Chmura może służyć do przechowywania danych o różnym charakterze – plików, na których pracują całe zespoły osób, repozytoriów udostępnionych publicznie, archiwów danych oraz kopii backupowych. QNAP oferuje rozwiązania, które ułatwiają zarządzanie firmowymi danymi w taki sposób, aby możliwe było wykorzystanie każdego z tych modeli z gwarancją elastyczności i właściwego poziomu bezpieczeństwa.

Cloud Storage Gateway to instalowana w serwerach NAS firmy QNAP aplikacja umożliwiająca połączenie funkcjonalności usług HybridMount i VJBOD Cloud. Zapewnia konwersję protokołów, dzięki czemu umożliwia wykorzystanie przestrzeni w chmurze publicznej jako lokalnego wolumenu pamięci masowej. Może być udostępniony aplikacjom (bez konieczności ich modyfikowania) lub użytkownikom za pomocą protokołów plikowych (np. SMB, FTP, NFS, AFP) lub blokowych (np. iSCSI). Aplikacja Cloud Storage Gateway jest wyposażona w mechanizm lokalnego buforowania, co zapewnia możliwość dostępu do często używanych danych w chmurze z niskim opóźnieniem, z prędkością zbliżoną do sieci LAN.

Dzięki tej metodzie z serwerem QNAP-a można połączyć wiele repozytoriów pamięci masowej w chmurze publicznej (w tym pamięć obiektową i plikową) lub zdalnych urządzeń storage, aby uzyskać dostęp do niemal nieograniczonej pojemności. Zapewnione jest także centralne zarządzanie wszystkimi zdalnymi zasobami za pomocą aplikacji File Station lub aplikacji mobilnej Qfile.

Połączenie Cloud Storage Gateway oraz aplikacji Hybrid Backup Sync daje możliwość łatwego tworzenia zapasowych kopii danych lub ich synchronizacji z serwera QNAP-a do chmury. Narzędzie HBS jest wyposażone w mechanizm QuDedup, który deduplikuje dane kopii zapasowej u źródła w celu optymalizacji całego procesu pod względem czasu tworzenia backupu i odzyskiwania danych, jak też zmniejszenia ilości potrzebnego miejsca na kopie. Serwery NAS firmy QNAP współpracują również bezpośrednio z takimi usługami backupu online jak iDrive, ElephantDrive oraz Data Deposit Box.

NAS w chmurze  

Pod koniec ubiegłego roku QNAP zaprezentował system operacyjny dla swoich serwerów NAS w wersji zoptymalizowanej dla chmury. QuTScloud można zainstalować we wszystkich popularnych usługach chmury publicznej i korzystać z udostępnionej przez usługodawcę przestrzeni, jak z lokalnego serwera NAS.

Operatorzy każdej z usług umożliwiają wybór rodzaju pamięci masowych, na których będą przechowywane dane użytkowników – jako opcje dostępne są dyski twarde o dużej pojemności lub nośniki SSD o wysokiej wydajności. Alternatywnie możliwe jest wdrożenie tego rozwiązania w chmurze lokalnej, w środowisku wirtualizacyjnym VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Linux KVM, Proxmox oraz QNAP Virtualization Station.

Dostęp do QuTScloud uzyskiwany jest za pośrednictwem standardowych protokołów (w tym CIFS/SMB, NFS, AFP i iSCSI). Przy użyciu działającej w przeglądarce aplikacji File Station dostępne są funkcje zarządzania plikami, przeglądania i udostępniania ich. Kontami użytkowników indywidualnych lub grupowych można zarządzać ręcznie lub z wykorzystaniem narzędzi Windows Active Directory, Azure Active Directory oraz LDAP, co przydatne jest zwłaszcza w przypadku firm o dużej liczbie użytkowników.

QuTScloud i wbudowana w ten system aplikacja HybridMount ułatwia także tworzenie środowisk wielochmurowych oraz wymianę danych między nimi (np. ich replikację albo sporządzanie kopii backupowych). Jest to szczególnie wygodne w kontekście faktu, że bez systemu QuTScloud konieczne było indywidualne zarządzanie danymi i ręczne przesyłanie ich między chmurami za pomocą różnych interfejsów stworzonych przez operatorów określonych usług. Dzięki aplikacji HybridMount istnieje także możliwość przechowywania danych obiektowych w chmurze Amazon S3 oraz centralne zarządzanie nimi.

Oprogramowanie QuTScloud dostępne jest w modelu subskrypcyjnym (opłata miesięczna lub roczna), przy czym cena zależy od liczby wykupionych rdzeni procesora serwera zarządzającego środowiskiem QuTScloud.

Autoryzowanymi dystrybutorami rozwiązań QNAP w Polsce są: AB, EPA Systemy i Konsorcjum FEN.

Kontakt dla partnerów: Grzegorz Bielawski, Country Manager, QNAP, gbielawski@qnap.com