Źródło: Raport „Potrzeby kompetencyjne w kontekście skutków pandemii koronawirusa”

Najbardziej potrzebne kompetencje w firmach IT

Większość, bo 73 proc. firm IT w Polsce uważa, że nic się nie zmieni w zakresie ich potrzeb kompetencyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy– wynika z badania Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka. Jedynie 6 proc. pytanych sądzi, że w tym czasie jednak pojawi się zapotrzebowanie na nowe umiejętności. Obecnie dla podmiotów IT największe znaczenie mają kompetencje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa kanałów komunikacji elektronicznej (średnia: 3,944 w skali 1 do 5), zarządzaniem informacją (3,92), tworzeniem, rozwojem i zarządzaniem oprogramowaniem (3,91), a także z zarządzaniem zasobami danych (3,88) i integracją systemów (3,86). W ciągu najbliższych 12 miesięcy najważniejsza potrzeba nie powinna ulec zmianie, a chodzi o bezpieczeństwo kanałów komunikacji elektronicznej (3,88). Na znaczeniu ma zyskać natomiast obsługa klienta, w tym pomoc techniczna w trybie zdalnym. Respondenci pytani o strategiczne kierunki działań w planach rozwoju firmy, za ważne lub bardzo ważne uznali przede wszystkim zapewnienie klientom elastycznego dostępu do sieci, zasobów i usług (71 proc.) oraz identyfikację technologii i rozwiązań z największym potencjałem na przyszłość (69 proc.).


Notebooki i tablety nie osiągnęły poziomu sprzed roku

Przychody ze sprzedaży notebooków i tabletów w dystrybucji w Europie w III kw. 2021 r. okazały się niższe niż rok wcześniej – odpowiednio o 4 proc. i 7 proc. Jednocyfrowy spadek to efekt porównania z szalonym III kw. 2020 r., gdy popyt eksplodował w związku z nagłą hiperpopularnością zdalnej pracy i nauki. Co ważne, w porównaniu z rokiem 2019 sprzedaż tabletów i notebooków w Europie nadal utrzymuje się na znacznie wyższym poziomie. Za to trudności z osiągnięciem wyników sprzed pandemii mają komputery stacjonarne. Przychody ze sprzedaży desktopów w dystrybucji okazały się nieco lepsze pod koniec trzeciego kwartału, ale jak dotąd przez cały rok kształtowały się poniżej wartości z 2019 r. Źródło: Context

Źródło: Context ChannelWatch

2022: większy popyt na laptopy i chmurę

Sprzedaż laptopów i zakupy na potrzeby home office nadal będą stanowić siłę pociągową rynku IT – twierdzą resellerzy w ramach badania Context ChannelWatch poproszeni o prognozy na przyszły rok. Ich zdaniem także rozwiązania oferowane w modelu „as-a-service” to duża szansa na dobre wyniki sprzedaży (tego zdania jest 94 proc. respondentów). W sumie 67 proc. resellerów przewiduje, że ich wyniki biznesowe poprawią się w 2022 r. Z kolei 73 proc. pytanych zauważyło przyspieszenie projektów cyfrowej transformacji u klientów podczas pandemii. W badaniu wzięli udział sprzedawcy z kilkunastu krajów, w tym z Polski.


Zagrożone wrażliwe dane w chmurze

Już 40 proc. firm z całego świata przyznaje, że miało do czynienia z naruszeniem bezpieczeństwa usług cloud w ciągu roku. Pomimo tego zaledwie 17 proc. szyfruje więcej niż połowę wrażliwych danych przechowywanych w chmurze. Nawet spośród firm szyfrujących dane, 34 proc. zamiast przejąć kontrolę nad kluczami szyfrującymi, pozostawia ją dostawcom usług. To pokazuje, jak ważne jest ograniczanie potencjalnych punktów dostępu. Jednak blisko połowa ankietowanych twierdzi, że ich organizacje nie wdrożyły strategii zerowego zaufania, a jedna czwarta nawet jej nie rozważa. Tak słaba ochrona występuje w sytuacji, gdy jedna piąta (21 proc.) pytanych przechowuje większość swoich wrażliwych danych w chmurze. Firmy łączy przy tym obawa o rosnącą złożoność usług cloud. Prawie połowa (46 proc.) uznała, że zarządzanie prywatnością i ochroną danych w chmurze jest bardziej skomplikowane, niż codzienne zarządzanie przedsiębiorstwem.

Źródło: Raport „Globalne badanie Thales nt. bezpieczeństwa danych w chmurze 2021”

Czas główną barierą cyfryzacji MŚP

Źródło: Badanie Keralla Research dla firmy Symfonia

Jak wynika z danych firmy Symfonia, co piąty mały i średni przedsiębiorca w Polsce nie planuje cyfryzacji swojego biznesu. Przy czym, jak się okazuje, to nie finanse stoją na przeszkodzie. Najczęściej wskazywaną przez podmioty MŚP barierą w cyfryzacji jest czas potrzebny na wdrażanie nowych rozwiązań (30 proc. odpowiedzi), a nieco mniejszą trudność w integracji nowych technologii z tymi już używanymi (26,2 proc.). Na niechęć pracowników do zmian wskazało 24,8 proc. uczestników badania. Największy odsetek pytanych przedsiębiorców (39,1 proc.) decyduje się na pojedyncze rozwiązania, które następnie integruje ze sobą. Na kompleksowe systemy, spinające całość procesów biznesowych w firmie, stawia 26,5 proc. Reszta (29,2 proc.) twierdzi, że to zależy od aktualnych potrzeb. Głównym argumentem, jaki przemawia za pojedynczymi rozwiązaniami, są koszty ich wprowadzenia (50 proc.)oraz uniknięcie zbyt dużej zmiany dla całej firmy (30 proc. wskazań). Przedsiębiorcy zapytani o to, czego im brakuje w obszarze cyfryzacji, wskazali przede wszystkim na tanie finansowanie oraz ceny odpowiednie do wielkości firmy.