Decentralizacja operacji IT trendem nr 1

Źródło: Let`s Manage IT Raport IT Operations 2022

Automatyzacja i uproszczenie operacji IT dzięki chmurze to główne kierunku rozwoju IT Operations w 2022 według raportu Let’s Manage IT. W bieżącym roku ankietowani specjaliści jako kluczowy trend wskazali autonomię i decentralizację, co może być związane z rosnącą liczbą projektów i usług prowadzonych w stylu DevOps, Agile czy Lean. Przy czym odejście od centralizacji wymaga dojrzałego zarządzania i praktyk ITSM, a niekompetentne zespoły mogą powodować ryzykowne sytuacje dla całej firmy. Z raportu wynika, że spodziewane jest większe niż wcześniej zainteresowanie automatyzacją i, co nie dziwi, chmura pozostanie jednym z kluczowych trendów. Za największe wyzwania w tym roku respondenci uznali koszt wyspecjalizowanego i kompetentnego zespołu, zarządzanie złożonymi i rozproszonymi środowiskami IT oraz wysokie oczekiwania biznesu dotyczące dostępności i ciągłości usług IT.


PC: mniejsza sprzedaż, niższe ceny

Wciąż pogarszają się perspektywy dla rynku komputerów i tabletów – wynika z danych IDC. Analitycy przewidują, że światowe dostawy PC w 2023 r. spadną o 5,6 proc., do poziomu 281 mln sztuk, a tabletów o 6,7 proc. (do 148 mln szt.). Wolumeny mają być wyższe niż przed 2020 r., chociaż popyt będą hamować trudności makroekonomiczne, wysoki poziom nasycenia i nadmierne zapasy, co zmusza producentów do sprzedaży ze sporymi rabatami. W efekcie w nadchodzących miesiącach spodziewany jest nie tylko spadek wolumenów, ale też średnich cen. Tak długo, jak będzie trwało spowolnienie gospodarcze, asortyment produktów będzie przesuwał się z segmentu premium do modeli średniej klasy.

Z kolei w 2024 r. IDC spodziewa się silnego cyklu odświeżania komputerów przez firmy, co ma mieć związek z oczekiwanym ożywieniem gospodarczym. Ponadto migracja do Windows 11 oraz wymiana sprzętu zakupionego w czasie pandemii powinna generować wzrost w latach 2024–2026.

Źródło: IDC, grudzień 2022

Źródło: Epson, raport Drukowanie w polskich domach – 2022

Drukarki: cena nie jest najważniejsza

Na decyzję o zakupie urządzenia drukującego wpływają przede wszystkim koszty jego eksploatacji (jak wydatki na materiały eksploatacyjne i energię) oraz jakość wydruków – wynika z danych Epsona. Co istotne, jednostkowa cena zakupu jest dla polskich konsumentów o wiele mniej istotna, niż mogłoby się to wydawać biorąc pod uwagę niepewną sytuację ekonomiczną. Z kolei, jak na razie, kwestia ekologii nie ma istotnego wpływu na wybór sprzętu, choć – zdaniem producenta – będzie z czasem nabierać coraz większego znaczenia.


Nawet 10 miliardów na cyberbezpieczeństwo

Według wstępnych danych wartość polskiego rynku cyberbezpieczeństwa w 2022 r. wzrosła do ponad 2,1 mld zł – oceniają analitycy PMR. Prognoza zakłada, że w perspektywie 2 lat powiększy się do 2,5 mld zł. Są to dane obejmujące urządzenia zabezpieczające, oprogramowanie i usługi. Jednak przychody w całym ekosystemie są kilka razy wyższe: gdyby dodać chmurę obliczeniową, usługi data center, backup, hosting, bezpieczeństwo fizyczne, zasilanie awaryjne i informatykę śledczą, to można mówić o wartości nawet 10 mld zł. Według analityków migracja do chmury to element strategii cyberbezpieczeństwa, podobnie jest w przypadku backupu i usług centrów danych.

p – prognoza, Źródło: PMR, 2022

Z badań PMR za lata 2017 – 2022 wynika, że cyberbezpieczeństwo jest numerem 1 na liście priorytetowych działań dużych firm w Polsce (uzyskało 4,9 pkt. w 5-stopniowej skali). Kolejne podejmowane działania to: utrzymanie zasobów sprzętowych i infrastruktury własnej (4,0), cloud computing (4,0), cyfrowa transformacja (3,8), mobilność/zdalny dostęp do zasobów (3,6), outsourcing IT/usługi zarządzane (3,0) oraz big data/analityka danych (2,0).


Więcej środków dla polskich startupów

Źródło: Fundacja Startup Poland, raport Polskie Startupy 2022

Polskie startupy są finansowane głównie przez rodzimy kapitał, a więc krajowe fundusze VC (28 proc.) i aniołów biznesu (22 proc.) – wynika z raportu Fundacji Startup Poland. Najczęściej respondenci pozyskali dotąd od 1 do 2 mln zł. Jako główne bariery wskazują wysokie koszty zatrudnienia pracowników (52 proc.) oraz problem z pozyskaniem finansowania w kolejnych fazach rozwoju (42 proc.). Autorzy raportu zauważają, że w Polsce nie można narzekać na brak kapitału. Mimo kiepskich nastrojów na świecie całkowita wartość inwestycji VC w trzech kwartałach 2022 r. wzrosła o 76 proc. rok do roku, osiągając ponad 2,5 mld zł. Jednocześnie ponad połowa founderów uważa, że na rynku mamy do czynienia z bańką, jeśli chodzi o wyceny startupów. Młode firmy kierują swoją ofertę przede wszystkim do dużych firm i korporacji (39 proc.), a w mniejszym stopniu do firm małych (25 proc.). Co ciekawe, jedynie 11 proc. działa w modelu B2C. Rodzime startupy najczęściej koncentrują się na rozwiązaniach wykorzystujących sztuczną inteligencję i ML.