Konferencja w Chomiąży Szlacheckiej dowiodła, że Polska jest dla Ricoha jednym z kluczowych europejskich rynków. Okazję do spotkania z polskimi partnerami wykorzystał Stephen Palmer – nowy CEO Eastern Europe, Mathew Clark – Regional Sales Manager Indirect Channel, jak też oczywiście Stanisław Pieczara, któremu w tym roku powierzono rolę Country Managera. Warto przy tym przypomnieć, że niedawno w ramach Ricoh Europe utworzony został klaster Central & Eastern Europe, w którego skład wchodzą: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Polska, Węgry, Czechy i Słowacja. Klastrowa struktura ma umożliwić bliższą współpracę między krajami naszego regionu.

Podczas spotkania z polskimi partnerami producent zaprezentował koncepcję nowej kampanii Leading Change at Work oraz ofertę usług cyfrowych, przekonując, że dzięki niej wraz z partnerami może pomóc klientom w usprawnieniu ich procesów firmowych, zwiększeniu efektywnej współpracy, jak też przyspieszeniu ich rozwoju, na co pozwalają zaawansowane funkcje automatyzacji. W sumie produkty i usługi Ricoh obejmują aż sześć obszarów: innowacyjne środowisko pracy, zarządzanie procesami biznesowymi, cyberbezpieczeństwo, infrastruktura i chmura, Digital Experience oraz Graphic Communications.

Jednym z kluczowych zagadnień, jakim zajmowano się podczas warsztatów było innowacyjne środowisko pracy wspierające pracę w modelu hybrydowym. To szansa dla partnerów na rozwinięcie wspólne z Ricoh swojej oferty poza klasyczny druk biurowy i stopniowe wprowadzanie nowych usług. Wśród prezentowanych rozwiązań znalazły się między innymi monitory interaktywne i oprogramowanie wspierające współpracę, a także DocuWare – system elektronicznego obiegu dokumentów.  

Ricoh podąża za rynkiem

Specjaliści Ricoh biorą pod uwagę obecne trendy na rynku pracy, a przede wszystkim ciągły niedobór inwestycji w rozwiązania wspierające pracę zdalną. Biorąc pod uwagę potrzeby europejskich firm, należy spodziewać się wzrostu popytu na rozwiązania i usługi zwiększające wydajność pracowników.

Z danych Ricoh wynika, że w minionych dwóch latach jedynie 36 proc. europejskich firm zainwestowało w technologie wspierające pracę zdalną, pomimo tego, że taki model funkcjonuje w wielu organizacjach już od kilkunastu miesięcy. Co ważne, ponad 50 proc. pracodawców, którzy wdrożyli u siebie rozwiązania umożliwiające cyfryzację i automatyzację wielu zadań, dostrzega ich pozytywny wpływ na wzrost efektywności. Z kolei przedsiębiorcy, którzy się jeszcze na to nie zdecydowali, narzekają, że ich podwładni na kluczowe obowiązki poświęcają 180 minut, czyli 3 godziny z każdego dnia pracy. Choć to niewiele, to sami pracownicy przyznają, że poświęcają znacznie mniej czasu na najważniejsze zadania – przeciętnie jedynie 73 minuty w ciągu dnia. Większość dnia roboczego zajmują im mało ważne obowiązki i spotkania.

Zmiany w sposobie pracy wydają się więc być nieuniknione, zwłaszcza, że jedynie 27 proc. przedstawicieli kadry zarządzającej wierzy w to, że ich firma w ciągu najbliższych 12 miesięcy powróci do w pełni stacjonarnego modelu.

Digital Services Company

W powyższym kontekście pandemia przyspieszyła plany rozwojowe producenta i transformację w firmę świadczącą usługi cyfrowe. Druk biurowy nadal pozostaje bardzo ważną linią biznesową, ale jednocześnie Ricoh rozwija nowe usługi i źródła przychodów. Nowe kompetencje wynikają zarówno z rozwoju organicznego, jak i przejęć innych, wyspecjalizowanych firm. Partnerzy producenta mogą zaoferować klientom zarówno urządzenia drukujące, kompleksowe wyposażenie sali konferencyjnej, inteligentne automaty paczkowe (mogą posłużyć na przykład do przekazywania sprzętu IT), platformę do rezerwacji biurek i sal konferencyjnych, jak też system do elektronicznego obiegu dokumentów czy szereg usług IT.

Nie dziwi zatem, że Ricoh został uwzględniony w tegorocznym raporcie Gartner “Magic Quadrant for Outsourced Digital Workplace Services (ODWS) Worldwide”, obok zaledwie 16 innych firm z całego świata (ODWS są definiowane przez analityków Gartnera jako zbiór  usług i narzędzi, dzięki którym firmy mogą realizować swoją strategię tworzenia innowacyjnego, cyfrowego środowiska pracy). Do tego sukcesu przyczyniły się akwizycje, jakich producent dokonał w minionych latach. Wśród nich można wymienić takie, jak: DocuWare (elektroniczny obieg dokumentów), Simplicity, Orbid, Lake, Totalstor (usługi IT), Apex (inteligentne automaty paczkowe), ZeedSecurity (cyberbezpieczeństwo).

Nagrody dla partnerów
Konferencja w Chomiąży Szlacheckiej była okazją do podsumowania wyników osiągniętych przez partnerów producenta i wręczenia im nagród za najlepsze osiągnięcia. Wśród nagrodzonych znalazły się firmy: Pryzmat, Xerrex, Copy Office i KNM Consulting.