Po co firmy inwestują na brzegu

Źródło: Vertiv, badanie „Jak wygląda twój brzeg” (What`s Your Edge)

Odsetek infrastruktury IT wdrożonej na brzegu sieci wzrośnie z 21 proc. w 2021 r. do 27 proc. w 2026 r. – prognozują specjaliści z Vertiva. Z opracowanej przez nich analizy wynika, że przedsiębiorców do inwestycji w edge computing skłania przede wszystkim skrócenie przestojów urządzeń produkcyjnych oraz usprawnienie łańcucha dostaw. Przypuszcza się, że do konserwacji predykcyjnej i monitoringu stanu częściej będą używane mikroobiekty brzegowe, znajdujące się w pobliżu sprzętu, więc takich urządzeń będzie potrzeba więcej. Co istotne, najczęściej wymieniane przypadki użycia umożliwiają zastosowanie rozwiązań brzegowych wszędzie tam, gdzie przestoje sprzętu mogą zakłócić działanie firmy (produkcja, magazynowanie i dystrybucja, wydobycie surowców i in.). W sumie 38 proc. pytanych twierdzi, że ich inwestycje na brzegu sieci były powodowane koniecznością intensywnego przetwarzania danych, a 32 proc. opóźnieniami wrażliwymi z punktu widzenia użytkowników (jak VR czy NLP). Wśród najważniejszych wyzwań, związanych z przetwarzaniem na krawędzi sieci, ankietowani wskazali zabezpieczenia (85 proc.), dostępność (69 proc.) i latencję (62 proc.).


Niezachwiana wiara w antywirusy

Źródło: Raport Vecto „Cyberbezpieczeństwo w polskich firmach”, V edycja 2022

Tylko 14,7 proc. polskich firm ma gotowy scenariusz działania na wypadek naruszenia bezpieczeństwa danych, a 38 proc. nie monitoruje cyberzagrożeń, mimo że 88 proc. przyznaje, iż pandemia i zmiana modelu pracy zwiększyła ryzyko tego rodzaju incydentów – wynika z raportu Vecto. Co ciekawe, aż 60 proc. byłoby skłonnych zapłacić okup za odzyskanie zaszyfrowanych lub skradzionych danych. Za najbardziej skuteczną ochronę uznawane są antywirusy (76 proc.), podczas gdy zaledwie 12 proc. pytanych ufa backupom. Jednocześnie połowa ankietowanych zapewnia, że ich komputery służbowe są zabezpieczone programem antywirusowym, a blisko 11 proc. urządzeń ma automatyczny backup. Z badania wynika, że praca zdalna i hybrydowa powoduje wzrost nakładów na infrastrukturę IT. Otóż 83 proc. ankietowanych twierdzi, że ich firmy inwestują w rozwiązania, które zapewniają im ciągłość pracy i procesów. Czterokrotnie (do 48,5 proc.) wzrósł w ciągu roku odsetek tych, którzy wskazali, że ich firma wdrożyła dodatkowe zabezpieczenia dla osób pracujących zdalnie.


Duży wzrost na rynku leasingu IT

* prognoza Źródło: Związek Polskiego Leasingu

W tym roku wyraźnie zwiększy się finansowanie leasingiem zakupów IT (sprzętu, oprogramowania i innych aktywów) – przewiduje Związek Polskiego Leasingu. Łączna wartość środków, jakie mają zostać przeznaczone na ten cel, przekroczy 1 mld zł. Jeśli chodzi o sam leasing (pomijając kwoty pożyczek) to wzrost w segmencie IT będzie największy na całym polskim rynku leasingu (18,2 proc.). Z danych ZPL wynika, że na leasing najczęściej decydują się mikro i małe firmy, czyli podmioty o obrotach do 20 mln zł rocznie (blisko 74 proc. klientów), w tym że ponad połowa to mikro biznesy (do 5 mln zł obrotu). Przewidywania oparto między innymi na kwartalnym odczycie koniunktury za I kw. 2022 r. Co istotne, prognozę sformułowano przed agresją Rosji na Ukrainę (nastąpiła 24 lutego br.).


Co cyfryzują przedsiębiorcy w Polsce

Zdecydowana większość, bo aż 93 proc., działających w Polsce firm utrzymuje, że podejmuje działania w obszarze cyfrowej transformacji – wynika z badania Polcomu i Intela. W sumie 30 proc. pytanych twierdzi, że poddało cyfryzacji i automatyzacji zdecydowaną większość swoich procesów biznesowych, zaś 39 proc. prowadzi intensywne działania w tym kierunku. Z kolei niemal co czwarta firma podejmuje projekty o charakterze punktowym. Co się kryje za tymi deklaracjami? Otóż zdaniem 69 proc. badanych cyfrowa transformacja oznacza wdrażanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego czy Internetu Rzeczy. W dużej mierze cyfrowa transformacja kojarzona jest z tworzeniem cyfrowych miejsc pracy (61 proc.), czyli wyposażenia ich w nowe narzędzia w związku ze zmianą stylu pracy, zaś 58 proc. łączy ją z automatyzacją procesów produkcyjnych. Za to mniej niż połowa (43 proc.) respondentów utożsamia cyfrową transformację z migracją zasobów i aplikacji do chmury. Źródło: badanie Polcom i Intel „Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022. Chmura i nowe technologie”.


Chmura: bezpieczeństwo ważniejsze niż cena

Źródło: Badanie zrealizowane przez Data Tribe na zlecenie Intela i OVHcloud

Jedynie 13 proc. firm w Polsce korzysta z usług chmury publicznej u zewnętrznego dostawcy w zakresie gromadzenia danych, a 15 proc. z hostowanej na zewnątrz chmury prywatnej – wynika z badania przeprowadzonego przez Intela i OVHcloud w października ub.r. Przed wejściem do chmury wielu przedsiębiorców powstrzymuje przypuszczalnie fakt posiadania własnych serwerowni (ma je 87 proc. badanych). Najczęściej wskazywany jest brak konkretnej potrzeby korzystania z usług chmurowych (43 proc.) i przekonanie, że organizacja ma już wystarczające własne zasoby (22 proc.). Co istotne, znacznie mniej firm niż wcześniej (12 proc. wobec 42 proc. w 2020 r.) martwi kwestia bezpieczeństwa danych w chmurze. Co więcej, potrzeba bezpieczeństwa okazuje się najczęściej wskazywanym powodem wyboru usług chmurowych (ma on znaczenie aż dla 58 proc. respondentów). Jest ważniejszy niż cena (42 proc.), a promocje mało kogo przyciągają (7 proc.). Na podium znalazła się także elastyczność, którą doceniło 37 proc. podmiotów – trzykrotnie więcej niż w 2020 r.