ERP-y, chmura i mobilność

Źródło: raport KPMG „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu”

Spośród systemów wykorzystywanych w polskich firmach najbardziej rozpowszechnione są ERP-y (ma je 46 proc. firm), Business Intelligence (46 proc.) oraz CRM-y (41 proc.). Ich posiadanie lub trwający proces wdrożenia zadeklarowała w sumie połowa ankietowanych – według raportu KPMG, opracowanego we współpracy z Microsoftem. Na dalszych miejscach znalazły się BPM-y (29 proc.) i SCM-y (24 proc.). Ponadto większość przedsiębiorstw korzysta z rozwiązań chmurowych (już 63 proc. firm zadeklarowało ich wdrożenie, z czego co piąta przynajmniej w dużym stopniu). Liderem wykorzystania chmury jest sektor IT, media i komunikacja (91 proc. poziom adopcji). Rozwiązania mobilne, takie jak aplikacje na smartfony i tablety, okazały się drugie pod względem popularności (57 proc.). Firmy pytane o wagę, jaką będą przykładać do rozwoju technologii cyfrowych w poszczególnych obszarach ich organizacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy, wskazały przede wszystkim obsługę klienta (39 proc.), sprzedaż i marketing (34 proc.), operacje wewnętrzne (33 proc.) oraz zarządzanie operacyjne i produkcję (27 proc.).


Scenariusze dla europejskiego rynku PC

Źródło: Context, czerwiec 2022 r.

W powyższym przypadku dla laptopów zakładane są spadki w II i III kw. br. i powrót do niewielkiego wzrostu w IV kw. 2022 r. oraz I kw. 2023 r. W przypadku komputerów stacjonarnych spadki z II i III kw. br. zostałyby jedynie zmniejszone w kolejnych kwartałach, ale wynik i tak nie byłby dodatni. Optymistyczny scenariusz zakłada poprawę podaży i popytu na desktopy, spadki cen, wyprzedaż nadmiarowych zapasów w II kw. br. i mniejszy wpływ takich czynników jak inflacja. W tej sytuacji sprzedaż laptopów może silnie wzrosnąć już w III kw. 2022 r., po czym ustabilizuje się w IV kw. 2022 r. i wyhamuje w I kw. 2023 r. Natomiast desktopy miałyby wrócić do wzrostów w IV kw. 2022 r.


Firmy marnują miliony dolarów

Aż 81 proc. przedsiębiorstw doświadczyło niepowodzenia projektów cyfrowej transformacji, ich opóźnień lub ograniczeń w ciągu ostatniego roku. Średni koszt takich problemów wyniósł 4,12 mln dol. – wynika z badania Couchbase. Jak się okazuje, 82 proc. firm nie mogło realizować zamierzonych projektów digitalizacji z takich powodów, jak: brak zasobów lub funduszy (26 proc.), brak umiejętności (24 proc.) i złożoność wdrożenia (23 proc.). Konsekwencje tych nieudanych projektów mogą być dużo większe niż tylko zmarnowane pieniądze. Otóż 55 proc. przedsiębiorstw, które miały problem z transformacją cyfrową, musiało opóźnić realizację swoich celów strategicznych o co najmniej trzy miesiące lub całkowicie z nich zrezygnować. Inne negatywne skutki to: utrata fachowców od IT (41 proc.) lub z innych obszarów działalności firmy (40 proc.), kłopoty z zabezpieczeniem finansowania lub IPO (31 proc.), wycofanie się z biznesu lub wchłonięcie przez konkurenta (26 proc.).

Źródło: Couchbase, raport „Digital Transformation – Lessons Learned and Strategic Setbacks” (w badaniu Vanson Bourne wzięło udział 650 decydentów ds. cyfrowej transformacji w firmach w USA i na największych rynkach europejskich).


Brak fachowców i regulacje barierą dla chmury

Źródło: Fortinet „2022 Cloud Security Report”

Największą zaletą chmury jest jej skalowalność i pojemność (53 proc.), zwinność (50 proc.) oraz poprawa dostępności i ciągłości biznesowej (45 proc.) – wynika z danych Fortinetu, który przeprowadził badania wśród specjalistów ds. bezpieczeństwa IT. Z kolei wśród największych problemów, napotkanych podczas wdrażania środowiska chmurowego, ankietowani wymieniali najczęściej brak odpowiedniej jego widzialności, wysokie koszty, brak odpowiedniej kontroli i bezpieczeństwa. Są też czynniki, które spowalniają lub zatrzymują wdrożenia chmury. Dotyczą one nie tyle technologii, co ludzi i procesów. Głównym hamulcem okazuje się brak wykwalifikowanego personelu (40 proc. wobec 37 proc. w ub.r.). Wynika z tego, że podnoszenie kwalifikacji pracowników i pozyskiwanie fachowców z zewnątrz przyspieszą planowane projekty.


Polski przemysł dąży do optymalizacji procesów

Digitalizacja dla polskich firm produkcyjnych wiąże się przede wszystkim z optymalizacją procesów – wynika z badania PMR dla Dassault Systèmes. Oczekują one ułatwienia dostępu do informacji, optymalizacji przepływu pracy i zwiększenia efektywności działania organizacji. Kluczowe dla firm jest całościowe spojrzenie na cyfrową transformację i integracja technologii ze środowiskiem biznesowym i pracowniczym. Respondenci pozytywnie oceniają wpływ korzystania z platform cyfrowych na efektywność pracy – poprawę kooperacji pomiędzy poszczególnymi działami przedsiębiorstwa (82 proc.) i relacji z klientami (75 proc.) oraz usprawnienie procesu podejmowania decyzji (77 proc.). Ponad 60 proc. ankietowanych firm planuje rozszerzać korzystanie z cyfrowych platform w kolejnych latach. Źródło: PMR na zlecenie Dessault Systèmes, raport „Transformacja organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce”