Polskie firmy chcą chronić tożsamość cyfrową…

…przy czym jedynie 6 proc. respondentów twierdzi, że nie prowadzi żadnych inwestycji w tym zakresie – raportują analitycy KPMG. Z kolei więcej niż co trzecia badana firma (36 proc.) wdrożyła rozwiązania automatyzujące procesy zarządzania uprawnieniami (Identity and Access Management – IAM), najczęściej w swoim centrum danych (67 proc. przypadków), a tylko co czwarte przedsiębiorstwo korzysta z usługi chmurowej SaaS. Z danych KPMG wynika ponadto, że niemal co druga firma (47 proc.) posiada systemy chroniące dostęp do kont uprzywilejowanych (Privileged Access Management – PAM). Wśród firm, które wdrożyły PAM-y, zdecydowana większość (79 proc.) wymusza dodatkową akceptację w celu uzyskania dostępu do konta uprzywilejowanego, a 70 proc. monitoruje i rejestruje sesje uprzywilejowane. Warto podkreślić, że dla specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji najważniejszym powodem inwestycji jest lepsza ochrona przetwarzanych danych, zaś koszty nie są tak istotne – tak przynajmniej wynika z deklaracji uczestników badania. Źródło: Raport KPMG „Barometr cyberbezpieczeństwa. Ochrona cyfrowej tożsamości”


Nie będzie wyhamowania inwestycji IT w 2023 r.

Źródło: Gartner

Mimo że coraz głośniej mówi się o spowolnieniu na rynku, dyrektorzy finansowi zamierzają przyspieszyć tempo inwestycji w transformację cyfrową. Aż 78 proc. z nich deklaruje, że zwiększy lub utrzyma na dotychczasowym poziomie inwestycje IT swoich przedsiębiorstw w 2022 r. i 2023 r. Większość zapewnia, że nawet gdy utrzyma się wysoka inflacja, nie zakręcą kurka z pieniędzmi na IT. Co więcej, inflacja może być dobrą motywacją dla CFO do poszukiwania sposobów optymalizacji kosztów poprzez cyfryzację. Przy czym dane wskazują na planowany wzrost inwestycji w robotyczną automatyzację procesów (RPA), automatyzację raportowania i eksplorację procesów, czyli rozwiązania istotne do usprawnienia rutynowych działań w firmie i odciążenia pracowników.


Europa dogania resztę świata w usługach IT

Europejski rynek usług nadal rośnie w szybkim tempie – wynika z danych EMEA ISG Index. W porównaniu z początkiem 2021 r. zwiększyło się zwłaszcza zapotrzebowanie na IaaS (o 58 proc., do 3,9 mld dol.), a przecież już wtedy popyt był spory w związku z pandemią. W przypadku SaaS wzrost wyniósł 15 proc. (1 mld dol.). Dane sumują roczną wartość dużych umów (na 5 mln dol. i więcej). Według analityków zapotrzebowanie Starego Kontynentu na usługi oparte na chmurze dogania resztę świata. W segmencie usług zarządzanych wyższą wartość w ujęciu rok do roku odnotowano już szósty kwartał z rzędu (tym razem o 3 proc.), jednak głównie dzięki outsourcingowi procesów biznesowych (BPO), gdzie nastąpił wzrost o 88 proc. (0,97 mld dol.). Z kolei wartość outsourcingu IT spadła o 11 proc. rok do roku (do 2,7 mld dol.), co jest efektem niższych wydatków w branży finansowej i energetyce (w związku z zawirowaniami na rynku ropy i gazu). Źródło: Information Services Group, EMEA ISG Index


Chmura kusi elastycznością i przyspieszeniem wdrożeń

Ponad 40 proc. polskich przedsiębiorców uważa, że migracja do chmury ich aplikacji biznesowych i biurowych przyniesie im najwięcej korzyści – to wnioski z badania przeprowadzonego przez Polcom i Intela. Co ciekawe, mniej wskazań ma poczta e-mail czy narzędzia do komunikacji, co może wynikać z tego, że niemało podmiotów już wcześniej zaczęło korzystać z tych rozwiązań w chmurze. W opinii badanych cloud computing będzie zyskiwał na znaczeniu w kolejnych latach, a największa grupa respondentów (83 proc.) uważa, że najważniejszym powodem wyboru chmury będzie większa elastyczność i skalowalność infrastruktury IT. Duże znaczenie ma też szybsze udostępnienie infrastruktury IT (77 proc.) oraz przyspieszenie wdrożenia i realizacji projektów (63 proc.). Na poprawę bezpieczeństwa wskazało 57 proc. respondentów. Źródło: Raport Polcom i Intel „Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022. Chmura i nowe technologie”


Konsumpcja na dobre zagości w lokalnych serwerowniach

Mimo rosnących wydatków na chmurę firmy nadal będą inwestować w infrastrukturę lokalną, czego dowodem jest ewolucja zachodząca w serwerowniach – wynika z raportu SWZD. Przykładowo, 56 proc. podmiotów korzysta z wbudowanego zarządzania zdalnego, a 55 proc. posiada funkcje odporności na awarie i przełączania awaryjnego. Przewiduje się natomiast, że serwery lokalne będą częściej integrować się z chmurą. Obecnie 36 proc. firm zintegrowało swoją infrastrukturę z chmurą publiczną (nazywaną również hybrydową), a 18 proc. ma taki zamiar. Towarzyszy temu trend, zgodnie z którym rozliczenia oparte na zużyciu (zamiast kupowania sprzętu) stają się coraz bardziej popularne w firmowych serwerowniach. Większość przewiduje wdrożenie infrastruktury opartej na modelu konsumpcyjnym (pay-as-you-go). Obecnie korzysta z niego jedynie 25 proc. pytanych firm, z czego głównie są to duże organizacje (39 proc.). Około jedna trzecia respondentów raportu ma obecnie następujące możliwości w serwerowniach: pamięć masowa definiowana programowo (39 proc.), automatyzacja i orkiestracja serwerów (37 proc.) oraz sieci definiowane programowo (36 proc.). Źródło: Spiceworks Ziff Davis, raport „Hardware Trends in 2022 and Beyond”, dane dla Europy i USA