MŚP zapewnią wzrost chmury w Polsce

Wartość polskiego rynku usług chmurowych w ciągu minionych dwóch lat się podwoiła i w 2021 r. sięgnie kwoty około 2,5 mld zł, wobec 1,8 mld zł w 2020 r. Jest to nadal zaledwie 5 proc. rynku IT w Polsce, ale chmura jest najszybciej rosnącą jego częścią – wynika z raportu PMR, który powstał we współpracy m.in. z Netią. Liderami cloud computingu są duże firmy (49 proc. z nich korzysta z przetwarzania danych w chmurze), ale wkrótce to wydatki MŚP będą głównym czynnikiem wzrostu, z uwagi na brak kompetencji (między innymi w zakresie cyberbezpieczeństwa) i chęć skupienia się na rozwoju biznesu. Przewiduje się, że do 2025 r. większość dużych podmiotów będzie korzystać w różnym stopniu z chmury publicznej, przede wszystkim w procesach takich, jak: e-mail, praca zdalna, storage, backup, www i środowiska developerskie. Przy czym królować ma chmura hybrydowa.

Badanie ujawnia paradoks, że bezpieczeństwo jest zarówno największą zachętą, jak i głównym czynnikiem wstrzymującym migrację do chmury. Ponadto wielu firmom (32 proc.) towarzyszy obawa o przebieg tego procesu, za którą stoi brak wewnętrznych kompetencji i przekonanie o trudności uzyskania wsparcia z zewnątrz. Co ciekawe, tylko 12 proc. przenosi się do chmury szukając oszczędności. Marginalne znaczenie ma przejście z CAPEX na OPEX.

Źródło: PMR, raport „Chmura i cyberbezpieczeństwo w Polsce – 2021”.


Desktopy gamingowe utrzymały wzrost

Źródło: Context

Na rynku gamingowych PC w Polsce pierwsze półrocze 2021 r. stało pod znakiem dużego wzrostu sprzedaży desktopów – twierdzą analitycy Contextu na podstawie danych pochodzących od dystrybutorów. Zwłaszcza w II kw. 2021 r. zarówno wolumeny, jak i przychody okazały się dużo wyższe niż przed rokiem, przy czym wartość zbytu wzrosła dwukrotnie. Tymczasem na notebookach dla graczy po sporym plusie w I kw. 2021 r. nastąpił spadek w II kw. 2021 r. (choć trzeba pamiętać, że dane są nie tylko odzwierciedleniem popytu, ale też dostępności sprzętu w tym czasie). W sumie, jeśli chodzi o wolumeny sprzedaży wszystkich PC (gamingowych i innych) poprzez dystrybutorów w Polsce, to według Contextu w II kw. 2021 r. odnotowano spadek na notebookach o 5 proc., ale wzrost na desktopach aż o 34 proc. r/r.


Polski rynek IT będzie rósł przez co najmniej 5 lat

Źródło: PMR

W 2021 r. rynek IT w Polsce wzrośnie o 7,2 proc., do wartości 52,8 mld zł. Zwłaszcza w II poł. roku widać tendencję do odmrażania budżetów i wznawiania inwestycji (przewiduje się natomiast wyhamowanie dynamiki sprzedaży komputerów). Do 2026 r. trend nadal powinien być pozytywny, ze średnim rocznym wzrostem na poziomie 4,8 proc. Co więcej, prognoza zakłada, że wydatki będą szły w górę we wszystkich segmentach rynku. W ocenie analityków nasycenie się rynku sprzętu w latach 2020–2021 sprawi jednak, że głównym obszarem inwestycji IT stanie się oprogramowanie B2B (zwłaszcza BI, bezpieczeństwo) oraz usługi (przede wszystkim outsourcing, ale też integracja). Wartość rynku oprogramowania będą tworzyć również wydatki na rozwiązania chmurowe, a w segmencie konsumenckim gry i programy edukacyjne. Rosnącym nakładom powinna sprzyjać druga fala cyfrowej transformacji biznesu, zapoczątkowana przez Covid-19, oraz solidny zastrzyk środków z unijnego Funduszu Odbudowy (około 20 mld zł na cyfryzację do 2027 r.). W efekcie w 2026 r. wydatki na polskim rynku IT sięgną 65 mld zł – przewiduje PMR.


Bezpieczeństwo i praca hybrydowa priorytetami IT

Pandemia zmieniła preferencje IT przedsiębiorstw. Dwa najważniejsze priorytety to teraz cyberbezpieczeństwo (58 proc.) i praca hybrydowa (55 proc.). Na trzecim miejscu plasują się: obsługa klienta, procesy biznesowe i większe możliwości pracowników pierwszej linii (49 proc.). Praca zdalna zapewne będzie normą, skoro 58 proc. pracowników twierdzi, że zostaną w home office albo przejdą na tryb hybrydowy. Do tego 68 proc. firm utrzymuje, że ich produktywność poprawiła się od czasu przejścia na pracę zdalną, jednakże tylko 35 proc. dysponuje danymi, które to potwierdzają. Co ciekawe, pytane organizacje planują zwiększyć inwestycje głównie w łączność mobilną pracowników: dla 48 proc. priorytetem jest wzrost budżetu na telefonię komórkową. To więcej niż na usługi w chmurze (43 proc.) oraz platformy i usługi bezpieczeństwa (40 proc.). Dane wskazują również, że kluczowe znaczenie ma obecnie dla klienta odpowiedni dostawca rozwiązań IT: 70 proc. respondentów twierdzi, że pandemia wpłynęła na decyzję o tym, z którymi partnerami i dostawcami usług firma będzie współpracować w przyszłości. Integratorzy muszą zwłaszcza skoncentrować się na zapewnieniu szybkich wdrożeń – takie jest oczekiwanie ankietowanych.

Źródło: Omdia, raport „Future of Work”

Macierze flash ciągną w górę rynek storage’u

Źródło: IDC

Wartość rynku zewnętrznych systemów pamięci masowej dla przedsiębiorstw w regionie EMEA wzrosła o 3,3 proc. rok do roku w dolarach, ale w euro nastąpił spadek o 5,5 proc. w II kw. 2021 r. – wynika z danych IDC. W Europie Środkowo-Wschodniej większość krajów odnotowała dwucyfrowy wzrost, co wyjaśniono szybszym wznowieniem inwestycji dzięki ożywieniu gospodarczemu. Zdaniem analityków wzrost wynika z tego, że firmy po etapie wydatków na zapewnienie ciągłości biznesowej, skupiają się na inwestycjach w infrastrukturę, aby sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie skalowalności, dostępu do danych w czasie rzeczywistym i na wdrożeniach od brzegu do chmury. Jak stwierdzono, architektury NVMe, flash, rozwiązania hiperkonwergentne i definiowane programowo zwiększają udział w europejskich centrach danych. Głównym segmentem ciągnącym w górę wyniki w regionie EMEA okazały się systemy flash. Przychody z macierzy all-flash wzrosły o 7,8 proc. rok do roku (w dol.), odpowiadając już za 45 proc. wydatków na rynku. Także na hybrydowych macierzach bilans wyszedł na plus (+2,2 proc.), co dało im 37 proc. udziału w rynku. Mniejsze wzięcie mają macierze HDD (-4,4 proc.), co wynika ze spadku sprzedaży urządzeń do tworzenia kopii zapasowych (PBBA).