Według tegorocznego raportu IBM, firmy średnio muszą wydać aż 4,45 mln dol., żeby poradzić sobie ze skutkami udanego cyberataku. A to oznacza, że związane z tym wydatki są obecnie większe niż kiedykolwiek wcześniej. Co gorsza, cyberataki są coraz częstsze, a jednocześnie bardziej zaawansowane, ponieważ cyberprzestępcy wykorzystują złożone techniki i narzędzia, takie jak phishing, ransomware (w tym ransomware-as-a-service), botnety czy malware.

Z drugiej strony, organizacje muszą dostosować się do nowych warunków rynkowych, związanych z popularyzacją pracy zdalnej, mobilności, chmury, Internetu Rzeczy itp. Te warunki wymagają od firm większej elastyczności i skalowalności w zarządzaniu systemami i danymi, ale również niosą ze sobą nowe zagrożenia i wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem. Jak zatem zwiększyć poziom cyberbezpieczeństwa w zakresie uwierzytelniania, autoryzacji i zarządzania dostępem? Odpowiedzią jest uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA)

MFA zwiększa poziom bezpieczeństwa

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe jest rozwiązaniem, które znacznie zwiększa poziom cyberbezpieczeństwa, zapewniając silną ochronę przed cyberatakami i phishingiem, a także wygodę i elastyczność dla użytkowników. Nawet, jeśli hasło zostanie skradzione lub złamane, cyberprzestępca nie będzie mógł uzyskać dostępu do systemu lub danych chronionych przez MFA. Tego rodzaju systemy potrafią również chronić użytkowników przed phishingiem. Nawet jeśli użytkownik wpisze swoje dane na fałszywej stronie internetowej lub w fałszywym e-mailu, cyberprzestępca nie będzie mógł ich wykorzystać.

Jednym z najlepszych rozwiązań MFA na rynku jest Rublon. To rozwiązanie chmurowe, które pozwala na łatwą integrację z różnymi systemami i aplikacjami, takimi jak Active Directory, Remote Desktop Services (RDS), VPN i wiele, wiele więcej. Rublon obsługuje kody SMS, powiadomienia push, klucze sprzętowe FIDO, YubiKey OTP, jednorazowe kody TOTP itp. Co ważne, Rublon jest zgodny z najnowszymi standardami i regulacjami bezpieczeństwa, w tym RODO oraz NIS2.

Twórcy Rublon MFA działali z myślą o najlepszych praktykach autoryzacji i zarządzania dostępem. Należy do nich zasada najmniejszych uprawnień (ang. principle of least privilege), zgodnie z którą każdy użytkownik powinien mieć tylko te uprawnienia, które są niezbędne do wykonania zadania. Kolejna ważna kwestia to Role-Based Access Control (RBAC), a więc podejście do zarządzania dostępem, które polega na przypisywaniu uprawnień do zasobów organizacji w oparciu o role użytkowników. Kluczowe jest ponadto Policy-Based Access Control (PBAC) – podejście do zarządzania dostępem, polegające na definiowaniu i egzekwowaniu polityk bezpieczeństwa, określających warunki dostępu do zasobów firmy.

Rublon to jedno z rozwiązań, które umożliwia stosowanie powyższych praktyk dzięki rolom administratorów (RBAC) i polityk bezpieczeństwa (zasada najmniejszych uprawnień, PBAC).

Skutki dyrektywy NIS2

Dyrektywa NIS2 to nowa regulacja dotycząca cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej, która ma na celu wzmocnienie odporności na cyberataki podmiotów świadczących usługi kluczowe dla społeczeństwa i gospodarki. Określone w NIS2 standardy należy spełnić w terminie do 17 października 2024 r.

Jednym z wymogów dyrektywy NIS2 jest implementacja silnych mechanizmów uwierzytelniania kadry menadżerskiej i pozostałych pracowników, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do firmowych systemów i usług. Wymóg ten można spełnić wdrażając uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA). Implementacja MFA może być jednak trudna technicznie i organizacyjnie, i może spotkać się z oporem ze strony użytkowników. Z tego powodu firmy czy instytucje decydują się na sprawdzone rozwiązania oferowane przez certyfikowanych dostawców MFA, takich jak Rublon.

Trzy kluczowe aspekty

Ostatnie lata pokazały, że cyberprzestępcy wcale nie zamierzają odpuścić. Padły nowe rekordy w zakresie częstotliwości i kosztów cyberataków. Z tego powodu, zwiększenie i utrzymanie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa w firmie jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Aby skutecznie chronić dane i zasoby firmy przed zagrożeniami z sieci, należy zadbać o trzy kluczowe aspekty: uwierzytelnianie, autoryzację i zarządzanie dostępem. Administratorzy infrastruktury IT, którzy chcą zadbać o jej wysoki poziom bezpieczeństwa, a przy tym cieszyć się wygodą i elastycznością obsługi, mogą skorzystać z oferty bezpłatnego testowania Rublon MFA pod adresem: www.rublon.com.