Pandemiczne blokady i rozwój pracy zdalnej stały się impulsem do rozwoju rynku zintegrowanej komunikacji i współpracy (UCC), a efekt ten trwa do dziś. Co istotne, nawet ewentualny koniec zagrożenia Covid-19 nie zatrzyma już wzrostowego trendu – wieszczą analitycy MarketsandMarkets. Oczekują, że wartość sprzedaży na rynku zintegrowanej komunikacji i współpracy (UCC) zwiększy się niemal dwukrotnie w ciągu 5 lat – z 67,4 mld dol. w 2021 r. do 127,5 mld dol. w 2026 r. Oznaczałoby to, że średnia roczna stopa wzrostu wyniesie 13,6 proc. Dane obejmują systemy do wideokonferencji, rozwiązania chmurowe (UCaaS) i telefonię IP.

Najważniejszą przyczyną szybkiego rozwoju tego rynku teraz i w przyszłości jest trwała zmiana modelu pracy na zdalny, a w ostatnim czasie na hybrydowy. Przedsiębiorcy musieli sięgnąć po rozwiązania, które pozwalają utrzymać im ciągłość biznesową – komunikację w czasie rzeczywistym w rozproszonych zespołach, jak też relacje z kontrahentami i klientami, co dotyczy zwłaszcza firm usługowych. Przewiduje się również, że rozwojowi UCC będzie sprzyjać upowszechnienie zjawiska BYOD. 

Czynniki rozwoju rynku UCC to…  
  • praca zdalna i hybrydowa,
  • trend mobilności i BYOD,
  • popularność rozwiązań chmurowych (w przypadku UCaaS),
  • postępująca indywidualizacja rozwiązań.

 

Dobry czas dla telefonii IP

Według analityków MarketsandMarkets rozwiązania telefonii IP będą generować największe przychody w najbliższych latach. Ma o tym decydować duża uniwersalność w interaktywnej komunikacji (połączenia wideo, głosowe, wiadomości, transmisja danych), elastyczność, łatwość użycia w dowolnym miejscu oraz stosunkowo niskie koszty zarządzania.

  

Rynek wchodzi w nową fazę

Po wybuchu pandemii firmy sięgały po jakiekolwiek narzędzia do komunikacji i współpracy, byle tylko utrzymać kontakt załogi w warunkach lockdownów. Teraz, jak zauważają dostawcy, wybory klientów stają się bardziej przemyślane i świadome. Przede wszystkim oczekują oni rozwiązań dostosowanych do hybrydowego modelu pracy. Według danych Cisco, w 98 proc. wszystkich spotkań biznesowych przynajmniej jedna osoba uczestniczy zdalnie. Powoduje to konieczność zapewnienia rozwiązań do pracy i komunikacji grupowej, które będą równie sprawne i bezpieczne zarówno w biurze, jak i w domu, czy też w jakimkolwiek innym miejscu.

– Obecnie jesteśmy na etapie tworzenia zupełnie nowego środowiska pracy. W środowisku tym rozwiązania do współpracy stały się kluczowym zasobem biznesu,  ich bezpieczeństwo natomiast jest najważniejszym kryterium wyboru – twierdzi Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco w Polsce.

Dostawcy zgodnie podkreślają, że obecnie kwestia ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, wyciekiem treści komunikacji czy zhakowaniem danych jest kluczowa dla użytkowników. Zwłaszcza w branżach wrażliwych na wycieki danych, jak telemedycyna i sądownictwo, rozwiązania do wideokonferencji i współpracy – jak też właściwe procedury bezpieczeństwa – muszą zapewnić ochronę prywatności uczestników oraz danych.

Zdaniem integratora

Karol Krajewski, Regional Commercial Sales Director, Statim Integrator  

Bardzo często w dużych firmach lokalny dział IT dostaje z centrali budżet i listę sprzętu, w który ma wyposażyć swoją salę czy sale. Praktycznie zawsze takie projekty zaczynam od „przymusowej” wizji lokalnej, podczas której nagle okazuje się, że sprzęt z listy zupełnie nie pasuje do realiów biura. Nasze najważniejsze zadanie jest więc takie, aby przeformatować całą ofertę, doradzić klientowi, ustrzec go przed błędami oraz poprowadzić cały projekt do końca z sukcesem. Ponieważ miejsca pracy u naszych klientów przeszły całkowitą transformację – zwiększyła się liczba sal wyposażonych w profesjonalny sprzęt do wideokonferencji – będą oni nadal oczekiwać przede wszystkim prostej integracji tych rozwiązań w ich lokalnych ekosystemach. Istotna pozostanie również otwartość na wszystkie platformy, ponieważ użytkownicy często się zmieniają, korzystając ze sprzętu różnych producentów działającego w oparciu o różne systemy operacyjne.

  
Marek Matejek, wiceprezes, Damovo  

Wśród najważniejszych trendów na rynku UCC spodziewam się popytu na aplikacje do mobilnej komunikacji oraz do automatyzacji, a w przypadku sprzętu na niewielkie, osobiste urządzenia wideo podłączane do komputera oraz na słuchawki. Istotne pozostanie zapewnienie bezpieczeństwa oraz komunikacji za pośrednictwem VPN-a. Jeśli chodzi o preferencje użytkowników, to wśród kluczowych należy wymienić komunikację z pomocą notebooka czy tabletu z możliwością połączeń głosowych, wideo, czatu oraz korzystania z aplikacji do zdalnej pracy grupowej. Preferowane są również urządzenia z redukcją szumów i zakłóceń do transmisji toru audio. Widoczna będzie presja cenowa i dążenie klientów do tego, aby każdy pracownik miał pełną aplikację mobilną. Największego popytu na UCC w 2022 r. można oczekiwać w segmencie średnich i dużych firm, przede wszystkim w zastosowaniach związanych z obsługą klienta oraz w e-commerce.

  

Prostota, wydajność, kompleksowość

Widocznym kierunkiem zmian na rynku jest obecnie rosnące zapotrzebowanie na wydajniejsze i łatwiejsze w obsłudze rozwiązania.

– Spodziewam się, że w najbliższych miesiącach przedsiębiorstwa będą nadal inwestować w rozwiązania do pracy zdalnej, ale już w bardziej przemyślany sposób, zwracając szczególną uwagę na kompleksową ofertę oraz na bezpieczeństwo – przewiduje Łukasz Kulig, dyrektor zarządzający polskim oddziałem Avaya.

Dodaje, że firmy szukają obecnie wszechstronnych systemów ułatwiających współpracę, które są prostsze w obsłudze niż środowiska złożone z wielu aplikacji. Użytkownicy chcą rozwiązań uniwersalnych, z których będzie można korzystać niezależnie od oprogramowania do komunikacji, jakiego używa firma czy pojedynczy pracownik. Inny wyraźny ostatnio trend to oczekiwanie bardzo wysokiej jakości obrazu i dźwięku.

– Czas kompromisów w tym obszarze się skończył – twierdzi Łukasz Kulig.

Tradycja ustąpi miejsca chmurze

Covid-19 spowodował duży wzrost popytu na rozwiązania w chmurze i ten trend nie ominął komunikacji. Tutaj też pandemia niewątpliwie była iskrą, która odpaliła boom na rynku. Dane Synergy Research Group pokazują, że wskaźnik wzrostu liczby subskrybentów UCaaS (zintegrowana komunikacja jako usługa) zwiększył się o 41 proc. w 2020 r., w porównaniu z poziomem 27 proc. w 2019 r. Przypuszcza się, że tendencja korzystania z UCC niezależnie od lokalizacji będzie sprzyjać wzrostowi rynku.

– Tradycyjne rozwiązania muszą ustąpić miejsca zaawansowanym środowiskom współpracy w chmurze, które wychodzą daleko poza zakres wideokonferencji czy też spotkań online, a wdrażane w nich usługi mocno odciążają telefonię komórkową – uważa dyrektor zarządzający Avaya.

Z popularnością platform chmurowych związana jest kolejna zmiana obserwowana na rynku, czyli upowszechnienie rozwiązań Unified Communications and Collaboration wśród małych firm. Przyczyniają się do tego coraz tańsze stacjonarne zestawy do wideokonferencji. Dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mają skromne budżety na IT, chmurowe rozwiązania mają co najmniej dwie istotne zalety: jest to sposób na ograniczenie wydatków i zmniejszenia złożoności rozwiązań. Chętnie sięgają po te rozwiązania firmy poszerzające geograficzny zasięg działania o nowe oddziały, jak i startupy.

Boom na zintegrowaną komunikację w małych firmach to jednak tylko przyspieszenie trendu, jaki rysował się już przed pandemią. W 2019 r. 46 proc. najmniejszych biznesów (do 20 osób) planowało przyjęcie jakiejś formy UCC w ciągu najbliższych 2 lat – wynika z danych MarketsandMarkets.

Niestety dla sprzedawców, rynku UCC nie ominął problem z dostępnością sprzętu i nie zanosi się na szybką poprawę w tej kwestii. 

– To zjawisko w mojej ocenie będzie nam towarzyszyć jeszcze przynajmniej przez cały 2022 rok. Dlatego duży nacisk kładziemy na planowanie zakupu sprzętu, integrację rozwiązań i same projekty nawet z 6-miesięcznym wyprzedzeniem, tam gdzie to tylko możliwe. To pozwala nam zachować ciągłość dostaw, a klientowi w terminie spożytkować budżet – mówi Karol Krajewski, Regional Commercial Sales Director w Statim Integrator.

Zdaniem specjalisty

Łukasz Kulig, dyrektor zarządzający, Avaya Łukasz Kulig, dyrektor zarządzający, Avaya  

Wyraźny trend na rynku UCC to konsolidacja z rozmaitymi środowiskami pracy i narzędziami cyfrowymi, jakimi dysponują klienci. Dzisiaj wciąż opieramy się na sprzedaży gotowych systemów. Natomiast w niedalekiej przyszłości nastąpi faza indywidualizacji – ścisłego dopasowania rozwiązań do potrzeb użytkowników. Będą one tworzone do realizacji specjalistycznych zadań w sprzedaży, finansach, usługach czy edukacji. Obecne systemy oferują w tym zakresie duże możliwości poprzez rozbudowane API czy chmurowe narzędzia AI. Dla wielu dostawców takich usług, o ile chcą wykazać wartość dodaną, jest to wyzwanie, ale jednocześnie szansa na rozwój kompetencji, przebudowę biznesu, wyróżnienie się spośród konkurencji i sukces na rynku.

  
Jakub Abramczyk, Sales Director Eastern Europe, Poly Jakub Abramczyk, Sales Director Eastern Europe, Poly  

Przed pandemią użytkownikami rozwiązań UCC były międzynarodowe przedsiębiorstwa, instytucje finansowe i organizacje rządowe – w szczególności służby mundurowe, a także podmioty o znaczących wewnętrznych zasobach i budżetach IT. Płatne platformy chmurowe UCC oraz prostsze – i często tańsze – urządzenia do wideokonferencji znacznie obniżyły barierę wejścia, dzięki czemu małe i średnie przedsiębiorstwa uzyskują dostęp do technologii, która w przeszłości była poza ich zasięgiem. W związku z tym oczekujemy, że biznesy z sektora MŚP będą wykazywać największą dynamikę we wdrażaniu UCC w 2022 r. Natomiast duże przedsiębiorstwa będą kontynuować zakrojone na szeroką skalę instalacje i modernizacje zasobów i platform UC, a także telefonów stacjonarnych, konferencyjnych i zestawów słuchawkowych UC.

  
Mateusz Ziobro, Video System Engineer Team Leader, Veracomp – Exclusive Networks Mateusz Ziobro, Video System Engineer Team Leader, Veracomp – Exclusive Networks  

Spotkania hybrydowe to niewątpliwie najważniejszy trend, który w 2022 r. zobaczymy w jeszcze większej skali. Z tego względu sale spotkań trzeba będzie przystosować do takiego trybu pracy, w którym część pracowników uczestniczy w nich lokalnie, a część zdalnie. Platforma do wideokonferencji i system zainstalowany w pomieszczeniu mają za zadanie przede wszystkim ułatwić hybrydową pracę i komunikację. Bardzo istotnym oczekiwaniem klienta jest elastyczność platformy komunikacyjnej oraz wdrożonego systemu. Bez względu na to, kto jest organizatorem i z pomocą jakiego oprogramowania będzie odbywać się spotkanie, każdy użytkownik powinien mieć możliwość dołączenia do niego korzystając z rozwiązań, którymi aktualnie dysponuje.