Czas na inwestycje w systemy biznesowe

Źródło: Polcom i Intel, raport „Inwestycje IT w czasach kryzysu. Chmura i nowe technologie. Perspektywa na lata 2022-2023”, badanie Computerworld

Prawie 2/3 firm w Polsce planuje inwestycje w obszarze IT w perspektywie dwóch lat – czytamy w raporcie Polcomu i Intela. W przypadku większości dużych przedsiębiorstw (zatrudniających ponad 2 tys. pracowników) horyzont inwestycyjny to najbliższe 12 miesięcy.

Projekty realizowane na krótko przed lub w trakcie pandemii dotyczyły przede wszystkim rozwiązań monitoringu systemów i aplikacji (61 proc. wskazań), inwestycji w zapasowe centra danych i disaster recovery (55 proc.) oraz cyberbezpieczeństwa (53 proc.). Obecnie, za najpilniejsze w czasie nie dłuższym niż 3 lata, przedsiębiorcy uznają inwestycje w systemy biznesowe oraz automatyzację produkcji.


Brak ludzi i pieniędzy dziurawi cyberochronę

Źródło: raport KPMG w Polsce „Barometr cyberbezpieczeństwa. Detekcja i reakcja na zagrożenia w czasie podwyższonego alertu”

W 2022 r. 58 proc. firm w Polsce odnotowało przynajmniej jeden incydent naruszenia bezpieczeństwa, a 33 proc. odczuwa większą intensywność cyberataków – wynika z badania KPMG. Ponad połowa pytanych (57 proc.) twierdzi, że największą barierą w budowaniu skutecznej cyberochrony są za małe budżety na ten cel. Natomiast 47 proc. narzeka na brak fachowców. Jednocześnie o 10 pkt. proc. rok do roku wzrósł odsetek firm wskazujących na ograniczenia wynikające z braku dobrze zdefiniowanych mierników. Firmy radzą sobie z tymi wyzwaniami poprzez outsourcing. W przypadku nieco ponad 80 proc. przedsiębiorstw kwestiami bezpieczeństwa zajmują się zewnętrzni dostawcy, z czego 68 proc. firm zleca im wiele różnych funkcji (najczęściej jest to wsparcie w reakcji na cyberataki, analiza złośliwego oprogramowania i testy podatności).


Chmura coraz droższa

Rynek chmury w Polsce utrzyma wysokie tempo wzrostu, przy czym w 2023 r. wydatki przedsiębiorstw i instytucji na usługi przetwarzania danych w chmurze zwiększą się do 3,6 mld zł – prognozują analitycy PMR. Twierdzą, że w latach 2023–2028 tempo wzrostu nie spadnie poniżej 20 proc. w żadnym z segmentów tego rynku, a najszybciej ma rosnąć popyt na chmurę publiczną. Coraz wyższe wydatki na cloud to efekt postępującej transformacji cyfrowej przedsiębiorstw i związanego z tym zwiększonego zapotrzebowania na narzędzia i usługi chmurowe. Do wzrostu przyczynia się również ekspansja globalnych dostawców w Polsce.

*Prognoza; Źródło: PMR

W ocenie analityków barierą rozwoju w latach 2023 – 2024 będzie wysoka inflacja. Rosnące ceny za usługi mogą ograniczyć popyt na zaawansowane rozwiązania i zamrozić nowe projekty. Z drugiej strony wzrost cen podniesie wartość nominalną całego rynku. Podwyżki zapowiedziało już w 2022 r. kilku znaczących graczy, w tym Microsoft, Google, SAP, Oracle i OVHcloud.


Europejski rynek ICT nie ulegnie recesji

Źródło: IDC

Wydatki na ICT w Europie w 2023 r. zwiększą się o 4,2 proc. wobec 2022 r. (do poziomu 1,2 bln dol.), głównie dzięki krajom skandynawskim i Wielkiej Brytanii – prognozują analitycy IDC. Bilans uwzględnia też rynek rosyjski, który ma skurczyć się o 9,4 proc. Mimo że w większości krajów przewiduje się w tym roku recesję, firmy traktują inwestycje IT jako sposób na uzyskanie przewagi konkurencyjnej w niepewnych czasach. W br. najbardziej zwiększą się wydatki na oprogramowanie, w tym chmurę, która będzie napędzać inwestycje na całym rynku. Przewiduje się szybki wzrost wdrażania platform AI, narzędzi w obszarze jakości i cyklu życia oprogramowania, platform aplikacji, oprogramowania do integracji i orkiestracji, jak też aplikacji do współpracy. Co ważne, mają też rosnąć inwestycje w usługi, natomiast wydatki na sprzęt znów się skurczą z powodu spadającej siły nabywczej konsumentów i ograniczenia zakupów przez firmy. Tym niemniej sektor konsumencki jeszcze w 2025 r. pozostanie największym źródłem wydatków na ICT w Europie (28 proc. udziału w rynku). Następna w kolejności ma być bankowość, jak też produkcja dyskretna (pojedynczych przedmiotów, w tym samochodów, mebli, sprzętu AGD).


Pozyskiwanie klientów głównym celem w 2023 r.

Źródło: Źródło: SoDA we współpracy z Valueships, Barometr Nastrojów 2022, Q4

W najbliższym roku firmy IT skoncentrują się na pozyskiwaniu nowych klientów i generowaniu leadów – wynika z Barometru Nastrojów SoDA. A jako że trudno będzie klientów obsłużyć bez fachowców, stąd wśród priorytetów zarządów jest pozyskiwanie talentów.

Co ważne, ponad połowa firm (53 proc.) deklaruje optymizm w kwestii rozwoju swojego biznesu w perspektywie kolejnych 12 miesięcy. Zarządzający pytani o największe wyzwania, wskazywali przede wszystkim na wynagrodzenia. Blisko 80 proc. ocenia, że presja na płace może mieć negatywny wpływ na przychody ich firmy w najbliższym roku.

W dalszej kolejności wymieniano politykę zewnętrzną (wpływ sytuacji politycznej i gospodarczej na biznes) i niełatwy proces rekrutacji personelu. Generowanie leadów znalazło się na czwartym miejscu na liście wyzwań.