3 mld zł z chmury w 2022 r.

Źródło: PMR, raport „Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2021. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021-2026”

Wartość rynku cloud computingu w Polsce sięgnie 3 mld zł w 2022 r. wobec 2,24 mld zł w roku ubiegłym – prognozuje PMR. Co istotne, przy większych wartościach oznacza to przyspieszenie dynamiki wzrostu do +34,1 proc. z +30,7 proc. w 2021 r. Dane obejmują rynek rozwiązań B2B wdrażanych przez firmy i instytucje. Udział tak zdefiniowanego segmentu chmury w całkowitych wydatkach na IT przedsiębiorstw w Polsce przekroczy w 2022 r. 7,5 proc. w porównaniu do 6,1 proc. w 2021 r. Prognoza zakłada, że w kolejnych latach kluczowe znaczenie dla rozwoju chmury w Polsce będą miały inwestycje największych światowych dostawców IaaS. Środki wyasygnowane przez gigantów przełożą się na dalszy postęp w adopcji chmury i jej rosnący udział w budżetach przedsiębiorstw. Firmy przede wszystkim korzystają z modelu hybrydowego (tak twierdzi blisko 9 na 10 dużych podmiotów). Kluczowa okazuje się rola partnerów. Tylko 9 proc. średnich i dużych firm własnymi siłami zajmuje się wdrażaniem i utrzymaniem chmury – jak wynika z badania PMR we współpracy z Netią z III kw. 2021 r. Co więcej, główną barierą wdrażania rozwiązań aplikacyjnych w chmurze na potrzeby biznesu jest właśnie obawa przed nieudanym wdrożeniem i brak wsparcia (kwestie finansowe znalazły się na dalszych miejscach).


60 proc. firm zwiększy budżety na IT

Więcej przedsiębiorców przewiduje wzrost budżetu IT w 2022 r. niż miało to miejsce w 2021 r. – wynika z danych Omdia. Otóż 59 proc. ankietowanych firm spodziewa się zwiększenia wydatków na IT w br., podczas gdy rok wcześniej takie decyzje podjęło 43 proc. respondentów. Co istotne, odsetek firm oczekujących wyraźnego wzrostu wydatków na IT (tj. o więcej niż 6 proc.) podwoił się z 11,5 proc. do 23 proc. Ubyło natomiast chętnych do cięcia budżetów – z 24 proc. w 2021 r. do 18 proc. w 2022 r. Plany wzrostu wydatków na IT w poszczególnych branżach są zgodne z przewidywaniami dotyczącymi przychodów w danym sektorze gospodarki. Firmy, licząc na dobrą koniunkturę, windują więc swoje budżety na IT na 2022 r. Co jednak ciekawe, w większości branż podniesienie nakładów na IT jest wyższe niż przewidywany wzrost przychodów. Dotyczy to zwłaszcza opieki zdrowotnej, sektora utilities i branży life sciences (firm zajmujących się rozwojem i produkcją farmaceutyków, żywności, leków i in.), które nie zamierzają skąpić na nowe technologie. Bezpieczeństwo i cyfryzacja biznesu to według danych Omdia dwa najważniejsze priorytety IT dla badanych firm. Kluczową sprawą na 2022 r. jest w ich opinii stworzenie nowoczesnego miejsca pracy, tzn. wspierającego mobilność oraz zdalne i hybrydowe modele zatrudnienia.

Źródło: Omdia, Enterprise Insights Report

AI najpopularniejsza w polskich startupach

Źródło: Fundacja Startup Poland, raport „Polskie Startupy 2021”

Polskie startupy koncentrują się przede wszystkim na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym – wynika z raportu „Polskie Startupy 2021” Fundacji Startup Poland. Wskazała na nie ponad jedna piąta nowych firm, pytana o najważniejsze usługi i produkty oferowane klientom. Większość startupów twierdzi, że ich grupą docelową są MŚP (58 proc.), a najpopularniejszym modelem biznesowym jest SaaS (40 proc.). Największa grupa określa oferowaną usługę jako doradztwo (23 proc.). Aż 59 proc. badanych startupów zapewnia, że cieszy się z większych przychodów niż rok wcześniej, ale za to aż 32 proc. pytanych nie generuje żadnych obrotów. Najwięcej nowych firm zarabia skromnie – mniej niż 10 tys. zł miesięcznie (19 proc.) lub 10 – 50 tys. zł (17 proc.) – wynika z danych za I poł. 2021 r. W tym okresie tylko 5 proc. founderów „wykręciło” ponad 1 mln zł obrotu. Za największe bariery dla polskich startupów uznaje się pozyskanie finansowania w kolejnych fazach rozwoju (34 proc.) i wysokie koszty zatrudnienia pracowników (30 proc.).

W ub.r. nowe firmy pozyskały rekordowe finansowanie. Po trzech kwartałach 2021 r. było to łącznie 1,46 mld zł, czyli więcej niż w całym 2020 r. (1,23 mld zł). Tym niemniej większość startupów (73 proc.) twierdzi, że finansuje działalność przede wszystkim ze środków założycieli. Najwięcej, bo 53 proc., działa od niedawna, co najwyżej od dwóch lat.


Zespoły IT mają problem z sieciówką

Reagowanie na zakłócenia (45 proc. odpowiedzi) i dostosowywanie się do nowych potrzeb biznesowych (40 proc.) będą stanowiły główne wyzwania dotyczące sieci firmowych w 2022 r. – twierdzą eksperci Cisco. Jednak tylko 1 na 4 organizacje uważa, że ich zespół IT będzie w stanie stworzyć środowisko, które odpowie na potrzeby biznesu lepiej niż zewnętrzni integratorzy, dostawcy usług zarządzanych lub oparty na chmurze NaaS (Network as a Service). Ankietowani specjaliści IT przyznają, że głównym problemem jest zapewnienie połączeń multi-cloud i skuteczna cyberochrona.

Aby radzić sobie z takimi wyzwaniami, firmy powinny rozważyć wdrożenie nowych modeli korzystania z sieci, jak NaaS – twierdzi Cisco. Zdaniem 46 proc. respondentów największą korzyścią, jaka płynie z takiego modelu, jest uwolnienie zasobów IT, co pozwala skupić się na strategicznych działaniach. Z kolei 75 proc. stwierdziło, że dzięki outsourcingowi usług sieciowych mogą oni podnieść umiejętności zespołów IT.

Jednocześnie 35 proc. respondentów uznało potrzebę ciągłego wdrażania najnowszych rozwiązań sieciowych (m.in. Wi-Fi 6, SD-WAN, SASE, 5G, AI itp.) za główną motywację do przejścia na NaaS, obok poprawy bezpieczeństwa (30 proc.).

Źródło: Cisco, 2022 Global Networking Trends Report

Jakich fachowców IT potrzebują polskie firmy

Zdecydowana większość badanych szefów firm i liderów IT zauważa, że ich pracownikom brak określonych umiejętności – wynika z raportu Fundacji Digital Poland. Tak wskazało 65 proc. przedstawicieli społeczności Digital Shapers (prezesi, liderzy cyfryzacji, biznesmeni i naukowcy) oraz 72 proc. ankietowanych członków zarządu i dyrektorów ds. IT należących do CIONET-u. Według większości respondentów obszary, które przede wszystkim wymagają uzupełnienia luk kompetencyjnych to analityka danych, biznesowa, design, cyberbezpieczeństwo oraz tworzenie i utrzymanie oprogramowania. Jeśli chodzi o konkretne umiejętności, to najbardziej poszukiwane są według społeczności CIONET te związane ze sztuczną inteligencją (AI, ML, DL), cyberbezpieczeństwem, chmurą, a także przetwarzaniem w chmurze oraz brzegowym (edge). Co ciekawe, dla ankietowanych z grupy Digital Shapers priorytetem są kompetencje miękkie, jak: zdolność do adaptacji i ciągłego uczenia się, współpraca, ale też zaawansowane umiejętności analizy danych i zdolności matematyczne.

Źródło: raport Fundacji Startup Poland „Jak rozwiązać problem luki w umiejętnościach ery cyfrowej. Spostrzeżenia społeczności Digital Shapers i CIONET”