Inwestycje w bezpieczeństwo cyfrowe przyspieszą

W tym roku cyberbezpieczeństwo pozostanie priorytetem dla przedsiębiorstw ze względu na rosnącą liczbę zagrożeń i ataków – uważają analitycy Canalysa. W optymistycznym scenariuszu przewiduje się wzrost wydatków na całym świecie o 10 proc. (do 60,2 mld dol.), a w pesymistycznym o 6,6 proc., jeżeli pandemia wywrze dłuższy negatywny wpływ na gospodarkę. Jak dotąd budżety na cyberbezpieczeństwo były odporne na zawirowania. Pandemia ograniczyła jednak wydatki w sektorze MŚP, a przesunięcie inwestycji utrudniło realizację niektórych wieloletnich kontraktów, zwłaszcza w branżach najbardziej dotkniętych przez COVID-19, jak hotelarstwo, handel detaliczny i transport. W pierwszej połowie 2021 r. nadal można spodziewać się opóźnień w inwestycjach, jednak wraz z postępem szczepień przewidywane jest ożywienie gospodarcze od połowy 2021 r. Do najważniejszych czynników stymulujących tegoroczne inwestycje należy wzrost liczby subskrypcji na dodatki zapewniające nowe funkcje, produkty zabezpieczające chmurę i dostarczane z chmury, jak również aktualizacje istniejących rozwiązań. Krytyczne znaczenie w br. powinny mieć kompleksowe zabezpieczenia łączące w sobie szkolenie pracowników, ochronę danych, tworzenie kopii zapasowych, jak też wykrywanie podatności i zagrożeń oraz reagowanie na nie.

Źródło: Canalys, styczeń 2021 r.

Wi-Fi będzie warte 25 mld dol.

Zapotrzebowanie na solidną łączność sieciową podbije wartość rynku Wi-Fi ponad 2,5-krotnie w ciągu 5 lat. Co roku aż do 2026 r. przychody dostawców powinny rosnąć średnio o 17,8 proc. – przewidują specjaliści MarketsandMarkets. Dane obejmują obejmują sprzęt, rozwiązania i usługi. Inwestycje przyspieszą wraz z wdrażaniem rozwiązań Wi-Fi w różnych branżach, takich jak edukacja, ochrona zdrowia i nauki przyrodnicze, handel detaliczny i e-commerce, sektor finansowy oraz ITC. Oczekuje się, że przychody ze sprzedaży sprzętu będą zwiększać się najszybciej w ciągu najbliższych kilku lat, ze względu na potrzebę modernizacji i wdrożeń punktów dostępowych, kontrolerów WLAN, bezprzewodowych bram hotspot i innych elementów infrastruktury. Kilka branż, takich jak opieka zdrowotna, banki i ubezpieczenia, jest w dużym stopniu zależna od łączności bezprzewodowej. Przy czym sektor medyczny ma być tym, który będzie najszybciej zwiększał wydatki na Wi-Fi w najbliższych latach.

Źródło: MarketsandMarkets

Monitory gamingowe na ścieżce wzrostu

Po wzroście o 105 proc. w 2020 r. dostawy monitorów gamingowych na światowy rynek zwiększą się o 41 proc., do 25 mln sztuk – prognozuje TrendForce. Przewidywania obejmują urządzenia z wyświetlaczami o częstotliwości odświeżania co najmniej 100 Hz. Warto podkreślić, że przed pandemią spodziewano się, że sprzedaż w 2020 r. sięgnie 11–12 mln sztuk, czyli faktyczny wynik ponad dwukrotnie przekroczył oczekiwania. Co ciekawe, w 2018 r. sprzedaż była niemal 5-krotnie niższa niż w 2020 r. (5,4 mln sztuk). W 2020 r. szczególnie zyskały największe marki. W przypadku MSI wzrost był wyjątkowo duży, sięgając poziomu 114 proc. Producent ten koncentrował się głównie na zakrzywionych panelach gamingowych, ale w omawianym okresie zaczął dywersyfikować swoją ofertę i poszerzać linię płaskich monitorów IPS. Z kolei Asus osiągnął wzrost o 108 proc. rok do roku, realizując najwyższe roczne dostawy monitorów w historii firmy. AOC/Philips zwiększył sprzedaż swoich monitorów dla graczy niewiele mniej, bo o 102 proc. w 2020 r., ze względu na duży popyt zarówno na zakrzywione panele, jak i na płaskie wyświetlacze IPS.

Źródło: TrendForce

Problemy z dostawami nie zatrzymają rynku PC

Rynek komputerów w regionie EMEA osiągnie rekordowy wzrost w I kw. 2021 r. Ma on wynieść 39 proc. wobec I kw. 2020 r. W całym 2021 r. dostawy mają wynieść 94,6 mln notebooków i desktopów – prognozuje IDC. Tak samo jak w ub.r. wysoką sprzedaż ma zapewniać utrzymujący się popyt na urządzenia do pracy, nauki i rozrywki w domu. Z prognozy wynika, że zakupy komputerów do wymienionych trzech zastosowań w I kw. br. będą wyższe niż przed rokiem. Co istotne, analitycy są przekonani, że zapotrzebowanie utrzyma się na wysokim poziomie także w II kw. 2021 r. Jednym z dominujących trendów rynkowych jest rezygnacja firm z desktopów na rzecz notebooków, a także chęć posiadania jednego komputera na osobę (a nie na cały dom). Skutkiem będzie znaczny wzrost sprzedaży laptopów, pomimo ograniczeń spowodowanych trudnościami w łańcuchu dostaw. Na zachodzie Europy oczekiwany jest aż 70-procentowy wzrost wolumenów na rynku przenośnych PC w I kw. br. W regionie CEE odnotowuje się duży popyt we wszystkich sektorach komercyjnych, jak i wśród konsumentów. Jednak ograniczenia w dostępności sprzętu nadal powodują opóźnienia w dostawach i bardzo szybki cykl rotacji zapasów w kanale sprzedaży. Analitycy oczekują, że rynki Europy Środkowej i Wschodniej wchłoną w I kw. 2021 r. 4,4 mln komputerów, czyli niewiele mniej niż w IV kwartale 2020 r. Głównym czynnikiem wzrostu będą zakupy PC do edukacji, które w krajach CEE ocenia się na nieco poniżej 1,3 mln sztuk w całym 2021 r.

Źródło: IDC

Pandemia nie przyspieszyła infrastruktury krytycznej

Wydatki na cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej zwiększają się o 5–10 proc. rocznie i nie inaczej będzie w br. – inwestycje wzrosną o 9,3 proc. (do poziomu około 9 mld dol.), osiągając globalnie 106 mld dol. w 2021 r. – prognozuje ABI Research. To oznacza, że pandemia w niewielkim stopniu wpłynęła na inwestycje w ochronę infrastruktury krytycznej. Efektem jest większe zapotrzebowanie na bezpieczną łączność zdalną. Głównym wyzwaniem związanym z COVID-19 było zapewnienie sprawnego działania systemów i usług, pomimo coraz większej liczby pracowników zdalnych. W związku z tym nacisk położono na monitorowanie i zarządzanie. Główny ciężar wydatków nadal koncentruje się na sieciach IT, systemach i ochronie danych. Jednak coraz większe wysiłki podejmuje się w celu poprawy mechanizmów reagowania na zagrożenia. Najwięcej na bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej wydaje sektor obronności, usług finansowych oraz ICT. Rosną nakłady w transporcie, bezpieczeństwie publicznym i opiece zdrowotnej w związku z transformacją cyfrową w tych branżach, a zwłaszcza z powodu rozwoju inteligentnych miast. Źródło: ABI Research.