Powodem podjęcia prac legislacyjnych, które doprowadziły do powstania nowych, regulujących cyfrową aktywność rozporządzeń, był dający coraz bardziej znać o sobie problem nierównowagi stron sieciowego biznesu. Internet został zdominowany przez grupę wielkich firm, które zaczęły narzucać innym – zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i użytkowników – własne reguły gry.

Próbą przeciwdziałania tej sytuacji jest pakiet dwóch unijnych regulacji przyjętych w ubiegłym roku przez Parlament Europejski oraz zatwierdzonych przez Radę Unii Europejskiej. Będą wprowadzane w życie etapami. Pierwsze przepisy zaczną obowiązywać od pierwszego kwartału tego roku, a całość stanie się obowiązująca od początku 2024 r.

Akt o rynkach cyfrowych (ang. Digital Market Act, DMA) oraz Akt o usługach cyfrowych (ang. Digital Services Act, DSA) mają przyczynić się do stworzenia wszystkim podmiotom konkurencyjnych, bardziej sprawiedliwych od dotychczasowych warunków działania w sieci. Z drugiej zaś strony mają zapewnić większą niż obecnie ochronę użytkownikom usług cyfrowych i zadbać o ich prawa w relacjach z cyfrowymi gigantami. W praktyce ma to oznaczać na przykład, że do posługiwania się smartfonem nie trzeba będzie zakładać konta w serwisie dostawcy systemu operacyjnego, a potrzebne aplikacje będzie można ściągać z różnych, niezależnych źródeł, nie zaś jedynie z oficjalnego sklepu producenta urządzenia bądź obsługującego je systemu operacyjnego.

DMA i DSA obejmą w sumie dużą grupę podmiotów działających na rynku usług cyfrowych. Uchwalonym regulacjom będą musieli poddać się zarówno dostawcy internetu czy portali społecznościowych, jak i właściciele portali zakupowych oraz wyszukiwarek internetowych, przeglądarek, a także dostawcy usług chmurowych i systemów operacyjnych.

Miejsce dla mniejszych

Jednym z celów Digital Market Act jest rozbicie monopoli cybergigantów, za które zostały uznane wielkie platformy internetowe. Chodzi tutaj o graczy o dominującej pozycji rynkowej, określanych przez DMA mianem strażników dostępu (gatekeepers). Mają oni istotny wpływ na funkcjonowanie rynku, jak i społeczeństwa. Ich dominująca pozycja w sieci utrudnia, czy niejednokrotnie uniemożliwia użytkownikom ich ominięcie.

Ostateczną listę takich podmiotów wskaże Komisja Europejska na podstawie ustalonych kryteriów (liczba użytkowników, roczny obrót, wartość kapitalizacji, liczba państw, w których świadczone są usługi itp.). Mogą się znaleźć na niej firmy prowadzące wyszukiwarki, portale społecznościowe, czy też oferujące przeglądarki lub usługi w chmurze. Unijne regulacje mają pozwolić na większą swobodę działania także mniejszym podmiotom, co w konsekwencji ma się przełożyć również na bardziej atrakcyjną ofertę usług dla konsumentów.

Osiągnięciu tego celu mają służyć konkretne wymagania i obowiązki nałożone na gatekeeperów. Nowe przepisy wprowadzają wymóg zapewnienia interoperacyjności wybranych usług cyfrowych świadczonych przez różne podmioty. Na przykład wiadomości wysłane z jednego komunikatora będzie można odbierać i czytać w innym komunikatorze. Na telefon z wybranym systemem operacyjnym można będzie ściągać aplikacje nie tylko pochodzące z oficjalnego sklepu operatora, lecz także od innych dostawców. To ma ograniczyć możliwość wykorzystywania dominującej pozycji danego koncernu do preferencyjnego traktowania czy promowania własnych usług i produktów. Użytkownicy powinni też zyskać możliwość łatwego odinstalowania domyślnych aplikacji lub rezygnacji z używania podstawowych usług.

Z perspektywy ochrony prywatności osób korzystających z sieci kluczowe znaczenie będzie miał zakaz łączenia przez cybergigantów informacji o użytkownikach pochodzących z różnych, własnych serwisów oraz źródeł zewnętrznych. Oznacza to, że duże przedsiębiorstwa nie będą mogły profilować swoich klientów na podstawie danych pozostawianych przez nich podczas korzystania z różnych, oferowanych przez tego jednego dostawcę usług. Informacje o użytkownikach poszczególnych serwisów będą musiały z założenia pozostawać rozdzielone.

Harmonogram wdrażania  

Przepisy Digital Market Act i Digital Services Act będą wprowadzane etapami. Od pierwszego kwartału 2023 r. zaczną obowiązywać regulacje DMA dotyczące cybergigantów (przy czym konkretnie podmioty wskaże Komisja Europejska). Będą oni mieli pół roku na dostosowanie się do nowych unijnych wymogów. W połowie 2023 r. zaczną obowiązywać przepisy DSA dotyczące wielkich platform internetowych. W pierwszym kwartale 2024 r. przepisy DSA zaczną obowiązywać wszystkie pozostałe podmioty. Do lutego 2024 r. państwa członkowskie UE będą musiały też wyznaczyć swoich krajowych koordynatorów ds. usług cyfrowych.