowiednimi zasobami technicznymi, albo woli je wykorzystać do innych celów, może poprzez nasze Centrum Kompetencyjne oferować usługi szkoleniowe i wdrożeniowe klientom końcowym. W ten sposób mogą zwiększyć swoje możliwości biznesowe, nie rezygnując z projektów, których nie byliby w stanie wykonać, i dodatkowo zarabiać na odsprzedaży wybranych usług z całego portfolio ADIT-u. Mechanizm jest bardzo prosty. Otóż każdy partner, który otrzyma ofertę, np. na rozwiązania marki WatchGuard, będzie mógł skorzystać z opcji dołączenia szkoleń i implementacji u klienta końcowego.

Na szkoleniach oferta Centrum Kompetencyjnego ADIT się nie kończy. Dystrybutor wprowadza też dla całej swojej grupy handlowej w Polsce i Europie Środkowej usługi instalacji i implementacji wielu rozwiązań wybranych producentów. Już teraz są one dostępne dla partnerów w działach sprzedaży Bakotechu. Na początku 2019 r. dojdą również usługi zarządzania infrastrukturą IT dla dostawców usług zarządzanych, które będą uzupełnieniem tego, co dystrybutor już oferuje w obszarze rozwiązań MSP (Managed Service Provider).

Klienci końcowi będą mogli skorzystać ze wszystkich szkoleń i usług tylko wtedy, jeśli zakupią je w sieci partnerskiej Bakotechu. Dla resellerów i integratorów oznacza to podwójny zysk – mogą poszerzyć ofertę o usługi ADIT i uzyskać dodatkową marżę w projektach handlowych. W ten sposób, zachowując własne zasoby techniczne do innych celów, są w stanie zwiększyć efektywność swojego biznesu. W rezultacie taki model sprzedaży z jednej strony daje nowe możliwości partnerom handlowym, a z drugiej eliminuje ryzyko konkurowania z dystrybutorem, np. w zakresie szkoleń dla klientów.

Dodatkowe informacje na stronie:

www.adit.pl

Kontakt dla resellerów i integratorów:

Krzysztof Hałgas, dyrektor zarządzający, kh@bakotech.pl